دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

اخلاق و ارزش های اسلامی برای مدیران

نام درس اخلاق و ارزش های اسلامی برای مدیران
کد درس 8109167
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز