اعضای هیات علمی اصلی اعضای هیات علمی اصلی

محسن صادق عمل نیک

محسن صادق عمل نیک

محسن صادق عمل نیک    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

تحصیلاتفعالیت های اجراییجوایز و افتخارات بین المللیعضویت در مجامع ملی و بین المللیکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
گرئی ابوطالب تجزیه و تحلیل پروژه‌های بزرگ ساخت بر مبنای مدیریت ریسک مطالعه موردی در پروژه‌های پتروشیمی کارشناسی ارشد
گوئی ابوطالب تجزیه و تحلیل پروژه های بزرگ ساخت بر مبنای مدیریت ریسک, مطالعه موردی در پروژه های پتروشیمی کارشناسی ارشد
مردان احسان طراحی مدل موجودی در صنایع تعمیرات محصولات با فناوری پیشرفته در شرایط اختلال
مردان احسان مسئله زمانبندی با امکان برونسپاری کارشناسی ارشد
ابوطالبی الهام مساله مسیریابی و توزیع تجهیزات پزشکی در مواقع وقوع بحران با فرض چندین انبار مرکزی کارشناسی ارشد
مقصودی امیر م�ان یابی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از روش های تحلیل چندگانه کارشناسی ارشد
مقصودی امیر مکان یابی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از روش های تحلیل چندگانه کارشناسی ارشد
کریمی امیرحسین عوامل موثر بر نوآوری در صنایع هوایی (مطالعه موردی : صنایع هوایی ایران) کارشناسی ارشد
خدمتلو امین ارائه رویکردی نوین در بهبود شبکه زنجیره تأمین برای تولید سوخت‌های زیستی کارشناسی ارشد
انصاری نژاد ایوب تعیین فاکتورهای بحرانی موفقیت و شکست پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی کارشناسی ارشد
استادی بختیار مدیریت هزینه ها در یک FMS با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت Activity - Based Costing) ABC) کارشناسی ارشد
دوازده امامی بهروز بررسی و توسعه شاخص‌ها و مدل جامع ارزیابی عملکرد پروژه‌های فناوری اطلاعات در سازمان‌ها کارشناسی ارشد
لایق جلیل زمانبندی کارهای رو به زوال با معیار کمینه کردن مجموع وزنی زمانهای تکمیل در حالت تک ماشینه به کمک الگوریتم ممتیک کارشناسی ارشد
باقری نژاد جواد بررسی و ارایه ی مدلی جامع جهت انتخاب مناسب ترین گزینه از شرکتهای لجستیک طرف سوم در ایران با توجه به ارزیابی عملکرد موفقیت آنها کارشناسی ارشد
براتی راد جواد تحلیل و طراحی سیستم اطلاع رسانی عملکرد مصرف انرژی در صنعت خودروسازی کارشناسی ارشد
رضائیان اول حامد ارائه یک مدل برنامه‌ریزی تصادفی چند مرحله‌ای به منظور توسعه مکانیزم محصول قابل تعهد (ATP) در شرایط عدم قطعیت عرضه مواد اولیه کارشناسی ارشد
منزوی حامد بررسی و تدوین استراتژی افزایش قیمت با نرخ ثابت جهت هماهنگی تصمیمات مربوط به مدیریت موجودی و قیمت گذاری محصول برای یک زنجیره تامین خرده فروش-تولید کننده کارشناسی ارشد
ستودیان حسین طراحی و توسعه یک سیستم جامع ارزیابی عملکرد برای مدیریت پروژه های R&D کارشناسی ارشد
وزیری حسین ارائه مدلی بهینه برای شبکه زنجیره تأمین معکوس و حل آن با در نظر گرفتن انعطاف پذیری کارشناسی ارشد
حسینعلی زاده رامین بررسی فنی و اقتصادی سیستم‎های هیبریدی باد، پیل‌سوختی و خورشید کارشناسی ارشد
رجبی رضا بررسی انگیزه های سرمایه گذاری در بازار برق با رویکرد تجدیدپذیرها و بهینه یابی نیروگاه های هیبریدی با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد
