اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فریبرز جولای

فریبرز جولای

فریبرز جولای    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
هندالیان پور ایاد توسعه مدل ریاضی برای شبکه زنجیره تامین سبز تحت شرایط عدم قطعیت جهت استفاده از زیست توده ها کارشناسی ارشد
مردان احسان طراحی مدل موجودی در صنایع تعمیرات محصولات با فناوری پیشرفته در شرایط اختلال
فائزه اخوی زادگان مدل سازی ریاضی برای برنامه ریزی و زمان بندی فیزیوتراپی بیماران و تخصیص نیروی انسانی در مراکز توانبخشی تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/21
مرادی آذین ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با معیارهای چندگانه سنتی و سبز: شامل انتخاب تامین کننده- مسیریابی و برنامه ریزی موجودی کارشناسی ارشد
سهرابی آریا استراتژی قیمت‌گذاری دسته‌ای کالاهای بازتولید شده کارشناسی ارشد
خسرو پور آرمان ارائه متامدلی برای مدیریت مبتنی برفرآیند از طریق مدل سیستم مانا کارشناسی ارشد
حسین آسفی حل تک و چند هدفه مسئله زمانبندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر بدون وقفه کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/13
افشین اسمعیل نژاد حل مدل ریاضی جدید چندهدفه مکان یابی هاب مرکز احتمالی با یک الگوریتم فرا ابتکاری چندهدفه کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
اسمعیل نژاد افشین حل مدل ریاضی جدید چندهدفه مکان یابی هاب مرکز احتمالی با یک الگوریتم فرا ابتکاری چندهدفه کارشناسی ارشد
امیرحسین آقاپور بررسی تجدید ساختار فیزیکی بیمارستانها در مواقع بروز بحران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/12
سپیده آقاجانی توسعه یک مدل برنامه ریزی امکانی برای طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار با حلقه بسته تحت عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/04
امیر اقسامی استراتژی‌های آستانه تعادل و سود اجتماعی تعادل برای سیستم‌های صف مارکوفی کاملاً قابل‌مشاهده با در نظر گرفتن خرابی جزئی و سیاست آماده‌سازی/توقف به‌صورت انقطاع کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/13
قیصری‎ها المیرا مسأله زمانبندی دو هدفه‎ سیستم جریان کارگاهی منعطف با فرضیات زمان‎های حمل و نقلو زمان‎های آماده سازی وابسته به توالی کارشناسی ارشد
صادقی الوند Proposing a Model for Multi-Period Green Supply Chain Network in Agile Manufacturing کارشناسی ارشد
تهرانیان امید تحلیل و طراحی سیستم های Cross-Dock درمحیط تامین- تولید کارشناسی ارشد
اقسامی امیر استراتژی‌های آستانه تعادل و سود اجتماعی تعادل برای سیستم‌های صف مارکوفی کاملاً قابل‌مشاهده با در نظر گرفتن خرابی جزئی و سیاست آماده‌سازی/توقف به‌صورت انقطاع کارشناسی ارشد
پیرایش نقاب امیر اسماعیل آنالیز ارزیابی ریسک در یک فرآیند ساخت و تولید با استفاده از شبیه سازی پیشامدهای گسسته و رویکرد شی گرا کارشناسی ارشد
آقاپور امیرحسین بررسی تجدید ساختار فیزیکی بیمارستانها در مواقع بروز بحران کارشناسی ارشد
نجارباشی امیرحسین زمان بندی روزانه بیماران در تالار جراحی تحت شرایط عدم قطعیت و با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان جراحان کارشناسی ارشد
گل محمدی امیر محسن Developing mathematical models for cell formation and layout problems under static and dynamic conditions and proposing Meta heuristic algorithms to solve them کارشناسی ارشد
مریم انصاری طراحی شبکه هاب شرکت لجستیک طرف سوم در زنجیره محصولات غذایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
رضا باباجانی ولاشدی ارائه مدل جهت پیش بینی بهترین روش پیش بینی برای قطعات یدکی: یک مطالعه موردی در صنعت هواپیمایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
جوادی بابک مدل یکپارچه تشکیل سلول و چیدمان تسهیلات در سیستم های تولید سلولی پویا در شرایط تصادفی دکتری
مرتضی براری Safe flexible flowshop scheduling کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
کریمیان بهرام بررسی روند و پیش بینی تمرکز آلاینده های مهم هوای شهر تهران با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد
محمدرضا بهشتی داده کاوی در تشخیص ضایعات سرطانی در مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشت و درمان کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/19
سینا بهفرد مدل های کنترل موجودی همراه با تعیین قیمت کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/26
جوادپور بهمن Minimizing the Lead-Time Of Perishable Goods Including Marine Transportation: Case Of Shipping Goods From Tehran To Kish Island کارشناسی ارشد
وحدانی بهنام مکان یابی تسهیلات جمع آوری و بازیافت با اهداف چندگانه و پایایی تحت شرایط عدم قطعیت
زعابی احمدی پیام کنترل زمان تحویل به عنوان انگیزش برای هماهنگ سازی توام اندازه سفارش و نقطه سفارش مجدد در زنجیره تامین غیرمتمرکز کارشناسی ارشد
امیر اسماعیل پیرایش نقاب آنالیز ارزیابی ریسک در یک فرآیند ساخت و تولید با استفاده از شبیه سازی پیشامدهای گسسته و رویکرد شی گرا کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/27
بدخشان پیمان تحلیل و بهبود فرآیندها در حوزه های درمانی با استفاده از تکنیک های کارشناسی ارشد
جمشیدی پویان بسط مدل مدیریت کیفیت در زنجیره تأمین تولید (مطالعه موردی: ایران خودرو) کارشناسی ارشد
حاجی علیخانی پویان تعیین عوامل تاثیرگذار بر برندسازی جهانی در صنایع تولیدی ایرانی کارشناسی ارشد
وحید ترک تتاری بهینه‌سازی سود در مساله زمانبندی چند پروژه‌ای با در نظر گرفتن جریان‌های نقدی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
محمد تقی پور ارائه یک الگوریتم انبوه ذرات ترکیبی چند هدفه برای یک مسئله ی چیدمان تسهیلات با هدف کمینه کردن کار در جریان ساخت و هزینه ی حمل و نقل کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
عبدالحسین توحیدی ارائه مدلی جهت بهینه سازی زنجیره تامین چندسطحی و چند محصولی در شرایط عدم قطعیت تقاضا کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/17
ریحانه توکلی حل مسئله مسیریابی وسایل حمل و نقل با سرعت وابسته به زمان سفر و پنجره زمانی دریافت و تحویل کالا کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/03
لایق جلیل زمانبندی کارهای رو به زوال با معیار کمینه کردن مجموع وزنی زمانهای تکمیل در حالت تک ماشینه به کمک الگوریتم ممتیک کارشناسی ارشد
حسام جنانی مدل تئوری بازی برای بهینه سازی استوار طراحی شبکه هاب کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/15
بابک جوادی مدل یکپارچه تشکیل سلول و چیدمان تسهیلات در سیستم های تولید سلولی پویا در شرایط تصادفی دکتری دانلود 1392/06/31
بهمن جوادپور Minimizing the Lead-Time Of Perishable Goods Including Marine Transportation: Case Of Shipping Goods From Tehran To Kish Island کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/15
مهسا چگنی توسعه مدل ریاضی برای یکپارچه سازی فرایند برنامه ریزی مشارکتی شبکه زنجیره تامین کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
پویان حاجی علیخانی تعیین عوامل تاثیرگذار بر برندسازی جهانی در صنایع تولیدی ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/05
رفیعی حامد طراحی رویکردی بمنظور بهینه‌سازی قیمت‌گذاری بسته‌ای با تمرکز بر عدم‌قطعیت‌ها و ریسک‌های بازار دکتری
فرخی اصل حامد حل مسئله مکان‌یابی مسیریابی چندهدفه در شبکه ی جمع آوری ضایعات و بازیافت آنها با در نظر گرفتن معیارهای زیست محیطی و مسیرهای جمع آوری سبز کارشناسی ارشد
جنانی حسام مدل تئوری بازی برای بهینه سازی استوار طراحی شبکه هاب کارشناسی ارشد
آسفی حسین حل تک و چند هدفه مسئله زمانبندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر بدون وقفه کارشناسی ارشد
حمید حسن پور افزایش سطح رضایت مراجعان به مراکز خدمات درمانی تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/08
فرید حسنی عزیز Machine scheduling problem with the possibility to refuse orders and delivery time for material and capacity constraints in fuzzy کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/05
