اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدفرید قادری

سیدفرید قادری

سیدفرید قادری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
گرئی ابوطالب تجزیه و تحلیل پروژه‌های بزرگ ساخت بر مبنای مدیریت ریسک مطالعه موردی در پروژه‌های پتروشیمی کارشناسی ارشد
گوئی ابوطالب تجزیه و تحلیل پروژه های بزرگ ساخت بر مبنای مدیریت ریسک, مطالعه موردی در پروژه های پتروشیمی کارشناسی ارشد
سلطانی فر احسان سیاستگذاری کلان اجتماعی-اقتصادی مناطق محروم، یک رویکرد سیستمی، مطالعه موردی: تفکر سیستمی و نوآوری در برنامه ریزی توسعه پایدار جنوبشرق ایران کارشناسی ارشد
واعظی احسان تحلیل سیاستهای عرضه انرژی الکتریکی از منابع بادی و خورشیدی کارشناسی ارشد
نگار احمدی مبارکه روش بهینه ی پیش بینی تقاضا در زنجیره ی تامین قطعات یدکی در صنعت هواپیماهای تجاری کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
فرنوش سادات آذرم سا استفاده بهینه از شبکه های هوشمند در صنایع (منتخب) پرمصرف انرژی الکتریکی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/09
مجتبی آریایی Improvement of Algorithms for the Analysis of 3D Data کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
حاتمی آرش تحلیل بهرهبرداری از سیستمهای تولید پراکنده انرژی الکتریکی در نظام تجدید ساختار یافته کارشناسی ارشد
قنبری آرش بکارگیری تکنیک های مبتنی بر هوش مصنوعی در پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی ایران کارشناسی ارشد
نقوی آرش تحلیل و ارزیابی عملکرد بازار برق و رفتار بازیگران کارشناسی ارشد
دباغی آزاده مدل سازی چندمعیاره خاکستری شبکه زنجیره تأمین معکوس سبز دکتری
حمیدرضا ایزدبخش یکپارچه سازی روشهای تصمیم گیری چند معیاره (AHP و DEA) با شبیه سازی کامپیوتری: ارزیابی گزینه های بهبود حمـل و نقـل ریلی کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمد اسدزاده طراحی و تحلیل سیستم اطلاع رسانی عملکرد واحدهای تولیدی مصرف کننده انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1385
رحیمی یاسر حل مدل ریاضی جدید برای مسألۀ مکانیابی P- هاب میانه چند هدفه با در نظر گرفتن مدل های صف کارشناسی ارشد
رضا اسمعیلی راد ارائه رویکرد جدید تصمیم گیری چند مشخصه ای دو مرحله ای در انتخاب بهترین تامین کننده در مدیریت زنجیره تامین کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/30
وظیفه اصغر ارزیابی و تحلیل یکپارچه صنایع خودروسازی براساس شاخص های معتبر و استاندارد کارشناسی ارشد
کاوه اکبری بهینه‌سازی تولید پراکنده انرژی الکتریکی در یک شبکه محلی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/30
رفیعی طباطبایی الهه السادات ارزیابی یکپارچه‏ی چرخه آب و انرژی در ایران کارشناسی ارشد
شکاری امیر ارایه مدل دانیامیک برای مدیریت انرژی در چارچوب مدل تعالی کیفیت اروپا EFQM کارشناسی ارشد
مقصودی امیر م�ان یابی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از روش های تحلیل چندگانه کارشناسی ارشد
مقصودی امیر مکان یابی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از روش های تحلیل چندگانه کارشناسی ارشد
حامد امیری ارائه مدل ریاضی جهت پیش بینی عرضه گاز بر مبنای قابلیت اطمینان در بازار داخلی نفت و گاز کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/01
بهاره امیرشاهی ارزیابی برخی پارامترهای اقتصادی- اجتماعی در مکان استفاده‌ از انرژی‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/14
شریفات امین اله عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی کارآفرینی سازمانی در شرکت‌های ایرانی کارشناسی ارشد
گیتی فروز آناهیتا برآورد مصرف ماهانه انرژی الکتریکی با استفاده از منطق فازی و شبیه سازی کارشناسی ارشد