شادفر رضا تحلیل و بررسی مدل‌های ارزیابی قدرت بازار برق (مطالعه موردی بازار برق ایران) کارشناسی ارشد
ولی زاده آبی رضا تاثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد سازمان های با فناوری برتر (high-tech) برای رسیدن به تعالی سازمانی کارشناسی ارشد
اورنگی روزبه ارزیابی ابزارهای ناب در صنایع فرآیندی (بر اساس امکان پذیری در پیاده سازی و اثر گذاری بر کاهش اتلافات) کارشناسی ارشد
کریمی روزبه ارزیابی ریسک در سیستم مدیریت یکپارچگی خطوط لوله انتقال گاز کارشناسی ارشد
جواهری زهرا ارزیابی عملکرد نیروگاه های کشور با استفاده از روش های تحلیل چندگانه و تحلیل پوششی داده های فازی کارشناسی ارشد
پیرمرادی ژیلا طرح‌ریزی چارچوبی برای خودارزیابی در زمینه نحوه حصول نتایج مشتری در سازمان و میزان درک جایگاه مشتری کارشناسی ارشد
منطقی ساره بررسی مدل های پیاده سازی تکنولوژی های پیشرفته (مطالعه موردی: پیاده سازی مدل در ایران برای صنعت هواپیما سازی) کارشناسی ارشد
شهاب الدین میرقربانی سیدمحمد الگوریتم انبوه ذرات برای یکپارچه سازی زمان بندی و جایابی در یک زنجیره تأمین با الگوی flowshop کارشناسی ارشد
میرقربانی سید محمد شهاب الدین الگوریتم انبوه ذرات برای یک پارچه سازی زمان بندی و جایابی در یک زنجیره تامین با الگویFlowshop کارشناسی ارشد
لاجوردی سروش طراحی سیستم مکانیزه خود ارزیابی بر پایه ‎1S0 9004:2000 با بهره گیری از رویکرد سیستم های خبره کارشناسی ارشد
علی بخشی سعید ارائه یک مدل هوشمند جهت پیش‌بینی بازار سهام با کمک مدل مارکوف پنهان کارشناسی ارشد
شهولی خیر آبادی سلمان ارائه مدلی برای بررسی سیاست‌های توسعه فناوری پیل سوختی کارشناسی ارشد
کشه فراهانی سمیه بررسی و ارزیابی رویکردهای انتقال از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیک در ایران و ارائه یک رویکرد مناسب کارشناسی ارشد
کریمی سینا بررسی و طراحی شبکه مبادله اطلاعات پایدار در توسعه محصولات با فناوری های پیشرفته با حداقل کردن عدم قطعیت های مربوطه کارشناسی ارشد
کیانی پور سهیل مدیریت تکنولوژی طراحی و تولید هواپیماهای تجاری کارشناسی ارشد
بامداد شهروز بهینه سـازی تخصیص یارانـه انرژی الکتریکـی در بخـش خانگـی کارشناسی ارشد
شکیبا شیوا بهینه سازی تولید انرژی الکتریکی در بازار تجدیدساختار یافته با رویکرد سیستمی کارشناسی ارشد
فیض عادل طراحی یک سیستم جامع مدیریت عملکرد برای بخش دولتی و غیر انتفاعی کارشناسی ارشد
ابراهیمی عباس یکپارچه سازی طراحی وساخت روبات ها توسط CAD/CAE/CAM کارشناسی ارشد
حائری عبدالرحمن ارائه چارچوبی برای شناسایی اتلاف در منابع و قابلیت های سازمان دکتری
رضائی علی بررسی روشهای انتقال تکنولوژی و ارائه یک روش مؤثر و مناسب برای ایران کارشناسی ارشد
سیفی علیرضا بررسی فنی و اقتصادی تأمین برق مناطق خارج از شبکه با استفاده از نیروگاه‌های تولید پراکنده تجدیدپذیر کارشناسی ارشد
علی عسگری علیرضا �اربرد ت�رارپذیری ، ت�ثیرپذیری ، تخمینهای صحت و عدم قطعیت اندازه گیری درچارچوب تشخیص های وصفی در بخش خدمات کارشناسی ارشد
علی عسگری علیرضا کاربرد تکرار پذیری: تکثیر پذیری, تخمینهای صحت و عدم قطعیت اندازه گیری در چارچوب تشخیص های وصفی در بخش خدمات کارشناسی ارشد
