اخبار دانشکده اخبار دانشکده

پیام تبریک

بدینوسیله انتصاب شایسته جناب آقای دکتر علی حاجی آقا بزرگی امیری بعنوان "سرپرست مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه تهران " را تبریک عرض می نمائیم.