منا انوری طراحی نرم‌افزار یکپارچه برای ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر شرکتهای تولید برق با استفاده از روشهای تحلیل چندگانه. استانداردهای بین‌المللی و ابزارهای هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد باباگل زاده تحلیل بازیافت حرارت برای تولید انرژی الکتریکی در صنایع انرژی‌بر کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/14
حاجی محمدرضا تبریزی بابک برنامه ریزی هم زمان زمان بندی و تدارکات سبز پروژه در شرایط عدم قطعیت دکتری
شهروز بامداد بهینه سـازی تخصیص یارانـه انرژی الکتریکـی در بخـش خانگـی کارشناسی ارشد دانلود 1384
جواد براتی راد تحلیل و طراحی سیستم اطلاع رسانی عملکرد مصرف انرژی در صنعت خودروسازی کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد مهدی برزگر Review and Appraisal of Luhmann’s Systems Theory and its Relevance to Iran کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/10
دیاری بهاره تحلیل تاثیر سیاست های مختلف در تغییرات تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت (ایران) کارشناسی ارشد
پورولیخان نوخندان بهناز تحلیل رفتار بازیگران در بازارهای رقابتی انرژی الکتریکی با استفاده از روشهای هوشمند کارشناسی ارشد
حجت پاکزاد مقدم بررسی جنبه های گوناگونی از سیاست های پرداخت یارانه ها به منظور ارائه سیاستی کارا کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/24
موسوی اهرنجانی پریسا بررسی متغیرهای مؤثر بر تقاضای برق در بخش صنعت و تحلیل سیستمی آن کارشناسی ارشد
نقابادی پریسا پراکندگی عدم قطعیت در تحلیل تلرانس کارشناسی ارشد
مهدی پیلتن پیش بینی و تحلیل تقاضای انرژی ایران و ارائه مدلی جدید با استفاده از روشهای محاسبات نرم کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/10
رسول امینی پویا انتخاب بهینه منابع تولید پراکنده در ساختمان‌ها با توجه به عدم قطعیت کارشناسی ارشد
بهناز پورولیخان نوخندان تحلیل رفتار بازیگران در بازارهای رقابتی انرژی الکتریکی با استفاده از روشهای هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/26
ساناز تاروردیان برآورد مصرف انرژی الکتریکی در بخش کشاورزی و صنایع با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی کارشناسی ارشد دانلود 1385
سحر جبرئیلی بهینه‌سازی مسئله طراحی چیدمان دریک واحد کارگاهی با در نظر گرفتن عوامل محیط زیست و بهداشت با استفاده از رویکرد بهینه‌سازی شبیه‌‌سازی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/27
طالبی جعفر ارائه یک مدل دینامیک برای مسئله مکان‌یابی p هاب‌ با ظرفیت محدود،راهکاری جهت بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه حمل و نقل کارشناسی ارشد
محسن جعفری‌سنقری ایجاد یک مدل جامع اندازه‌گیری میزان تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر سازمان‌ها با استفاده از روشهای تحلیل چندگانه کارشناسی ارشد دانلود 1385
منیره جلیلی حصول منافع مالی و اقتصادی از طریق جاری‌سازی استراتژیک اصول کیفیت در سازمان با تمرکز روی کارت امتیازی متوازن و ایزو 10014 کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/28
محمد رضا جمشیدیان ارزیابی رژیم قیمت گذاری بهینه در بازار برق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/31
براتی راد جواد تحلیل و طراحی سیستم اطلاع رسانی عملکرد مصرف انرژی در صنعت خودروسازی کارشناسی ارشد
لیلی جوانمردی ارزیابی کارایی شعب بانک پارسیان با استفاده از روش تلفیقی داده کاوی و تحلیل پوششی داده ها کارشناسی ارشد دانلود 1386
آرش حاتمی تحلیل بهرهبرداری از سیستمهای تولید پراکنده انرژی الکتریکی در نظام تجدید ساختار یافته کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
بابک حاجی محمدرضا تبریزی برنامه ریزی هم زمان زمان بندی و تدارکات سبز پروژه در شرایط عدم قطعیت دکتری دانلود 1395/03/01
امیری حامد ارائه مدل ریاضی جهت پیش بینی عرضه گاز بر مبنای قابلیت اطمینان در بازار داخلی نفت و گاز کارشناسی ارشد