قاسمی علیرضا انتخاب پورتفولیوی پروژه‌های تحقیق و توسعه مبتنی بر اهداف و استراتژی‌های سازمانی کارشناسی ارشد
عوض آبادیان فرشید ارائه یک مدل طراحی شبکه زنجیره تامین بیواتانول کارشناسی ارشد
یوسفی مقدم پیشکناری فرهاد بازطراحی شبکه انبارها در زنجیره تامین روبه‌جلو و تبدیل همزمان آن به زنجیره تامین حلقه بسته کارشناسی ارشد
صابر میثم توسعه سیستم مدیریت انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی کارشناسی ارشد
صالحی مجتبی طراحی مدل انتقال ت�نولوژی با استفاده از روشهای آماری و مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه (مطالعه موردی ت�نولوژی ساخت پهپاد جت) کارشناسی ارشد
صالحی مجتبی طراحی مدل انتقال تکنولوژی با استفاده از روش‌های آماری و مدل‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه ( مطالعه موردی تکنولوژی ساخت پهپاد جت) کارشناسی ارشد
بیک ویردی مجید مدیریت بحران و ریسک اختلالات در زنجیره تامین کارشناسی ارشد
آقابگلو محسن برنامه‌ریزی تولید و توزیع پلاکت خون در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
باقری محسن زمانبندی فعالیتهای پروژه با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول با محـدودیـت منابع و با امکان انجام فعالیت درچند مد با استفاده از شبیه سازی تبرید و جستجوی ممنوع کارشناسی ارشد
شاه علی محسن بررسی فرایند اعتمادسازی در تجارت خارجی شرکت های ایرانی در شرایط تحریم سیستم های بانکی ( مطالعه کیفی در صنعت لوازم خانگی ) کارشناسی ارشد
اسدزاده محمد طراحی و تحلیل سیستم اطلاع رسانی عملکرد واحدهای تولیدی مصرف کننده انرژی کارشناسی ارشد
تابش محمد تخصیص منابع محدود در زنجیره بحرانی با استفاده از الگوریتم شبکه مورچگان کارشناسی ارشد
جهانشاد محمد ارائه مدلی بهینه در مدیریت ریسک زنجیره تامین محصولات با فناوری پیشرفته با در نظر گرفتن ریسک های وارده از طرف تامین کنندگان کارشناسی ارشد
صفی خانی محمد ارائه چارچوبی بهینه برای مدیریت ریسک پروژه های عمرانی در ایران کارشناسی ارشد
قجری محمد ارائه مدل انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از مصرف سوخت و نحوه بهینه کاهش آن در ایران کارشناسی ارشد
کریمی محمد امین بررسی و تدوین مدل پذیرش محصولات تکنولوژی‌محور (High-tech)با در نظر گرفتن بخش‌بندی‌های بازار کارشناسی ارشد
زهره وند محمدجلال بکارگیری روش مهندسی مجدد فرآیند برای دگرگون سازی گردش اطلاعات در دانشگاه تهران Business Process Reengineering کارشناسی ارشد
احمدی پژوه محمد حسین بررسی ارتباط مدیریت دانش و توسعه محصول جدید در صنایع پیشرفته کارشناسی ارشد
مبینی دهکردی محمد مهدی زمانبندی پروژه با درنظر گرفتن محدودیت منابع تجدیدپذیر با استفاده از الگوریتم تقویت شده جستجوی پراکنده کارشناسی ارشد
محب شاهدین محمود بخش بندی بازار خودرو سواری در ایران کارشناسی ارشد
طباطبایی مسعود طراحی یک نرم افزار شبیه سازی با توانایی بهینه سازی سیستم به صورت خودکار کارشناسی ارشد
واهبی مسعود مدل سازی برخی از شاخص های امنیت انرژی در ایران با رویکرد سیستمی کارشناسی ارشد
مهرائی مصیب بررسی، تحلیل و تخمین تقاضای محصولات High-Tech حوزه صنایع هوایی ایران در بازار بین الملل کارشناسی ارشد
