اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدعلی آزاده

محمدعلی آزاده

محمدعلی آزاده (مرحوم)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: 82084162
اتاق: طبقه دوم
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رضایی نیک ابراهیم تحلیل و طراحی سیستم توزیع بین شهری در صنایع لبنی( مطالعه موردی) کارشناسی ارشد
زهره ابراهیمی تحلیل و مدل‌سازی تاثیر عوامل سازمانی بر خطای انسانی در چارچوب مهندسی مقاومت‌پذیری دکتری دانلود 1394/02/28
وحید ابراهیمی پور بررسی وضعیت و جایگاه ماشین آلات از نظر راندمان کارائی و بهره وری در صنایع تولیدی کارشناسی ارشد دانلود 1379
دشت آبادی احمد برنامه ریزی تولید به وسیله شبیه سازی کامپیوتری در یک واحد صنعتی کارشناسی ارشد
سهل البیع احمد بررسـی، تحلیل وطراحـی سیستم کنتـرل کیفیت سیـمان منطـق بـا استانداردهای بین المللی کارشناسی ارشد
باطنی آرش برنامه ریزی وکنترل عملیات تولید به کمک شبیه سازی نیمه هوشمند کارشناسی ارشد
نقوی آرش تحلیل و ارزیابی عملکرد بازار برق و رفتار بازیگران کارشناسی ارشد
سید محمد اسدزاده بهینه‌سازی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر پایش وضعیت و خطای انسانی دکتری دانلود 1392/03/12
محمد اسدزاده طراحی و تحلیل سیستم اطلاع رسانی عملکرد واحدهای تولیدی مصرف کننده انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1385
موسوی اسماعیل شبیه سازی و بهینه سازی سیستم تولید با در نظر گرفتن احتمالات با هدف کمینه کردن درصد تولید اقلام معیوب کارشناسی ارشد
مردی اصغر طراحی ساختار و سیستمی برای واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) در شرکت های تولیدی کارشناسی ارشد
بسکابادی اعظم مدلسازی شبکه های توزیع در زنجیره تامین بادر نظرگرفتن محدودیت های مختلف کارشناسی ارشد
کریمی افشین طراحی مدل سیستم یکپارچه اطلاعاتی برای تعیین تسهیلات صنعتی در زنجیره تأمین با استفاده از شبیه‌سازی و الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد
اسداللهی یزدی الناز بهینه سازی بازرسی فرآیند تولید و انطباق محصولات به کمک روشهای ابتکاری کارشناسی ارشد
رودی الهه Optimum Design Approach Based on Integrated Macro-Ergonomics and Resilience Engineering in a Tile and Ceramic Factory کارشناسی ارشد
جهان اندیش ایمان بررسی وارزیابی پیاده سازی مدیریت بحران در بنگاههای کوچک ومتوسط جین ومقایسه آن با شرکتهای مشابه ایرانی کارشناسی ارشد
عمیدی گلپایگانی امید بررسی عملکرد و تعادل زنجیرۀ تأمین با استفاده از مفاهیم نظریۀ بازی‌ها، شبیه‌سازی، نظریه فازی و تحلیل چندگانه کارشناسی ارشد
مقصودی امیر م�ان یابی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از روش های تحلیل چندگانه کارشناسی ارشد
مقصودی امیر مکان یابی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از روش های تحلیل چندگانه کارشناسی ارشد
خاکی امیررضا مدل سازی، شبیه سازی کامپیوتری و بهینه سازی بخش کوره بلندهای تمام اتوماتیک یک واحد بزرگ صنعت فولاد کارشناسی ارشد
بهاره امیرشاهی ارزیابی برخی پارامترهای اقتصادی- اجتماعی در مکان استفاده‌ از انرژی‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/14
صادق نیا امین طراحی شبیه سازی هوشمند با استفاده از الگوریتم ژنتیک، آنتروپی و TOPSIS(مطالعه موردی: آنالیز رفتاری ولوهای عملیاتی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی) کارشناسی ارشد
ضیایی فر امین ترکیب شبیه سازی و بهینه سازی برای سیاست نگهداری و تعمیرات بر اساس شرایط در شرایط عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه کارشناسی ارشد
ملکی شجاع بابک بررسی مساله تخصیص اضافی در سیستم های سری و موازی چند حالته با در نظر گرفتن محدودیت های نگهداری و تعمیرات کارشناسی ارشد
مهدی باصولی بررسی و تحلیل عوامل خروج از خط قطار در راه آهن ایران با استفاده از تحلیل درخت خطا کارشناسی ارشد دانلود 1380
آرش باطنی برنامه ریزی وکنترل عملیات تولید به کمک شبیه سازی نیمه هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1379
پریسا باور ایجاد یک سیستم تصمیم گیری هوشمند فازی به منظور عیب یابی پمپ-های گریز از مرکز در یک مجتمع پتروشیمی کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/30
مرادی بیتا بهینه سازی مسئله طراحی چیدمان یک کارگاه نگهداری و تعمیرات با استفاده از شبیه سازی و DEA و AHP با در نظر گرفتن عوامل ایمنی و ارگونومی تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
جمشیدنژاد بیژن بررسی وبهینه سازی یک نیروگاه بخاری از دیدگاه ارگونومی وماکروارگونومی کارشناسی ارشد
اعظم بسکابادی مدلسازی شبکه های توزیع در زنجیره تامین بادر نظرگرفتن محدودیت های مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/06
کریمی بنیامین طـراحی سیستـم کنترل کیفـیت ملـی مخازن تحت فشـار منطبـق بـا استانـداردهـای بیـن المللی کارشناسی ارشد