علیرضا حسنی ملایری تعیین عوامل تاثیرگذار بر برندسازی جهانی در صنایع خدماتی ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 90/06/15
محسن حسومی زمانبندی پایدار پروژه با مد چند گانه در شرایط عدم قطعیت بوسیله رویکردهای پیشگیرانه و واکنشی و با محدودیت منابع انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/26
سهراب حقایق اصفهانی طراحی شبکه حمل‌ونقل دریایی با در نظر گرفتن پایداری تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/26
نازنین حق جو رویکرد استوار برای مساله مکانیابی- تخصیص در واحد‌های خدمات درمانی تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/27
حسن پور حمید افزایش سطح رضایت مراجعان به مراکز خدمات درمانی تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
عابدین نیا حمید بررسی تاثیر زمانهای حمل و نقل برمسئله زمانبندی در محیط تولیدی گردش کاری کارشناسی ارشد
محمد خسروانی ارائه یک مدل مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی جهت بهینه سازی مسأله زمان بندی عمل های جراحی بیماران انتخابی با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
آرمان خسرو پور ارائه متامدلی برای مدیریت مبتنی برفرآیند از طریق مدل سیستم مانا کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/24
سیدمحمد خلیلی برنامه ریزی تولید و توزیع چند حالته در یک زنجیره تامین با در نظر گرفتن امکان بروز اختلال کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/12
سیاوش خورسندی آملی ارایه مدلی برای زنجیره تأمین در حالت چابک و انعطاف پذیر براساس متغیر های عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
محمد رضا داودی یک مدل شبیه سازی موجودی چند سطحی، چند محصولی و مقایسه آن با مدل ‎های منتخب در صنایع فولاد ایران دکتری دانلود 1394/12/13
فاطمه ذبیحی زمانبندی اتاق ‌های‌عمل‌ وتخت‌های ریکاوری در شرایط عدم قطعیت در بخش جراحی قلب کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/30
مهدی ریاحی طراحی مدل اثر بخش مدیریت کیفیت اثربخشی آموزش عالی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/6/31
نیکو سخن رامین توسعه مدل کنترل موجودی با طول دوره تصادفی برای کالاهای فساد پذیر کارشناسی ارشد
توکلی ریحانه حل مسئله مسیریابی وسایل حمل و نقل با سرعت وابسته به زمان سفر و پنجره زمانی دریافت و تحویل کالا کارشناسی ارشد
علی رحیمی مدلسازی مسأله زنجیره تامین چند هدفه برای اقلام فاسد شدنی تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/11
معصومه رستمی نیاکان کلهری Heuristics and optimization algorithms for Integrated Production-Distribution operations کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/16
جلالی رعنا توسعه یک مدل تابع ترجیح در انتخاب پروژه های انرژی کارشناسی ارشد
قربانیان روزبه بکارگیری قیمت گذاری دینامیک برای تولید کننده با تقاضای غیرقطعی کارشناسی ارشد
سحر زارع قیمت‌‌گذاری زنجیره تأمین رقابتی با تقاضای الاستیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/05
مازیار یز دانی زمانبندی چند عاملی با در نظرگیری محدودیت تعمیرات و نگهداری دوره ای : با ارائه یک الگوریتم فرا ابتکاری نوین کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/20
مهدی زمانی پور مسئله چیدمان ماشین ها در سلول ها در حالت دینامیک و یافتن تعداد و مسیر بهینه دستگاه حمل اتوماتیک در محیط Tandem AGV کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/01
کاویان پور اصفهانی سارا بررسی شرایط بحران در زنجیره‌‌ تامین و ارائه یک مدل لجستیک برای رساندن مواد اولیه در شرایط بعد از بروز بحران (زلزله) کارشناسی ارشد
خورسندی آملی سیاوش ارایه مدلی برای زنجیره تأمین در حالت چابک و انعطاف پذیر براساس متغیر های عدم قطعیت کارشناسی ارشد
محمد سبزی ارایه مدل ارتقا فرهنگ سازمانی در یکی از شرکت های گروه مپنا کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
آقاجانی سپیده توسعه یک مدل برنامه ریزی امکانی برای طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار با حلقه بسته تحت عدم قطعیت کارشناسی ارشد
