اخبار دانشکده اخبار دانشکده

قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران

دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران که به مباحث "مدیریت عملکرد کارکنان" و همچنین "برنامه ریزی آموزشی کارکنان" تسلط دارند، دعوت می شود رزومه خود را به پست الکترونیک به نشانی‬ hrmw.development@ut.ac.ir‌ ارسال نمایند.