پاک نفس بهمن مدل سازی و شبیه سازی فرایند بهره برداری، نگهداری و تعمیرات و کسب و کار با معیارهای همزمان بازه ی زمانی، هزینه و نیروی انسانی کارشناسی ارشد
پورولیخان نوخندان بهناز تحلیل رفتار بازیگران در بازارهای رقابتی انرژی الکتریکی با استفاده از روشهای هوشمند کارشناسی ارشد
تکاملی بهنام ارزیابی و تجزیه و تحلیل کارکردهای مختلف یک واحد صنعتی از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی کارشناسی ارشد
شیما پاشاپور شبیه سازی و بهینه سازی فعالیت های کارگاهی با در نظر گرفتن فاکتورهای کاری و فکری-ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/18
بهمن پاک نفس مدل سازی و شبیه سازی فرایند بهره برداری، نگهداری و تعمیرات و کسب و کار با معیارهای همزمان بازه ی زمانی، هزینه و نیروی انسانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/09
پورحاجی پریا الگوریتم یکپارچه شبکه عصبی – تحلیل پوششی داده ها- شبیه سازی جانمایی خطی ماشین آلات کارشناسی ارشد
حمیدرضا پریخوان ارائه یک مدل تعمیر ونگهداری پیشگیرانه برای نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات نیروگاههای مشابه کارشناسی ارشد دانلود 1376
باور پریسا ایجاد یک سیستم تصمیم گیری هوشمند فازی به منظور عیب یابی پمپ-های گریز از مرکز در یک مجتمع پتروشیمی کارشناسی ارشد
موسوی اهرنجانی پریسا بررسی متغیرهای مؤثر بر تقاضای برق در بخش صنعت و تحلیل سیستمی آن کارشناسی ارشد
نقابادی پریسا پراکندگی عدم قطعیت در تحلیل تلرانس کارشناسی ارشد
رضا پروری بررسی و بهینه سازی عملکرد خطوط هوایی از دیدگاه مشتری با استفاده از شبکه عصبی و DEA کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
پریا پورحاجی الگوریتم یکپارچه شبکه عصبی – تحلیل پوششی داده ها- شبیه سازی جانمایی خطی ماشین آلات کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/04
بهنام تکاملی ارزیابی و تجزیه و تحلیل کارکردهای مختلف یک واحد صنعتی از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی کارشناسی ارشد دانلود 1379
محراب تنهائیان Operationalizing Resilience Engineering in Maintenance Organization - a quantitative tool for measurement of resilience کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
فرخ جباری رتبه بندی صنایع ایران بر اساس شاخص های منتخب اقتصادی از روش AHP کارشناسی ارشد دانلود 1379
سحر جبرئیلی بهینه‌سازی مسئله طراحی چیدمان دریک واحد کارگاهی با در نظر گرفتن عوامل محیط زیست و بهداشت با استفاده از رویکرد بهینه‌سازی شبیه‌‌سازی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/27
معصوم زاده جعفر بررسی ارگونومیکی داخل خودروی سواری و پیشنهاد های بهسازی ارگونومیکی خودروی پیکان کارشناسی ارشد
محسن جعفری‌سنقری ایجاد یک مدل جامع اندازه‌گیری میزان تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر سازمان‌ها با استفاده از روشهای تحلیل چندگانه کارشناسی ارشد دانلود 1385
سعید جعفری هرندی مدلسازی وارزیابی مهندسی مجدد درمدیریت خرید یک واحدتولیدی - تحقیقاتی توسط شبیه سازی فرایند کسب و کار کارشناسی ارشد دانلود 1382
سیاوش جلال بررسی و تعیین عملکرد اقتصادی زیر شاخه های صنایع ایران با استفاده از روشهای تحلیل چند گانه کارشناسی ارشد دانلود 1378
کوروش جلالی فراهانی شبیه سازی و بهینه سازی یک خط نورد سنگین و غیر مداوم کارشناسی ارشد دانلود 1376
بیژن جمشیدنژاد بررسی وبهینه سازی یک نیروگاه بخاری از دیدگاه ارگونومی وماکروارگونومی کارشناسی ارشد دانلود 1377
ایمان جهان اندیش بررسی وارزیابی پیاده سازی مدیریت بحران در بنگاههای کوچک ومتوسط جین ومقایسه آن با شرکتهای مشابه ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/09
مصطفی جهانگشای رضایی طراحی و بکارگیری نرم افزار ارزیابـی عملکرد واحـدهای خـودروسازی کارشناسی ارشد دانلود 1384
براتی راد جواد تحلیل و طراحی سیستم اطلاع رسانی عملکرد مصرف انرژی در صنعت خودروسازی کارشناسی ارشد
زینالی جواد طراحی و توسعه یک سیستم کنترل کیفیت یکپارچه (IQC) در یک واحد صنعتی کارگاهی کارشناسی ارشد
سیف جواد بهینه‌سازی هم‌زمان پارامترهای نگهداری‌وتعمیرات مبتنی بر وضعیت با در نظر گرفتن سناریوهای ترکیبی کارشناسی ارشد
مشتاق جوکار بهینه‌سازی هزینه و قابلیت اطمینان ماشین‌آلات با یکپارچه‌سازی برنامه‌ریزی تولید، نگهداری و تعمیرات و عوامل انسانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/17
اکبری حسین طراحی و استقرار نظام مدیریت ایمنی برای حمل و نقل گاز مایع و ی�پارچه سازی آن با نظام �یفیت موجود کارشناسی ارشد
مفاخریان حسین طراحی و مدلسازی سیستم خبره تشخیص خرابی با رویکرد تعمیر و نگهداری سیستمهای صنعتی کارشناسی ارشد
حمیدرضا حسینی آشتیانی طراحی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی و یکپارچه سازی آن با سیستم کیفیت موجود برای تاسیسات ذخیره سازی گاز مایع کارشناسی ارشد دانلود 1378
منصوره حسن نیا کلایی ارائه مدل ریاضی آماری برای مقایسه عملکرد سازندگان با در نظر گرفتن فاکتورهای ایمنی و زیست محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/28