حکیمی اصل مهدی ارایه روشی برای رتبه‌بندی و انتخاب تامین‌کنندگان پایدار برای محصولات با فناوری بالا در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
علینقیان جوزدانی مهدی زمانبندی ماشین های موازی با توجه به معیارهای تحویل به موقع (JIT) کارشناسی ارشد
علینقیان جوزدانی مهدی زمانبندی ماشین های موازی با توجه به معیارهای تحویل به موقع( JIT) کارشناسی ارشد
فسنقری مهدی Proposing the assessment framework of egovernment realization plans in enterprises with regard to enterprise architecture, IT governance, and interoperability enhancement
هاشمی قربانلو مهدی طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری (DSS ) برای مدیریت برون سپاری ( Outsourcing) کارشناسی ارشد
حاجی علی اکبر مهدیه ارزیابی و ارتقاء سیستمهای مدیریت کیفیت مبتنی بر2000:ISO 9001 با استفاده از متدولوژی مهندسی ارزش کارشناسی ارشد
حبیبی فر ناصر Present an efficient model for demand forecasting in high-tech industries کارشناسی ارشد
یزدی نجم الدین ارایه مدلی نوآورانه جهت ارزیابی و انتخاب بازار بر مبنای تحلیل فازی SWOT و تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد
نوروزی نرگس مدلسازی ریاضی چندهدفه برای مساله مسیریابی وسائط نقلیه سبز با نقاط برداشت وگذاشت در محیط رقابتی
اژدری نعیمه کمینه کردن مجموع زمان‌های دیرکرد کارها در یک ماشین تولید انباشته‌ای کارشناسی ارشد
صفری نوید مدیریت تسهیلات صنایع هوایی ( با فناوری پیشرفته) در شرایط بحرانی کارشناسی ارشد
مولویان جزی هادی مدیریت ارتباط با مشتریان درکانال خرده فروشی (مطالعه موردی در صنعت لبنی ) شرکت فراورده های لبنی کاله کارشناسی ارشد
عمرانی هاشم طراحی و تحلیل سیستم ارزیابی عملکرد واحدهای توزیع برق کارشناسی ارشد
میراحمد هومن بررسی تاثیر ادعاهای سلامتی مواد غذایی بر رفتار خرید مصرف کننده تحصیل کرده مرفه ایرانی کارشناسی ارشد
پرتوی میران یوسف سنجش عملکردمدیریت درسازمان های تولیدی ورتبه بندی صنایع ایران براساس عملکردمدیریتی به عنوان مطالعه موردی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیستم های اطلاعاتی مدیریت 8109100 3 01 هرهفته شنبه (16:15 - 17:45) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:30) 1396/03/23(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
فناوری اطلاعات 8109022 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/03/20(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مدیریت طراحی محصول 8109224 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1396/03/20(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
استاتیک و مقاومت مصالح 8109244 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1395/10/20(14:00 - 16:00) ترم اول 1395
زبان تخصصی 8109059 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) 1395/10/25(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
مدیریت فناوری و نوآوری 8109189 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/21(14:00 - 16:00) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1