شیرپور حامد برنامه ریزی استراتژیک تولید انرژی الکتریکی کشور با استفاده از منابع فسیلی کارشناسی ارشد
پاکزاد مقدم حجت بررسی جنبه های گوناگونی از سیاست های پرداخت یارانه ها به منظور ارائه سیاستی کارا کارشناسی ارشد
دلارام حیدریان مکانیابی پالایشگاههای سوخت زیستی بایواتانول(ذرت محور) در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/20
مینا حسن تحلیل عوامل کلیدی و ارائه¬ی یک مدل یکپارچه جهت انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین سبز کارشناسی ارشد
ایزدبخش حمیدرضا یکپارچه سازی روشهای تصمیم گیری چند معیاره (AHP و DEA) با شبیه سازی کامپیوتری: ارزیابی گزینه های بهبود حمـل و نقـل ریلی کارشناسی ارشد
قربانی حمیدرضا یک مدل جامع برای انتخاب سبد پروژه های تحقیق و توسعه با برنامه ریزی هدف صفر - یک خطی کارشناسی ارشد
صادقی حمید رضا تجزیه و تحلیل نمودار دادهای مصرف انرژی الکتریکی برای پیشبینی در سطح کلان و خرد کارشناسی ارشد
بهاره دیاری تحلیل تاثیر سیاست های مختلف در تغییرات تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت (ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/12
فاطمه داودپور ارائه یک مدل بهینه قیمت گذاری انرژی جهت توسعه رفاه اجتماعی با نگرش سیستمی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/15
آزاده دباغی مدل سازی چندمعیاره خاکستری شبکه زنجیره تأمین معکوس سبز دکتری دانلود 1392/11/13
سمیه دهقان نجم آبادی ارزیابی، تحلیل و بهبود عملکرد واحدهای تولید برق با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمدصالح ذاکری نیا بررسی وتحلیل تولید انرزی های تجدید پذیر در محیط تجدید ساختار یافته کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
رضا رجبی بررسی انگیزه های سرمایه گذاری در بازار برق با رویکرد تجدیدپذیرها و بهینه یابی نیروگاه های هیبریدی با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/16
یاسر رحیمی حل مدل ریاضی جدید برای مسألۀ مکانیابی P- هاب میانه چند هدفه با در نظر گرفتن مدل های صف کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/08
پویا رسول امینی انتخاب بهینه منابع تولید پراکنده در ساختمان‌ها با توجه به عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
اسمعیلی راد رضا ارائه رویکرد جدید تصمیم گیری چند مشخصه ای دو مرحله ای در انتخاب بهترین تامین کننده در مدیریت زنجیره تامین کارشناسی ارشد
تنها امینلویی رضا ارائه مدل برنامه ریزی تولید سلسله مراتبی با رویکرد فازی (مطالعه موردی در برنامه ریزی بهینه تولید انرژی ) کارشناسی ارشد
رجبی رضا بررسی انگیزه های سرمایه گذاری در بازار برق با رویکرد تجدیدپذیرها و بهینه یابی نیروگاه های هیبریدی با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد
موسوی رضا مدلسازی کیفیت خدمات برای ارائه دهندگان خدمات اینترنتی کارشناسی ارشد
ندیمی رضا مطالعه مقایسه ای انواع روش های رگرسیون فازی و تعیین کاربرد آنها در مدل سازی سیستم تقاضای انرژی الکتریکی کارشناسی ارشد
الهه السادات رفیعی طباطبایی ارزیابی یکپارچه‏ی چرخه آب و انرژی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/19
منصوره زارع زاده مدل سازی سیستم های اقتصادی اجتماعی و انرژی: یک مورد مطالعاتی از مدل سازی یارانه انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/28
سهراب خانی سارا مدلسازی مصرف ماهانه برق با استفاده از شبکه‌های عصبی و شبیه سازی کارشناسی ارشد
تاروردیان ساناز برآورد مصرف انرژی الکتریکی در بخش کشاورزی و صنایع با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی کارشناسی ارشد
مجتبی سجادی طراحی، ارزیابی و بهینه سازی عوامل مهندسی فاکتورهای انسانی خرد و کلان بوسیله روش های دلفی، ناپارامتری و تحلیل چندگانه کارشناسی ارشد دانلود 1384
جبرئیلی سحر بهینه‌سازی مسئله طراحی چیدمان دریک واحد کارگاهی با در نظر گرفتن عوامل محیط زیست و بهداشت با استفاده از رویکرد بهینه‌سازی شبیه‌‌سازی کارشناسی ارشد