سعید حق نویس طراحی فراگیر سیستم اطلاعات و سیستم تولید بوسیله شبیه سازی کارشناسی ارشد دانلود 1382
ایزدبخش حمیدرضا یکپارچه سازی روشهای تصمیم گیری چند معیاره (AHP و DEA) با شبیه سازی کامپیوتری: ارزیابی گزینه های بهبود حمـل و نقـل ریلی کارشناسی ارشد
پریخوان حمیدرضا ارائه یک مدل تعمیر ونگهداری پیشگیرانه برای نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات نیروگاههای مشابه کارشناسی ارشد
جعفری یرکی حمیدرضا طراحی و مدلسازی فراگیر سیستماتیک بر اساس اصول ماکروارگونومی در یک شبکه رادیویی کارشناسی ارشد
حسینی آشتیانی حمیدرضا طراحی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی و یکپارچه سازی آن با سیستم کیفیت موجود برای تاسیسات ذخیره سازی گاز مایع کارشناسی ارشد
صادقی حمید رضا تجزیه و تحلیل نمودار دادهای مصرف انرژی الکتریکی برای پیشبینی در سطح کلان و خرد کارشناسی ارشد
امیررضا خاکی مدل سازی، شبیه سازی کامپیوتری و بهینه سازی بخش کوره بلندهای تمام اتوماتیک یک واحد بزرگ صنعت فولاد کارشناسی ارشد دانلود 1377
منصوره خاکستانی بررسی ارتباط سبکهای تصمیم‌گیری دینامیک با قابلیت اطمینان انسان دریک مجتمع پتروشیمی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/08
سینا خسرومرادی حل مسایل جانمایی چند طبقه با استفاده از الگوریتم ژنتیک موازی کارشناسی ارشد دانلود 1377
محسن خلج بالانس و بهینه سازی خط مونتاژ موتور در یکی از کارخانه های خودروسازی به کمک شبیه سازی و متد M.R .I کارشناسی ارشد دانلود 1382
کوثر داریوندی شوشتری ارتقای عملکرد سازمانی با رویکرد سایبرنتیک سازمانی و با ترکیب سیستمهای خبره و شبیه سازی کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/22
احمد دشت آبادی برنامه ریزی تولید به وسیله شبیه سازی کامپیوتری در یک واحد صنعتی کارشناسی ارشد دانلود 1377
سمیه دهقان نجم آبادی ارزیابی، تحلیل و بهبود عملکرد واحدهای تولید برق با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها کارشناسی ارشد دانلود 1384
موسوی زاده راحله سادات طراحی یک سیستم خبره به منظور برآورد تقاضای برق در بخش خانگی با در نظر گرفتن فاکتور های اجتماعی کارشناسی ارشد
سعی الدین رامبد طراحی یک سیستم مکانیزه کنترل موجودی و سفارشات مبتنی بر اصول قابلیت کاربری در یک شرکت تولید کننده کولر خودرو کارشناسی ارشد
پروری رضا بررسی و بهینه سازی عملکرد خطوط هوایی از دیدگاه مشتری با استفاده از شبکه عصبی و DEA کارشناسی ارشد
یزدان پرست رضا Modeling and Balancing Human Resource and Equipment in an Emergency Department by Considering Resilience Engineering and Decision-Making Style کارشناسی ارشد
شفیعی ثابت رضا بررسی و تجزیه تحلیل صنایع مواد غذایی کشور با استفاده از روشهای تحقیق در عملیات کارشناسی ارشد
الهه رودی Optimum Design Approach Based on Integrated Macro-Ergonomics and Resilience Engineering in a Tile and Ceramic Factory کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/18
مریم رودنشین مدلسازی و بهینه‌سازی همزمان مدیریت ضایعات، ایمنی و هزینه: مطالعه موردی پالایشگاه گاز کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/28
مهسا روزبهمن بررسی یک سیستم یکپارچه HSEو ارگونومی با استفاده از ابزارهای هوشمند ANN و ANFIS در یک مجتمع پتروشیمی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/24
منصور زرین مدل سازی و بررسی عملکرد نیروی انسانی با در نظر گرفتن فاکتورهای HSE و ارگونومی و مهندسی برگشت پذیری در یک واحد فرآیندی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/20
جواد زینالی طراحی و توسعه یک سیستم کنترل کیفیت یکپارچه (IQC) در یک واحد صنعتی کارگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1378
گائینی زینب بررسی سبک‌های تصمیم‌گیری در چارچوب ماکروارگونومی، مهندسی مجدد و مهندسی مقاومت پذیری: مورد بررسی واحد انتقال گاز کارشناسی ارشد
قائم محمدی زینب سادات طراحی یک سیستم خبره فکری ذهنی برای برآورد قیمت نفت کارشناسی ارشد
جواهری زهرا ارزیابی عملکرد نیروگاه های کشور با استفاده از روش های تحلیل چندگانه و تحلیل پوششی داده های فازی کارشناسی ارشد
سادات فیض زهرا هوشمندسازی شبیه سازی با استفاده از شب�ه های عصبی برای سیستمهای صف سریG/G/K کارشناسی ارشد
مختاری زهرا بررسی قابلیت اطمینان انسان در چارچوب HSE با در نظر گرفتن فاکتورهای مؤثر بر عملکرد و سبک-های تصمیم گیری کارشناسی ارشد
ابراهیمی زهره تحلیل و مدل‌سازی تاثیر عوامل سازمانی بر خطای انسانی در چارچوب مهندسی مقاومت‌پذیری
متولی حقیقی سارا ارائه الگوریتم یکپارچه شبیه سازی و تحلیل چند متغیره برای بهینه سازی جانمائی در یک سیستم تولید کارکارگاهی با نا پایدار بودن پراکندگی داده ها کارشناسی ارشد
تاروردیان ساناز برآورد مصرف انرژی الکتریکی در بخش کشاورزی و صنایع با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی کارشناسی ارشد
