اخبار دانشکده اخبار دانشکده

دعوت به مصاحبه متقاضیان دکتری مهندسی صنایع 1396

دعوت به مصاحبه متقاضیان دکتری مهندسی صنایع 1396

 

 1. اسامی مصاحبه شوندگان در تاریخ شنبه 10/4/96 ساعت 8 صبح (سالن شورا طبقه چهارم دانشکده مهندسی صنایع)
 1. آرش امینی

10- مانا مس کار

19- مهدی حمید

 1. محمد فیض آبادی

11- کیوان کمندانی پور

20- مهدی کریمی

 1. سید پارسا پرواسی

       12- محیا همتی

21- ریحانه مرادی حقیقت

 1. مینا ایروانی محمدآبادی

13- مهدی محمود جانلو

22- مهیار علیمیان

 1. زهرا انتظاری

14- نازنین فروزش

23- ارغوان رشیدی نژاد

 1. محسن حسومی

15- سارا متقی خامنه

24- احمد محمدی کل تپه

 1. شریف خالق پرست

16-  حامد منشادیان

25- میر محمد موسوی

 1. مسعود فکری

17-  سعید ناصحی مقدم

26- حامد وفاآرانی

 1. مهسا فرهانی

18-  خدیجه نبوره

 

 

 

 1. اسامی مصاحبه شوندگان در تاریخ یکشنبه 11/4/96 ساعت 8 صباح

                                     اتاق 201                                        اتاق 202                                          اتاق 203

1-­ علی قدیانی

1-­ فرهاد حبیبی

1-­ زهرا جلیلی بال

2-­ سحر سوهانی

2-­ مهدی باستان

2-­ مینا خزایی پول

3-­ حسین اسماعیلی

3-­ محمد احمدی

3-­ محمود وحدانی

4-­ مجید بیک وردی

4-­ یوسف نوروزی نسب

4-­ سید وحید احمدی

5-­ شبنم رهبری راد

5-­ مهرداد نیازی شش نرمی

5-­ دانا رضایی

6-­ محمد سعیدی

6-­ عماد ضمیری نقره

6-­ فریده رحیم نژاد

7-­ پوریا ناصری

7-­ روژین شریفی

7-­ امیر امرالهی بیوکی

8-­ مریم جوهری

8-­ احسان مغاری

8-­ شهاب سپهری مقدم

9-­ شایان بارافکنده

9-­ حسین همتی

9-­ رضا بیجه کشاورز

10-­ مجید باقری کادیکلایی

10­-­ ریحانه آشفته

10-­ فاطمه کریمی دهکردی

11-­ ایدا محمدی

11- فاطمه فردیس

11-­ مهران عباسی

12- حسین میرزانی سلیمانیه

12-محمد شکیب علایی

12-­ سعید بهشتی

13- مهناز شعیب

13-­ علی عسگری

13- مژگان جعفری خلفلو

14- حسین بابازاده

14- علیرضا مطلبی نصرآبادی

14- نسرین عبادپور ممقانی

15- فرشاد سعیدی

15- مریم نژاد افراسیابی

15- زهره شاکری کبریا

16- امیرحسین شهبازی

16- علی تیماج چی

16- امید پورمددکار

17- راضیه حیدری آقداش

17- آناهیتا صدری

17- محمد چناریان نخعی

18- بهنام عبد زاده ضیابری

18- جلال دلارام

18- محمد امینی

19- کاوه حسین پناهی

19- فاطمه میر سعیدی

19- شهلا زندی

20- احمد مینایی

20- محسن شکوه فر

20- مهدی مرادی

21- بیتا هزار خانی

21- منصوره حسن نیاکلایی

21- پوریا الفتی

22- اردوان بابایی

22- سعید احمدپور کاسگری

22- علیرضا حکیمی اصل

 

23- امیر سعیدنیکخواه قمصری

23- ساناز شیخ حاجیان

 

24- ابراهیم صوفی مولودی

 

 

25- عزیز عزیزی فرد