فاطمه ستاریان بهینه‌سازی پرتفلیوی چند دوره‌ای در حالت چند معیاره کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/01
سمیعی بناب سجاد بررسی تاثیر طرح پرونده الکترونیک سلامت بر چابکی سازمانی کارشناسی ارشد
زارع سحر قیمت‌‌گذاری زنجیره تأمین رقابتی با تقاضای الاستیک کارشناسی ارشد
سید محمدی سید حسین طراحی مدل برای مدیریت سامانه توزیع امدادگران شرکت ایران خودرو در سطح کلانشهر تهران کارشناسی ارشد
صابر سیدعلی بررسی کاربرد مدل برنامه ریزی و اولویت بندی سبد پروژه ها به عنوان چارچوبی برای پیاده سازی استراتژی و مدیریت تغییر کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
داودی سید علی طراحی شبکه لجستیک معکوس جمع آوری ، حمل و دفع پسماند شهر تهران کارشناسی ارشد
خلیلی سیدمحمد برنامه ریزی تولید و توزیع چند حالته در یک زنجیره تامین با در نظر گرفتن امکان بروز اختلال کارشناسی ارشد
سید حسین سید محمدی طراحی مدل برای مدیریت سامانه توزیع امدادگران شرکت ایران خودرو در سطح کلانشهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/12
هاتفی سید مرتضی “Models of Performance Evaluation Considering Flexible Measures” کارشناسی ارشد
مدنی ساعتچی سیدهومان تعیین نقطه نفوذ سفارش در شبکه های زنجیره تامین با فرض فسادپذیری مواد کارشناسی ارشد
علی بخشی سعید ارائه یک مدل هوشمند جهت پیش‌بینی بازار سهام با کمک مدل مارکوف پنهان کارشناسی ارشد
فردوسی سعیده به‌کارگیری روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره برای انتخاب نوع قرارداد پروژه (مطالعه موردی: مترو تهران) کارشناسی ارشد
زینب سلیم زاده مدل یکپارچه برنامه ریزی تولید، توزیع و زمانبندی در زنجیزه تامین صنایع لبنی تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
تاجعلی نامیله سیما ارائه‌ی رویکردی برای انتخاب سبد بهینه و زمان‌بندی پروژه‌ها از میان مجموعه پروژه‌های در دسترس با در نظر گرفتن وابستگی پروژه‌ها و ارزش در معرض ریسک کارشناسی ارشد
بهفرد سینا مدل های کنترل موجودی همراه با تعیین قیمت کارشناسی ارشد
عصمت سنگری حل مساله اندازه انباشته اقتصادی و زمانبندی تحویل در یک زنجیره تامین چند سطحی کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/27
حقایق اصفهانی سهراب طراحی شبکه حمل‌ونقل دریایی با در نظر گرفتن پایداری تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
آریا سهرابی استراتژی قیمت‌گذاری دسته‌ای کالاهای بازتولید شده کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/05
علیرضا شامخی امیری ارائه الگوریتم برنامه‌ریزی پویا برای زمان بندی تک-ماشین با فرض رد کارها در فضای قطعی و فازی کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/26
محمد شرفی توسعه الگوریتم های برنامه ریزی فازی پروژه ها کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/29
سیدعلی صابر بررسی کاربرد مدل برنامه ریزی و اولویت بندی سبد پروژه ها به عنوان چارچوبی برای پیاده سازی استراتژی و مدیریت تغییر کارشناسی ارشد
مهدوی صبا بررسی کیفی آموزش در مهندسی صنایع کارشناسی ارشد
مهدوی صبا بررسی کیفی آموزش در مهندسی صنایع کارشناسی ارشد
مهسا طاهری زمان بندی کنشی/ واکنشی استوار در محیط کار کارگاهی تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/16
محمد ابراهیم طیبی عراقی حل مسئله کار کارگاهی انعطاف پذیر همراه با یادگیری و بدتر شدگی ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/13
مینا طهرانی یکتا مدل‌سازی و حل مسئله زمان‌بندی جریان کاری برگشتی جایگشتی با فرض زمان انتظار صفر کارها کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
محمد احسان ظرافتی A mathematical model to optimize the supply chain of microalgae-based biofuel and co-products کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
حمید عابدین نیا بررسی تاثیر زمانهای حمل و نقل برمسئله زمانبندی در محیط تولیدی گردش کاری کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/27