جلال سیاوش بررسی و تعیین عملکرد اقتصادی زیر شاخه های صنایع ایران با استفاده از روشهای تحلیل چند گانه کارشناسی ارشد
مجتبی سجادی طراحی، ارزیابی و بهینه سازی عوامل مهندسی فاکتورهای انسانی خرد و کلان بوسیله روش های دلفی، ناپارامتری و تحلیل چندگانه کارشناسی ارشد دانلود 1384
جبرئیلی سحر بهینه‌سازی مسئله طراحی چیدمان دریک واحد کارگاهی با در نظر گرفتن عوامل محیط زیست و بهداشت با استفاده از رویکرد بهینه‌سازی شبیه‌‌سازی کارشناسی ارشد
حسنی فرمند سید امیر هومن بررسی عملکرد یکپارچه HSE-IMS در شرکت های طراحی و ساخت نیروگاه با استفاده از روش های تحلیل چندگانه و آمار فازی کارشناسی ارشد
اسدزاده سید محمد بهینه‌سازی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر پایش وضعیت و خطای انسانی
عزیزی سروش رابطه کیفیت و کمیت سودآوری شرکت ها با بازده سهام کارشناسی ارشد
رامبد سعی الدین طراحی یک سیستم مکانیزه کنترل موجودی و سفارشات مبتنی بر اصول قابلیت کاربری در یک شرکت تولید کننده کولر خودرو کارشناسی ارشد دانلود 1380/06/12
جعفری هرندی سعید مدلسازی وارزیابی مهندسی مجدد درمدیریت خرید یک واحدتولیدی - تحقیقاتی توسط شبیه سازی فرایند کسب و کار کارشناسی ارشد
حق نویس سعید طراحی فراگیر سیستم اطلاعات و سیستم تولید بوسیله شبیه سازی کارشناسی ارشد
صفری سعید بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به خرید اینترنتی و ارزیابی رضایت مشتری بعد از خرید در ایران کارشناسی ارشد
عبدالحسین زاده سعید مدل‌سازی و بررسی مدیریت ارتباط با مشتری و مهندسی برگشت‌پذیری: مطالعه موردی در صنعت تولید لوازم‌خانگی کارشناسی ارشد
مهدی سعیدی کیا طراحی سیستم کنترل کیفیت ملی مواد غذایی با استناد به استانداردهای معتبر بین المللی با استفاده از متدولوژی CDM کارشناسی ارشد دانلود 1382
سلیمیان ریزی سعیده مدلسازی و بهینه سازی سیستم تولیدی جاب شاپ فازی از دیدگاه قابلیت اطمینان ، قابلیت نگهداری و هزینه با استفاده از شبیه-سازی کامپیوتری، شبکه ی عصبی و تحلیل پوششی داده ها کارشناسی ارشد
جواد سیف بهینه‌سازی هم‌زمان پارامترهای نگهداری‌وتعمیرات مبتنی بر وضعیت با در نظر گرفتن سناریوهای ترکیبی کارشناسی ارشد دانلود 1392/05/27
محمدرضا سکاکی پروژه شبیه سازی یک خط نورد سنگین و مداوم کارشناسی ارشد دانلود 1377
سعیده سلیمیان ریزی مدلسازی و بهینه سازی سیستم تولیدی جاب شاپ فازی از دیدگاه قابلیت اطمینان ، قابلیت نگهداری و هزینه با استفاده از شبیه-سازی کامپیوتری، شبکه ی عصبی و تحلیل پوششی داده ها کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/12
بلالی سمانه ارائـه یک مدل ریـاضی برای تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه در حالت غیرقطعی با هدف حداکثر کردن قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد
احمدی موقر سمیه ارزیابی و بهینه سازی عملکرد بخش انتقال در شرکت های برق منطقه ای با استفاده از ترکیب روش های تحلیل چندگانه و هوشمند ( تحلیل پوششی داده ها و الگوریتم ژنتیک) کارشناسی ارشد
دهقان نجم آبادی سمیه ارزیابی، تحلیل و بهبود عملکرد واحدهای تولید برق با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها کارشناسی ارشد
خسرومرادی سینا حل مسایل جانمایی چند طبقه با استفاده از الگوریتم ژنتیک موازی کارشناسی ارشد
فرامرزی اوغانی سهراب ارزیابی قابلیت دسترسی و طراحی کشسان سیستم کنترل حمل و نقل ریلی و زیرسیستم های آن کارشناسی ارشد
احمد سهل البیع بررسـی، تحلیل وطراحـی سیستم کنتـرل کیفیت سیـمان منطـق بـا استانداردهای بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1382
شکیب شاکری شبیه سازی و بهینه سازی بخش مونتاژ یک کارگاه سه فاز صنعتی سنگین کارشناسی ارشد دانلود 1375
محمدحسن شانه ساززاده طراحی مدل برنامه ریزی استراتژیک (DISM) و پیاده سازی آن در یک شرکت خدماتی کارشناسی ارشد دانلود 1377
فرهمند صدر شبنم An Integrated Algorithm for Evaluating Bank Branches Efficiency considering Trust, Customer Relatinship Management, and Integrated Resilience Engineering in a Large Private Bank کارشناسی ارشد
صفر شریفی تدوین برنامه ریزی استراتژیک یک واحد صنعتی با استفاده از سیستم خبره کارشناسی ارشد دانلود 1379
نازنین شعبانپور ارزیابی و بهینه سازی زنجیره تأمین بر اساس معیار‌های ماکروارگونومیک: مورد بررسی واحد انتقال گاز کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/06
رضا شفیعی ثابت بررسی و تجزیه تحلیل صنایع مواد غذایی کشور با استفاده از روشهای تحقیق در عملیات کارشناسی ارشد دانلود 1378
شاکری شکیب شبیه سازی و بهینه سازی بخش مونتاژ یک کارگاه سه فاز صنعتی سنگین کارشناسی ارشد
پاشاپور شیما شبیه سازی و بهینه سازی فعالیت های کارگاهی با در نظر گرفتن فاکتورهای کاری و فکری-ذهنی کارشناسی ارشد
محمدزاده شیما طراحی مدل رشد تقاضای اثرژی الکتریکی در بخشهای صنعت و کشاورزی کارشناسی ارشد
فقیه روحی شهرزاد مدلسازی نگهداری بر پایه قابلیت اطمینان با استفاده ازشبیه سازی یکپارچه و الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد
