آرشیو اخبار آرشیو اخبار

« بازگشت

پیام تبریک

بدینوسیله انتصاب شایسته جناب آقای دکترمحمدمهدی نصیری خونساری بعنوان "سرپرست گروه صنایع پردیس بین المللی کیش " را تبریک عرض می نمائیم.