دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 224 نتیجه
از 12
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی 16 محمد مهدی نصیری خونساری نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی 12 حامد شکوری گنجوی نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی 11 زینب سازور نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی 07 سیامک حاجی یخچالی نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی 05 فریبرز جولای نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی 04 امین جمیلی نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی 09 مسعود ربانی نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی 41 سلمان نظری شیرکوهی نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی 06 علی حاجی آقا بزرگی امیری نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی 10 کامران رضائی نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی 13 محسن صادق عمل نیک نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی 08 جعفر حیدری نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی 03 رضا توکلی مقدم نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی 01 سید حسین ایرانمنش نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی 42 محمدصادق سنگری نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی 15 سیدفرید قادری نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی 02 سید علی ترابی نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی 14 عطااله طالعی زاده نامشخص نامشخص
تحلیل و طراحی سیستم های لجستیکی 8109353 3 کارشناسی ارشد 01 سید علی ترابی هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/09 (14:00 - 16:00)
روش های برنامه ریزی و مدل های انرژی 8109352 3 کارشناسی ارشد 01 حامد شکوری گنجوی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1397/03/28 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 224 نتیجه
از 12