بامداد شهروز بهینه سـازی تخصیص یارانـه انرژی الکتریکـی در بخـش خانگـی کارشناسی ارشد
امین صادق نیا طراحی شبیه سازی هوشمند با استفاده از الگوریتم ژنتیک، آنتروپی و TOPSIS(مطالعه موردی: آنالیز رفتاری ولوهای عملیاتی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی) کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/13
شریفی صفر تدوین برنامه ریزی استراتژیک یک واحد صنعتی با استفاده از سیستم خبره کارشناسی ارشد
سعید صفری بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به خرید اینترنتی و ارزیابی رضایت مشتری بعد از خرید در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
امین ضیایی فر ترکیب شبیه سازی و بهینه سازی برای سیاست نگهداری و تعمیرات بر اساس شرایط در شرایط عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/03
علی طاووسی ارائه مدلی جهت مقایسه هزینه سیستمهای اطلاعاتی دستی و مکانیزه در یک واحد صنعتی کارشناسی ارشد دانلود 1379
نظری علی آباد طیبه ارائه الگوریتم یکپارچه شبیه سازی تحلیل چند متغیره تصادفی با داده های تصادفی برای جانمایی تسهیلات با در نظر گرفتن فاکتور ایمنی و محیط زیست کارشناسی ارشد
یلدا عبادی Modeling and Analysis of Cognitive factors for improvement of Resilience Engineering (Case study: The Case of a Tile and Ceramic Company) کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/18
کرامتی عباس بررسی و بهینه سازی یک نیروگاه بخاری از بعد ارگونومی و ماکروارگونومی کارشناسی ارشد
عطری عرفان تعیین نحوه بهینه تأمین انرژی با درنظرگیری روش‌های تولید پراکنده کارشناسی ارشد
سروش عزیزی رابطه کیفیت و کمیت سودآوری شرکت ها با بازده سهام کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/13
غلامرضا عطایی بررسی عملکرد و ارائه راهکارهای مناسب به منظور بهبود و توسعه صادرات صنایع شیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1382
عرفان عطری تعیین نحوه بهینه تأمین انرژی با درنظرگیری روش‌های تولید پراکنده کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
طاووسی علی ارائه مدلی جهت مقایسه هزینه سیستمهای اطلاعاتی دستی و مکانیزه در یک واحد صنعتی کارشناسی ارشد
علی عسگری علیرضا کاربرد تکرار پذیری: تکثیر پذیری, تخمینهای صحت و عدم قطعیت اندازه گیری در چارچوب تشخیص های وصفی در بخش خدمات کارشناسی ارشد
علی عسگری علیرضا �اربرد ت�رارپذیری ، ت�ثیرپذیری ، تخمینهای صحت و عدم قطعیت اندازه گیری درچارچوب تشخیص های وصفی در بخش خدمات کارشناسی ارشد
علیرضا علی عسگری �اربرد ت�رارپذیری ، ت�ثیرپذیری ، تخمینهای صحت و عدم قطعیت اندازه گیری درچارچوب تشخیص های وصفی در بخش خدمات کارشناسی ارشد 1385
علیرضا علی عسگری کاربرد تکرار پذیری: تکثیر پذیری, تخمینهای صحت و عدم قطعیت اندازه گیری در چارچوب تشخیص های وصفی در بخش خدمات کارشناسی ارشد دانلود 1385
کوهنورد عماد ارزیابی عملکرد شبکه انتقال برق در شرکت های برق منطقه ای با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره (AHP): رویکرد مشتری گرا کارشناسی ارشد
امید عمیدی گلپایگانی بررسی عملکرد و تعادل زنجیرۀ تأمین با استفاده از مفاهیم نظریۀ بازی‌ها، شبیه‌سازی، نظریه فازی و تحلیل چندگانه کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/24
میرسراجی غلامحسین ارائه مدلی یکپارچه جهت پیش بینی زمان انتظار قطعات در یک سیستم توزین و بسته بندی با تکیه بر الگوریتمهای هوشمند عصبی و فازی کارشناسی ارشد
عطایی غلامرضا بررسی عملکرد و ارائه راهکارهای مناسب به منظور بهبود و توسعه صادرات صنایع شیمیایی کارشناسی ارشد
شاپوری فاطمه ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمان ها با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد
جباری فرخ رتبه بندی صنایع ایران بر اساس شاخص های منتخب اقتصادی از روش AHP کارشناسی ارشد
مداح فرخ محاسبه تابع قابلیت دسترسی و تابع نوسازی مدلهای خرابی دو بعدی در مسائل نگهداری و تعمیرات احتمالی کارشناسی ارشد
شفیعی فریده ارائه ی مدلی برای یکپارچه سازی سطوح بالادستی و میان دستی زنجیره ی تأمین نفت خام در شرایط عدم قطعیت: مطالعه ی موردی شرکت مدیریت اکتشاف ملی نفت ایران کارشناسی ارشد
گلپایگانی فرشته طراحی شبکه زنجیره تأمین پیوند اعضای بدن با ترکیب مدل‌های ریاضی و شبیه‌سازی کامپیوتری کارشناسی ارشد
مهدی فیروزی مدل دوهدفه ریاضی فازی برای طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار با در نظر گرفتن ریسک برون سپاری تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/06
منصور فضلی احمدآباد تحلیل بهره وری واحدهای صنعتی از نقطه نظر کیفیت محصول با استفاده از روشهای تحلیل چندگانه کارشناسی ارشد دانلود 1382
شهرزاد فقیه روحی مدلسازی نگهداری بر پایه قابلیت اطمینان با استفاده ازشبیه سازی یکپارچه و الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/30