توحیدی عبدالحسین ارائه مدلی جهت بهینه سازی زنجیره تامین چندسطحی و چند محصولی در شرایط عدم قطعیت تقاضا کارشناسی ارشد
سحر عصارنیا Kidney and Liver Transplant Supply Chain Network Design Considering Patient Satisfaction کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
سنگری عصمت حل مساله اندازه انباشته اقتصادی و زمانبندی تحویل در یک زنجیره تامین چند سطحی کارشناسی ارشد
اسلامی علی ارائه چارچوبی جهت پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) در یک سازمان کارشناسی ارشد
اسماعیلی علی Modeling of closed-loop supply chain with supplier selection and allocation order کارشناسی ارشد
رحیمی علی مدلسازی مسأله زنجیره تامین چند هدفه برای اقلام فاسد شدنی تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
قدرت نما علی مدلسازی مسأله مکان¬یابی هاب چند هدفه با تخصیص چندگانه در شرایط عدم قطعیت
حسنی ملایری علیرضا تعیین عوامل تاثیرگذار بر برندسازی جهانی در صنایع خدماتی ایرانی کارشناسی ارشد
شامخی امیری علیرضا ارائه الگوریتم برنامه‌ریزی پویا برای زمان بندی تک-ماشین با فرض رد کارها در فضای قطعی و فازی کارشناسی ارشد
کرد علیرضا تخمین هزینه پروژه های تحقیقاتی براساس استنتاج مبتنی برمورد( مطالعه موردی : صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور) کارشناسی ارشد
نگین علی سلطانی دهکردی توسعه شاخص درون زا در حل مسائل بهینه سازی چند هدفه مبتنی بر مدل های جانشین بر اساس روش بیشینه کمینه بهبود کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/03
مریم غضنفری مدلسازی وابسته به زمان مسئله تولید و مسیریابی آلودگی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/28
مهرداد غفوری تعیین عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند محصولات در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/02/11
وارسته الوارس فاضل ارزیابی موانع پذیرش تکنولوژی انرژی‌های تجدیدپذیر و پایدار کارشناسی ارشد
ذبیحی فاطمه زمانبندی اتاق ‌های‌عمل‌ وتخت‌های ریکاوری در شرایط عدم قطعیت در بخش جراحی قلب کارشناسی ارشد
ستاریان فاطمه بهینه‌سازی پرتفلیوی چند دوره‌ای در حالت چند معیاره کارشناسی ارشد
هاشمی فرزاد توسعه یک مکانیزم هماهنگی زنجیره تامین بر اساس تخفیف زمانی برای کالاهای فسادپذیر با وجود محدودیت بودجه برای عمده فروش کارشناسی ارشد
علی قدرت نما مدلسازی مسأله مکان¬یابی هاب چند هدفه با تخصیص چندگانه در شرایط عدم قطعیت دکتری دانلود 1391/07/25
محمد رضا قزل ارسلان تحلیل کارایی سیاست های تولید انبارش به کمک تئوری صف کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/30
المیرا قیصری‎ها مسأله زمانبندی دو هدفه‎ سیستم جریان کارگاهی منعطف با فرضیات زمان‎های حمل و نقلو زمان‎های آماده سازی وابسته به توالی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/13
اکبری کاوه بهینه‌سازی تولید پراکنده انرژی الکتریکی در یک شبکه محلی کارشناسی ارشد
میرمحمدی کبری سادات ارائه چهارچوبی جهت ارتقای پذیرش مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) در مراکز بهداشت و درمان کارشناسی ارشد
علیرضا کرد تخمین هزینه پروژه های تحقیقاتی براساس استنتاج مبتنی برمورد( مطالعه موردی : صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور) کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/18
رامین کرمی ارائه مدل چندهدفه برای برنامه‌ریزی انرژی مصرفی در مراکز درمانی تحت عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/14
بهرام کریمیان بررسی روند و پیش بینی تمرکز آلاینده های مهم هوای شهر تهران با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/19
مهدی کریمی راد زمانبندی پروژه و موازنه هزینه-زمان در محیط فازی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/13
منا کوشان به کارگیری الگوریتم های ترکیبی داده کاوی- متاهیورستیک برای مساله تولید سلولی پویا در حالت عدم قطعیت با هدف کمینه سازی هزینه های درون سلولی وبرون سلولی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