میرعمادی سیدمحمدعلی طراحی سایز بهینه ادوات انرژی یک شهرک هوشمند کارشناسی ارشد
لیلی سرکاری ارائه یک طرح زنجیره تأمین سبز بهینه برای انرژی بیومس با رویکرد مدل‌سازی ریاضی کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/27
احسان سلطانی فر سیاستگذاری کلان اجتماعی-اقتصادی مناطق محروم، یک رویکرد سیستمی، مطالعه موردی: تفکر سیستمی و نوآوری در برنامه ریزی توسعه پایدار جنوبشرق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
دهقان نجم آبادی سمیه ارزیابی، تحلیل و بهبود عملکرد واحدهای تولید برق با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها کارشناسی ارشد
فرامرزی اوغانی سهراب ارزیابی قابلیت دسترسی و طراحی کشسان سیستم کنترل حمل و نقل ریلی و زیرسیستم های آن کارشناسی ارشد
سارا سهراب خانی مدلسازی مصرف ماهانه برق با استفاده از شبکه‌های عصبی و شبیه سازی کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/11
مقدم سوگل ارائه ساختار یک مدل سیستمی جهت تأمین اقتصادی سوخت خودروها از منابع زیست‌توده کارشناسی ارشد
قلیزاده طیار شادان مدل سازی ریاضی دو هدفه برای مسئله مکان یابی تسهیلات در یک شبکه ی زنجیر تأمین با در نظر گرفتن معیارهای اقتصادی، محیط زیستی و رضایت اجتماعی و حل آن با استفاده از الگوریتم MODE کارشناسی ارشد
هیوا شیری برنامه ریزی کوتاه مدت زنجیره تامین گاز طبیعی، با تاکید بر مصرف کنندگان بخش صنعت کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/27
حامد شیرپور برنامه ریزی استراتژیک تولید انرژی الکتریکی کشور با استفاده از منابع فسیلی کارشناسی ارشد دانلود 1384
امین اله شریفات عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی کارآفرینی سازمانی در شرکت‌های ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/09
گرانمایه شیرین استفاده از رویکرد پویایی سیستم ها برای تخمین ظرفیت یک واحد بیمارستانی کارشناسی ارشد
امیر شکاری ارایه مدل دانیامیک برای مدیریت انرژی در چارچوب مدل تعالی کیفیت اروپا EFQM کارشناسی ارشد دانلود 1382
شیوا شکیبا بهینه سازی تولید انرژی الکتریکی در بازار تجدیدساختار یافته با رویکرد سیستمی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/24
محمدزاده شیما طراحی مدل رشد تقاضای اثرژی الکتریکی در بخشهای صنعت و کشاورزی کارشناسی ارشد
مهدی شهریاری برنامه ریزی عرضه و تقاضای انرژی در بخش صنعت با استفاده از سیستمهای خبره کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
بامداد شهروز بهینه سـازی تخصیص یارانـه انرژی الکتریکـی در بخـش خانگـی کارشناسی ارشد
شکیبا شیوا بهینه سازی تولید انرژی الکتریکی در بازار تجدیدساختار یافته با رویکرد سیستمی کارشناسی ارشد
میثم صابر توسعه سیستم مدیریت انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/03
حمید رضا صادقی تجزیه و تحلیل نمودار دادهای مصرف انرژی الکتریکی برای پیشبینی در سطح کلان و خرد کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/29
ندا صادقی اصلاح الگوی مصرف گازطبیعی در بخش صنعت (با روشهای محاسبات نرم) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/23
مجتبی صالحی طراحی مدل انتقال تکنولوژی با استفاده از روش‌های آماری و مدل‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه ( مطالعه موردی تکنولوژی ساخت پهپاد جت) کارشناسی ارشد دانلود 1385
عسگر صدیقی طراحی سیستم هدفمند یارانه انرژی با استفاده از سیستم داینامیک کارشناسی ارشد دانلود 1382
جعفر طالبی ارائه یک مدل دینامیک برای مسئله مکان‌یابی p هاب‌ با ظرفیت محدود،راهکاری جهت بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه حمل و نقل کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/29
مسعود طاهرخانی مدیریت ریسک در بازارهای انرژی با استفاده از ابزارهای مالی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