زینب سادات قائم محمدی طراحی یک سیستم خبره فکری ذهنی برای برآورد قیمت نفت کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/13
محمد کیانی اسفنگره طراحی یک مدل مکانیزه برای آزمون تحصیلات تکمیلی (سازمان سنجش آموزش کشور) کارشناسی ارشد دانلود 1380
عسکری راد کاوه شبیه سازی و بهینه سازی یک سیستم پیچیده و بزرگ ریخته گری کارشناسی ارشد
هوشمند آزاد کاوه الگویی برای مدیریت ضایعات در یک سیستم تضمین کیفیت به کمک کامپیوتر (Computer Aided Quality Assurance) در صنعت آهنگری کارشناسی ارشد
عباس کرامتی بررسی و بهینه سازی یک نیروگاه بخاری از بعد ارگونومی و ماکروارگونومی کارشناسی ارشد دانلود 1377
بنیامین کریمی طـراحی سیستـم کنترل کیفـیت ملـی مخازن تحت فشـار منطبـق بـا استانـداردهـای بیـن المللی کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمد کریمی بررسی تاثیر HSE بر بهبود مهندسی مقاومت پذیری: مطالعه موردی یک تولید کننده قطعات خودرو کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/30
داریوندی شوشتری کوثر ارتقای عملکرد سازمانی با رویکرد سایبرنتیک سازمانی و با ترکیب سیستمهای خبره و شبیه سازی کارشناسی ارشد
جلالی فراهانی کوروش شبیه سازی و بهینه سازی یک خط نورد سنگین و غیر مداوم کارشناسی ارشد
زینب گائینی بررسی سبک‌های تصمیم‌گیری در چارچوب ماکروارگونومی، مهندسی مجدد و مهندسی مقاومت پذیری: مورد بررسی واحد انتقال گاز کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/19
عبادی یلدا Modeling and Analysis of Cognitive factors for improvement of Resilience Engineering (Case study: The Case of a Tile and Ceramic Company) کارشناسی ارشد
جوانمردی لیلی ارزیابی کارایی شعب بانک پارسیان با استفاده از روش تلفیقی داده کاوی و تحلیل پوششی داده ها کارشناسی ارشد
هوشیار مازیار بهینه سازی ارگونومی و ماکروارگونومی در کارگاه مونتاژ یک واحد صنعتی بزرگ کارشناسی ارشد
سارا متولی حقیقی ارائه الگوریتم یکپارچه شبیه سازی و تحلیل چند متغیره برای بهینه سازی جانمائی در یک سیستم تولید کارکارگاهی با نا پایدار بودن پراکندگی داده ها کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/11
سجادی مجتبی طراحی، ارزیابی و بهینه سازی عوامل مهندسی فاکتورهای انسانی خرد و کلان بوسیله روش های دلفی، ناپارامتری و تحلیل چندگانه کارشناسی ارشد
نقوی الحسینی محبت السادات مدل سازی و شبیه سازی سیستم های صف G/G/K متوالی با مشتریان ویرانگر و احتمال بازگشت کارشناسی ارشد
مدینه محبوبه بررسی و ارائه راهکارهای بهبوددهنده سیستم یکپارچه HSE و نگهداری و تعمیرات با استفاده از روش های تحلیل چندگانه ریاضی و آماری کارشناسی ارشد
تنهائیان محراب Operationalizing Resilience Engineering in Maintenance Organization - a quantitative tool for measurement of resilience کارشناسی ارشد
جعفری‌سنقری محسن ایجاد یک مدل جامع اندازه‌گیری میزان تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر سازمان‌ها با استفاده از روشهای تحلیل چندگانه کارشناسی ارشد
خلج محسن بالانس و بهینه سازی خط مونتاژ موتور در یکی از کارخانه های خودروسازی به کمک شبیه سازی و متد M.R .I کارشناسی ارشد
مقدم محسن ارائه یک الگوریتم یکپارچه شبیه سازی و تحلیل پوششی داده ها در شرایط عدم قطعیت برای حل مسئله جانمایی خطی تجهیزات در یک سیستم تولیدی کارکارگاهی: مطالعه موردی در فرآیند تزریق پلاستیک کارشناسی ارشد
اسدزاده محمد طراحی و تحلیل سیستم اطلاع رسانی عملکرد واحدهای تولیدی مصرف کننده انرژی کارشناسی ارشد
شیخ علیشاهی محمد A dynamic hierarchical Approach for Maintenance Planning Considering Combinatorial Machine Dependencies and Human Factors
عبداللهی محمد مدل سازی و بهینه سازی همزمان قابلیت اطمینان، هزینه، و خطای انسانی کارشناسی ارشد
عبداللهی محمد مدل سازی و بهینه سازی همزمان قابلیت اطمینان، هزینه، و خطای انسانی کارشناسی ارشد
کیانی اسفنگره محمد طراحی یک مدل مکانیزه برای آزمون تحصیلات تکمیلی (سازمان سنجش آموزش کشور) کارشناسی ارشد
کریمی محمد بررسی تاثیر HSE بر بهبود مهندسی مقاومت پذیری: مطالعه موردی یک تولید کننده قطعات خودرو کارشناسی ارشد
منصوری گرگانی محمد بهینه سازی یک نیروگاه حرارتی از بعد ارگونومی و ماکروارگونومی کارشناسی ارشد
نجاتی محمد مدلسازی پرس شاپ صنایع خودروسازی با کمک شبیه سازی کارشناسی ارشد
شانه ساززاده محمدحسن طراحی مدل برنامه ریزی استراتژیک (DISM) و پیاده سازی آن در یک شرکت خدماتی کارشناسی ارشد
ملیحه محمد حسین زاد مدلسازی درخت رویداد هوشمند با استفاده از روشهای شبیه سازی و مدلسازی هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/20
سکاکی محمدرضا پروژه شبیه سازی یک خط نورد سنگین و مداوم کارشناسی ارشد
نصراللهی محمدرضا مکان یابی نیروگاههای بادی با استفاده از روشهای تحلیل چند گانه کارشناسی ارشد
جمشیدیان محمد رضا ارزیابی رژیم قیمت گذاری بهینه در بازار برق ایران کارشناسی ارشد
شیما محمدزاده طراحی مدل رشد تقاضای اثرژی الکتریکی در بخشهای صنعت و کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1384