مرتضی گلدانساز ارائه یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مسأله زمان‌بندی کارگاه باز چندپردازنده کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
امیر محسن گل محمدی Developing mathematical models for cell formation and layout problems under static and dynamic conditions and proposing Meta heuristic algorithms to solve them کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/01
محسن لشگری طراحی مدل ریاضی برای سیستم تولید سلولی با تخصیص اپراتور کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/04
یوسف زاده ماجده متدولوژی مدیریت پروژه چابک و رهنمود پروژه النا کارشناسی ارشد
یزدانی مازیار زمانبندی چند عاملی با در نظرگیری محدودیت تعمیرات و نگهداری دوره ای : با ارائه یک الگوریتم فرا ابتکاری نوین کارشناسی ارشد
یز دانی مازیار زمانبندی چند عاملی با در نظرگیری محدودیت تعمیرات و نگهداری دوره ای : با ارائه یک الگوریتم فرا ابتکاری نوین کارشناسی ارشد
محمد‌حسین متین‌حسینی مسئله‌ی زمانبندی پروژه سبز کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
موسوی میثم مکان یابی انبارهای متقاطع چندگانه و زمانبندی مسیریابی وسایل نقلیه تحت شرایط عدم قطعیت
حسومی محسن زمانبندی پایدار پروژه با مد چند گانه در شرایط عدم قطعیت بوسیله رویکردهای پیشگیرانه و واکنشی و با محدودیت منابع انرژی کارشناسی ارشد
عبدالله زاده محسن The analysis of the problems facing the National Gas Company projects the province and the risk management projects کارشناسی ارشد
لشگری محسن طراحی مدل ریاضی برای سیستم تولید سلولی با تخصیص اپراتور کارشناسی ارشد
محمد محسنی کیا کمینه¬سازی مجموع زمان انجام کارها در مساله تک¬ماشینه با فرض زمان¬های وابسته به توالی و درنظرگرفتن هزینه¬های تحویل بسته¬ای کارها کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
تقی پور محمد ارائه یک الگوریتم انبوه ذرات ترکیبی چند هدفه برای یک مسئله ی چیدمان تسهیلات با هدف کمینه کردن کار در جریان ساخت و هزینه ی حمل و نقل کارشناسی ارشد
خسروانی محمد ارائه یک مدل مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی جهت بهینه سازی مسأله زمان بندی عمل های جراحی بیماران انتخابی با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری کارشناسی ارشد
سبزی محمد ارایه مدل ارتقا فرهنگ سازمانی در یکی از شرکت های گروه مپنا کارشناسی ارشد
شرفی محمد توسعه الگوریتم های برنامه ریزی فازی پروژه ها کارشناسی ارشد
قائینی حصاروئیه محمد مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با تخصیص چندین درب خروجی متفاوت برای انبارهای متقاطع کارشناسی ارشد
محسنی کیا محمد کمینه¬سازی مجموع زمان انجام کارها در مساله تک¬ماشینه با فرض زمان¬های وابسته به توالی و درنظرگرفتن هزینه¬های تحویل بسته¬ای کارها کارشناسی ارشد
طیبی عراقی محمد ابراهیم حل مسئله کار کارگاهی انعطاف پذیر همراه با یادگیری و بدتر شدگی ماشین کارشناسی ارشد
کبیر محمد حسین ارائه یک مدل چندهدفه زنجیره تامین با مکان یابی و طراحی رقابتی همراه با بهینهسازی اتلافات کارشناسی ارشد
متین‌حسینی محمد‌حسین مسئله‌ی زمانبندی پروژه سبز کارشناسی ارشد
بهشتی محمدرضا داده کاوی در تشخیص ضایعات سرطانی در مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشت و درمان کارشناسی ارشد
غلامی محمدرضا ارایه مدلی ریاضی برای درنظر گرفتن عدم قطعیت هزینه های توزیع دربرنامه ریزی زنجیره تامین مواد غذایی وکشاورزی باریسک عرضه وتقاضا کارشناسی ارشد
داودی محمد رضا یک مدل شبیه سازی موجودی چند سطحی، چند محصولی و مقایسه آن با مدل ‎های منتخب در صنایع فولاد ایران
قزل ارسلان محمد رضا تحلیل کارایی سیاست های تولید انبارش به کمک تئوری صف کارشناسی ارشد
محمود محمدزاده Dynamic Hub Location and Hub Network Development کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
مهرور محمود طراحی مدل بلوغ فرآیندی سازمانی با توجه به مفاهیم مهندسی مجدد و با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی:شرکت پالایش گاز پارس جنوبی) کارشناسی ارشد
