آرشیو اخبار آرشیو اخبار

« بازگشت

پیام تبریک

بدینوسیله انتصاب شایسته جناب آقای دکترعلی بزرگی امیری بعنوان "مدیر گروه مهندسی صنایع پردیس البرز" را تبریک عرض می نمائیم.