لطفی محمد مهدی برنامه ریزی تولید مبتنی بر بازار در شرایط عدم قطعیت برای یک تولیدکننده انرژی الکتریکی
قیاسی معاصر محمود بررسی عوامل تاثیرگذار بر تطبیق خروجی دو روش تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل مولفه‌های اصلی در رتبه‌بندی کارشناسی ارشد
زهرا مختاری بررسی قابلیت اطمینان انسان در چارچوب HSE با در نظر گرفتن فاکتورهای مؤثر بر عملکرد و سبک-های تصمیم گیری کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/24
محبوبه مدینه بررسی و ارائه راهکارهای بهبوددهنده سیستم یکپارچه HSE و نگهداری و تعمیرات با استفاده از روش های تحلیل چندگانه ریاضی و آماری کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/04
میر علی میرزاد لنگرودی بهینه سازی ارگونومیکی بخش طراحی یک واحد صنعتی کارشناسی ارشد دانلود 1376
غلامحسین میرسراجی ارائه مدلی یکپارچه جهت پیش بینی زمان انتظار قطعات در یک سیستم توزین و بسته بندی با تکیه بر الگوریتمهای هوشمند عصبی و فازی کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/12
مهران گهر مرضیه تاثیر سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات بر عملکرد بانک پارسیان کارشناسی ارشد
میرزاد لنگرودی میر علی بهینه سازی ارگونومیکی بخش طراحی یک واحد صنعتی کارشناسی ارشد
رودنشین مریم مدلسازی و بهینه‌سازی همزمان مدیریت ضایعات، ایمنی و هزینه: مطالعه موردی پالایشگاه گاز کارشناسی ارشد
میرجلیلی مریم ارائه الگوریتم ی�پارچه براساس روشهای تحلیل چندگانه و DEA فازی برای شناسایی و بهبود بهره وری کارکنان بانک کارشناسی ارشد
میرجلیلی مریم ارائه الگوریتم یکپارچه بر اساس روش های تحلیل چندگانه و DEA فازی برای شناسایی و بهبود بهره وری کارکنان بانک کارشناسی ارشد
نوذر مزکی طراحی سیستم کنترل کیفیت و دستور العمل هایSQC برای اجرا در یک سیستم نگهداری و تعمیرات کارشناسی ارشد دانلود 1376
طباطبایی مسعود طراحی یک نرم افزار شبیه سازی با توانایی بهینه سازی سیستم به صورت خودکار کارشناسی ارشد
نیک‌افروز مسعود طراحی و پیاده سازی یک سیستم جامع اطلاعاتی ارزیابی عملکرد مدیریت و سازمان در یک پالایشگاه گاز کارشناسی ارشد
جوکار مشتاق بهینه‌سازی هزینه و قابلیت اطمینان ماشین‌آلات با یکپارچه‌سازی برنامه‌ریزی تولید، نگهداری و تعمیرات و عوامل انسانی کارشناسی ارشد
جهانگشای رضایی مصطفی طراحی و بکارگیری نرم افزار ارزیابـی عملکرد واحـدهای خـودروسازی کارشناسی ارشد
موسوی مصطفی شبیه‌سازی و بهبود مدیریت شبکه هوشمند گاز در بخش توزیع و مصرف کارشناسی ارشد
جعفر معصوم زاده بررسی ارگونومیکی داخل خودروی سواری و پیشنهاد های بهسازی ارگونومیکی خودروی پیکان کارشناسی ارشد دانلود 1376
حسین مفاخریان طراحی و مدلسازی سیستم خبره تشخیص خرابی با رویکرد تعمیر و نگهداری سیستمهای صنعتی کارشناسی ارشد دانلود 1377/03/30
محسن مقدم ارائه یک الگوریتم یکپارچه شبیه سازی و تحلیل پوششی داده ها در شرایط عدم قطعیت برای حل مسئله جانمایی خطی تجهیزات در یک سیستم تولیدی کارکارگاهی: مطالعه موردی در فرآیند تزریق پلاستیک کارشناسی ارشد دانلود 1391/02/11
محمد حسین زاد ملیحه مدلسازی درخت رویداد هوشمند با استفاده از روشهای شبیه سازی و مدلسازی هوشمند کارشناسی ارشد
بابک ملکی شجاع بررسی مساله تخصیص اضافی در سیستم های سری و موازی چند حالته با در نظر گرفتن محدودیت های نگهداری و تعمیرات کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/31
انوری منا طراحی نرم‌افزار یکپارچه برای ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر شرکتهای تولید برق با استفاده از روشهای تحلیل چندگانه. استانداردهای بین‌المللی و ابزارهای هوشمند کارشناسی ارشد
مونا منتظری چهارده پیش‌بینی بیماری‌های قلبی با استفاده از تکنیک‌های تلفیقی:داده‌کاوی-تجزیه و تحلیل چند متغیره کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
زرین منصور مدل سازی و بررسی عملکرد نیروی انسانی با در نظر گرفتن فاکتورهای HSE و ارگونومی و مهندسی برگشت پذیری در یک واحد فرآیندی کارشناسی ارشد
فضلی احمدآباد منصور تحلیل بهره وری واحدهای صنعتی از نقطه نظر کیفیت محصول با استفاده از روشهای تحلیل چندگانه کارشناسی ارشد
محمد منصوری گرگانی بهینه سازی یک نیروگاه حرارتی از بعد ارگونومی و ماکروارگونومی کارشناسی ارشد دانلود 1377
خاکستانی منصوره Relating Dynamic decision Styles with Human Reliability Analysis: The case of a petrochemical industry کارشناسی ارشد
باصولی مهدی بررسی و تحلیل عوامل خروج از خط قطار در راه آهن ایران با استفاده از تحلیل درخت خطا کارشناسی ارشد
خدامی مهدی مقایسه ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی و خصوصی (مطالعه موردی : طراحی مجدد ساختار شرکت پالایش نفت اصفهان هنگام ورود به بخش خصوصی) کارشناسی ارشد
سعیدی کیا مهدی طراحی سیستم کنترل کیفیت ملی مواد غذایی با استناد به استانداردهای معتبر بین المللی با استفاده از متدولوژی CDM کارشناسی ارشد