نوروزی محمود توسعه سیستم مالی و ساختار سازمانی برای شرکت های ساختمانی رده متوسط در پروژه با حاشیه سود پایین کارشناسی ارشد
سیدهومان مدنی ساعتچی تعیین نقطه نفوذ سفارش در شبکه های زنجیره تامین با فرض فسادپذیری مواد کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/01
مهدی مرادی purchasing planning and order allocation in pharmesial supply chain with sustainable competencies کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
گلدانساز مرتضی ارائه یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مسأله زمان‌بندی کارگاه باز چندپردازنده کارشناسی ارشد
معاون هاشمی مرتضی ارائه مدل ریاضی برای مدیریت پسماند بیمارستانی با رویکرد ویژه در شرایط پیش بینی نشده کارشناسی ارشد
هاتفی مرتضی طراحی شبکه های لجستیک مستقیم معکوس پایا و استوار در شرایط عدم قطعیت و ریسک های اختلال
جوکار مرضیه ارائه مدلی جهت تخمین هزینه تولید نرم افزار با استفاده از الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد
مسعود میرعربشاهی برنامه‌ریزی یکپارچه تولید و توزیع برای کالاهای مصرفی پرگردش کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
غضنفری مریم مدلسازی وابسته به زمان مسئله تولید و مسیریابی آلودگی کارشناسی ارشد
نوری روزبهانی مریم ترکیب مسئله طراحی کارخانه و سیستم حمل و نقل مواد در شرایط عدم قطعیت با استفاده از ترکیب شبیه ‌سازی و مدل‌سازی ریاضی کارشناسی ارشد
کبری سادات میرمحمدی ارائه چهارچوبی جهت ارتقای پذیرش مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) در مراکز بهداشت و درمان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
میرعربشاهی مسعود برنامه‌ریزی یکپارچه تولید و توزیع برای کالاهای مصرفی پرگردش کارشناسی ارشد
ولی زاده مصطفی شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در تجارت الکترونیک با استفاده از روش هوشمند کارشناسی ارشد
مهدیه مظفری برنامه ریزی و کنترل موجودی در یک زنجیره تأمین مطالعه موردی: شرکت کاشی و سرامیک کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/19
مرتضی معاون هاشمی ارائه مدل ریاضی برای مدیریت پسماند بیمارستانی با رویکرد ویژه در شرایط پیش بینی نشده کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/06
رستمی نیاکان کلهری معصومه Heuristics and optimization algorithms for Integrated Production-Distribution operations کارشناسی ارشد
نسیم مکرم خوشخو Prposing a Model for Multi-Modal Green Vehicle Routing Problem with Time window in Pharmesial Supply Chain کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/06
دامن افشان میلاد بهینه سازی بازاریابی با رویکرد روش های تلفیقی داده کاوی کارشناسی ارشد
کوشان منا به کارگیری الگوریتم های ترکیبی داده کاوی- متاهیورستیک برای مساله تولید سلولی پویا در حالت عدم قطعیت با هدف کمینه سازی هزینه های درون سلولی وبرون سلولی کارشناسی ارشد
طهرانی یکتا مینا مدل‌سازی و حل مسئله زمان‌بندی جریان کاری برگشتی جایگشتی با فرض زمان انتظار صفر کارها کارشناسی ارشد
براتی مهدی برنامه ریزی اتاق عمل برای عمل های جراحی سرپایی با توجه به عدم قطعیت و محدودیت منابع مستقیم (تجهیزات اتاق عمل) و منابع پایین دست کارشناسی ارشد
ریاحی مهدی طراحی مدل اثر بخش مدیریت کیفیت اثربخشی آموزش عالی ایران کارشناسی ارشد
زمانی پور مهدی مسئله چیدمان ماشین ها در سلول ها در حالت دینامیک و یافتن تعداد و مسیر بهینه دستگاه حمل اتوماتیک در محیط Tandem AGV کارشناسی ارشد
کریمی راد مهدی زمانبندی پروژه و موازنه هزینه-زمان در محیط فازی کارشناسی ارشد
مظفری مهدیه برنامه ریزی و کنترل موجودی در یک زنجیره تأمین مطالعه موردی: شرکت کاشی و سرامیک کارشناسی ارشد
امیری مهرداد یک مدل چند هدفه زمانبندی چرخش کار به منظورحداقل سازی هزینه های تخصیص کار و خستگی با در نظرگرفتن منحنی یادگیری کارشناسی ارشد
غفوری مهرداد تعیین عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند محصولات در ایران کارشناسی ارشد
چگنی مهسا توسعه مدل ریاضی برای یکپارچه سازی فرایند برنامه ریزی مشارکتی شبکه زنجیره تامین کارشناسی ارشد
