آرشیو اخبار آرشیو اخبار

گزارش آشنایی با رشته مهندسی پروژه

زارش جلسه آشنائی دانشجویان جدیدالورود به رشته جدید مدیریت پروژه گرایش مهندسی نفت و گاز با صنعت نفت و گاز که به همت آقای دکتر ایرانمنش و همکارانشان در موسسه مطالعات بین المللی انرژی

1

دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع 7و8 بهمن 1392 1392/5/26     آخرین مهلت ارسال مقاله ی کامل     ...
نمایش 81 - 82 از 82 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 9