فیروزی مهدی مدل دوهدفه ریاضی فازی برای طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار با در نظر گرفتن ریسک برون سپاری تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
خوشنود مهسا طراحی و تدوین یک سیستم خبره فازی تشخیص و تحلیل عملکرد سیستم های ایمنی, بهداشت, محیط زیست ( HSE) و ارگونومی در یک پالایشگاه گاز کارشناسی ارشد
روزبهمن مهسا بررسی یک سیستم یکپارچه HSEو ارگونومی با استفاده از ابزارهای هوشمند ANN و ANFIS در یک مجتمع پتروشیمی کارشناسی ارشد
فرهمند مهناز Multi objective optimization for sustainable energy system based on economic and environmental analysis and adequate resource کارشناسی ارشد
اسماعیل موسوی شبیه سازی و بهینه سازی سیستم تولید با در نظر گرفتن احتمالات با هدف کمینه کردن درصد تولید اقلام معیوب کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/22
مصطفی موسوی شبیه‌سازی و بهبود مدیریت شبکه هوشمند گاز در بخش توزیع و مصرف کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/23
شعبانپور نازنین ارزیابی و بهینه سازی زنجیره تأمین بر اساس معیار‌های ماکروارگونومیک: مورد بررسی واحد انتقال گاز کارشناسی ارشد
حبیبی فر ناصر Present an efficient model for demand forecasting in high-tech industries کارشناسی ارشد
فروغی ناهید مدلسازی خطاهای انسانی عابرین و رانندگان در جهت بکارگیری چراغ هوشمند و کاهش تصادفات کارشناسی ارشد
محمد نجاتی مدلسازی پرس شاپ صنایع خودروسازی با کمک شبیه سازی کارشناسی ارشد دانلود 1377
صادقی ندا بررسی بازار عرضه انرژی الکتریکی کارشناسی ارشد
طیبه نظری علی آباد ارائه الگوریتم یکپارچه شبیه سازی تحلیل چند متغیره تصادفی با داده های تصادفی برای جانمایی تسهیلات با در نظر گرفتن فاکتور ایمنی و محیط زیست کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/05
پریسا نقابادی پراکندگی عدم قطعیت در تحلیل تلرانس کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
محبت السادات نقوی الحسینی مدل سازی و شبیه سازی سیستم های صف G/G/K متوالی با مشتریان ویرانگر و احتمال بازگشت کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/17
مسعود نیک‌افروز طراحی و پیاده سازی یک سیستم جامع اطلاعاتی ارزیابی عملکرد مدیریت و سازمان در یک پالایشگاه گاز کارشناسی ارشد دانلود 1384
نظیف کار نیکو بررسی رفتارهای ناایمن در بین کارکنان ناحیه فولادسازی شرکت فولاد مبارکه اصفهان کارشناسی ارشد
عظیم زاد نیما برنامه ریزی عملیات برای یک سیستم کانبان در خطوط تولید مونتاژ کارشناسی ارشد
سلمان زاده میدانی نوید بهینه‌سازی هم‌زمان شاخص‌های مهندسی برگشت‌پذیری و اقتصادی در واحد صنعتی نورد آلومینیوم کارشناسی ارشد
مزکی نوذر طراحی سیستم کنترل کیفیت و دستور العمل هایSQC برای اجرا در یک سیستم نگهداری و تعمیرات کارشناسی ارشد
افراسیابی هادی بررسی راه�ارهای استقرار سیستم RCM در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ارائه الگوی اجرایی کارشناسی ارشد
عمرانی هاشم طراحی و تحلیل سیستم ارزیابی عملکرد واحدهای توزیع برق کارشناسی ارشد
شیری هیوا برنامه ریزی کوتاه مدت زنجیره تامین گاز طبیعی، با تاکید بر مصرف کنندگان بخش صنعت کارشناسی ارشد
مازیار هوشیار بهینه سازی ارگونومی و ماکروارگونومی در کارگاه مونتاژ یک واحد صنعتی بزرگ کارشناسی ارشد دانلود 1376
ابراهیمی پور وحید بررسی وضعیت و جایگاه ماشین آلات از نظر راندمان کارائی و بهره وری در صنایع تولیدی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شبیه سازی کامپیوتری پیشرفته 8109005 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:15) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:15) 1396/03/21(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
شبیه سازی کامپیوتری پیشرفته 8109005 3 42 هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:45) 1396/03/25(13:30 - 15:30) ترم دوم 1395
مهندسی فاکتورهای انسانی پیشر 8109008 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1396/03/23(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
اصول شبیه سازی 8109055 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1396/03/20(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مهندسی فاکتورهای انسانی 8109146 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:45) 1395/10/18(14:00 - 16:00) ترم اول 1395
کنترل کیفیت آماری 8109060 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/18(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
روشهای آماری 8109026 3 42 هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:45) 1395/10/19(13:30 - 16:00) ترم اول 1395
روشهای آماری 8109026 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:15) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:15) 1395/10/18(14:00 - 16:00) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1