دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 218 نتیجه
از 11
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی 16 محمد مهدی نصیری خونساری نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی 09 مسعود ربانی نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی 02 سید علی ترابی نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی 13 محسن صادق عمل نیک نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی 05 فریبرز جولای نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی 08 جعفر حیدری نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی 14 عطااله طالعی زاده نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی 11 زینب سازور نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی 06 علی حاجی آقا بزرگی امیری نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی 03 رضا توکلی مقدم نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی 07 سیامک حاجی یخچالی نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی 04 امین جمیلی نامشخص نامشخص
تحلیل و طراحی سیستم های لجستیکی 8109353 3 کارشناسی ارشد 01 سید علی ترابی هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/09 (14:00 - 16:00)
روش های برنامه ریزی و مدل های انرژی 8109352 3 کارشناسی ارشد 01 حامد شکوری گنجوی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1397/03/28 (14:00 - 16:00)
اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین 8109312 3 کارشناسی ارشد 01 محمد مهدی نصیری خونساری هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00)
قیمت گذاری و بهینه سازی درآمد 8109350 3 کارشناسی ارشد 01 عطااله طالعی زاده | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1397/04/06 (09:00 - 11:00)
مدیریت قراردادهای پروژه 8109334 3 کارشناسی ارشد 01 سید حسین ایرانمنش هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1397/04/06 (09:00 - 11:00)
برنامه ریزی و کنترل پروژه در مدیریت تسهیلات 8109354 3 کارشناسی ارشد 01 سیامک حاجی یخچالی | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1397/03/29 (09:00 - 11:00)
برنامه ریزی و زمان بندی پروژه 8109317 3 کارشناسی ارشد 01 سیامک حاجی یخچالی | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1397/03/29 (09:00 - 11:00)
روش های کمی تصمیم گیری برای مدیران 8109356 3 کارشناسی ارشد 01 علی حاجی آقا بزرگی امیری هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1397/04/05 (09:00 - 11:00)
نمایش 1 - 20 از 218 نتیجه
از 11