دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 199 نتیجه
از 10
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 03 رضا توکلی مقدم نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 13 محسن صادق عمل نیک نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 11 زینب سازور نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 16 محمد مهدی نصیری خونساری نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 01 سید حسین ایرانمنش نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 04 امین جمیلی نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 07 سیامک حاجی یخچالی نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 08 جعفر حیدری نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 12 حامد شکوری گنجوی نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 06 علی حاجی آقا بزرگی امیری نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 02 سید علی ترابی نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 14 عطااله طالعی زاده نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 15 سیدفرید قادری نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 10 کامران رضائی نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 09 مسعود ربانی نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 05 فریبرز جولای نامشخص نامشخص
اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین 8109312 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 محمد مهدی نصیری خونساری هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00)
برنامه ریزی و زمان بندی پروژه 8109317 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سیامک حاجی یخچالی هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1397/03/29 (09:00 - 11:00)
برنامه ریزی و کنترل پروژه در مدیریت تسهیلات 8109354 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سیامک حاجی یخچالی هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1397/03/29 (09:00 - 11:00)
تحلیل و طراحی سیستم های لجستیکی 8109353 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سید علی ترابی هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/09 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 199 نتیجه
از 10