میثم موسوی مکان یابی انبارهای متقاطع چندگانه و زمانبندی مسیریابی وسایل نقلیه تحت شرایط عدم قطعیت دکتری دانلود 1392/06/16
محمد موسوی مدل‌سازی ریاضی مسأله مکان‌یابی هاب چندهدفه پایدار ‏تحت شرایط اختلال و عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/13
امیرحسین نجارباشی زمان بندی روزانه بیماران در تالار جراحی تحت شرایط عدم قطعیت و با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان جراحان کارشناسی ارشد دانلود 1392/05/09
معنوی زاده ندا ارائه رویکردهای نوین بالانس و توالی در سیستم های مونتاژ ترکیبی سفارش مبنا
مکرم خوشخو نسیم Prposing a Model for Multi-Modal Green Vehicle Routing Problem with Time window in Pharmesial Supply Chain کارشناسی ارشد
الهام نظری گل خطمی Stochastic optimization and simulation methods for operating room Schedules taking into account the effects of anesthesia کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/14
علی سلطانی دهکردی نگین توسعه شاخص درون زا در حل مسائل بهینه سازی چند هدفه مبتنی بر مدل های جانشین بر اساس روش بیشینه کمینه بهبود کارشناسی ارشد
محمود نوروزی توسعه سیستم مالی و ساختار سازمانی برای شرکت های ساختمانی رده متوسط در پروژه با حاشیه سود پایین کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/12
سید مرتضی هاتفی مدلهای جدید ارزیابی عملکرد با در نظر گرفتن معیارهای منعطف کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/29
مرتضی هاتفی طراحی شبکه های لجستیک مستقیم معکوس پایا و استوار در شرایط عدم قطعیت و ریسک های اختلال دکتری دانلود 1392/10/17
فرزاد هاشمی توسعه یک مکانیزم هماهنگی زنجیره تامین بر اساس تخفیف زمانی برای کالاهای فسادپذیر با وجود محدودیت بودجه برای عمده فروش کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
شجاعی هانا سادات مدل سازی زنجیره تامین محصولات فسادپذیر با درنظر گرفتن قابلیت ارتجاعی سیستم کارشناسی ارشد
سجاد هدایتی Stochastic dynamic capacitated lot sizing problem in production and transmit network کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/17
بهنام وحدانی مکان یابی تسهیلات جمع آوری و بازیافت با اهداف چندگانه و پایایی تحت شرایط عدم قطعیت دکتری دانلود 1392/11/05
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 8109249 1 05 نامشخص نامشخص 3963
برنامه ریزی وکنترل تولید و موجودیها1 8109091 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1397/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
فرایندهای احتمالی 8109241 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مدیریت و کنترل پروژه 8109028 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
سیستم های صف 8109003 3 42 هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:15) 1396/11/01 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
سیستم های صف 8109003 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1396/10/30 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
برنامه ریزی ریاضی 8109053 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1396/03/20(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
برنامه ریزی وکنترل تولید و موجودیها1 8109091 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1396/03/22(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
فرایندهای احتمالی 8109241 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1396/03/22(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مدیریت و کنترل پروژه 8109028 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1395/10/22(14:00 - 16:00) ترم اول 1395
سیستم های صف 8109003 3 42 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:45) 1395/10/26(13:30 - 15:30) ترم اول 1395
سیستم های صف 8109003 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1395/10/25(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1