مسعود طباطبایی طراحی یک نرم افزار شبیه سازی با توانایی بهینه سازی سیستم به صورت خودکار کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد عبداللهی مدل سازی و بهینه سازی همزمان قابلیت اطمینان، هزینه، و خطای انسانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/14
عطری عرفان تعیین نحوه بهینه تأمین انرژی با درنظرگیری روش‌های تولید پراکنده کارشناسی ارشد
صدیقی عسگر طراحی سیستم هدفمند یارانه انرژی با استفاده از سیستم داینامیک کارشناسی ارشد
عرفان عطری تعیین نحوه بهینه تأمین انرژی با درنظرگیری روش‌های تولید پراکنده کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
کوهنورد عماد ارزیابی عملکرد شبکه انتقال برق در شرکت های برق منطقه ای با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره (AHP): رویکرد مشتری گرا کارشناسی ارشد
هاشم عمرانی طراحی و تحلیل سیستم ارزیابی عملکرد واحدهای توزیع برق کارشناسی ارشد دانلود 1385
داودپور فاطمه ارائه یک مدل بهینه قیمت گذاری انرژی جهت توسعه رفاه اجتماعی با نگرش سیستمی کارشناسی ارشد
آذرم سا فرنوش سادات استفاده بهینه از شبکه های هوشمند در صنایع (منتخب) پرمصرف انرژی الکتریکی کارشناسی ارشد
مهناز فرهمند Multi objective optimization for sustainable energy system based on economic and environmental analysis and adequate resource کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
حمیدرضا قربانی یک مدل جامع برای انتخاب سبد پروژه های تحقیق و توسعه با برنامه ریزی هدف صفر - یک خطی کارشناسی ارشد دانلود 1383
شادان قلیزاده طیار مدل سازی ریاضی دو هدفه برای مسئله مکان یابی تسهیلات در یک شبکه ی زنجیر تأمین با در نظر گرفتن معیارهای اقتصادی، محیط زیستی و رضایت اجتماعی و حل آن با استفاده از الگوریتم MODE کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/06
آرش قنبری بکارگیری تکنیک های مبتنی بر هوش مصنوعی در پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/10
اکبری کاوه بهینه‌سازی تولید پراکنده انرژی الکتریکی در یک شبکه محلی کارشناسی ارشد
عماد کوهنورد ارزیابی عملکرد شبکه انتقال برق در شرکت های برق منطقه ای با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره (AHP): رویکرد مشتری گرا کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/13
آناهیتا گیتی فروز برآورد مصرف ماهانه انرژی الکتریکی با استفاده از منطق فازی و شبیه سازی کارشناسی ارشد دانلود 1385
شیرین گرانمایه استفاده از رویکرد پویایی سیستم ها برای تخمین ظرفیت یک واحد بیمارستانی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/25
ابوطالب گرئی تجزیه و تحلیل پروژه‌های بزرگ ساخت بر مبنای مدیریت ریسک مطالعه موردی در پروژه‌های پتروشیمی کارشناسی ارشد 1385
ابوطالب گوئی تجزیه و تحلیل پروژه های بزرگ ساخت بر مبنای مدیریت ریسک, مطالعه موردی در پروژه های پتروشیمی کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد مهدی لطفی برنامه ریزی تولید مبتنی بر بازار در شرایط عدم قطعیت برای یک تولیدکننده انرژی الکتریکی دکتری دانلود 1390/11/29
جوانمردی لیلی ارزیابی کارایی شعب بانک پارسیان با استفاده از روش تلفیقی داده کاوی و تحلیل پوششی داده ها کارشناسی ارشد
سرکاری لیلی ارائه یک طرح زنجیره تأمین سبز بهینه برای انرژی بیومس با رویکرد مدل‌سازی ریاضی کارشناسی ارشد
صابر میثم توسعه سیستم مدیریت انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی کارشناسی ارشد
سجادی مجتبی طراحی، ارزیابی و بهینه سازی عوامل مهندسی فاکتورهای انسانی خرد و کلان بوسیله روش های دلفی، ناپارامتری و تحلیل چندگانه کارشناسی ارشد
صالحی مجتبی طراحی مدل انتقال تکنولوژی با استفاده از روش‌های آماری و مدل‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه ( مطالعه موردی تکنولوژی ساخت پهپاد جت) کارشناسی ارشد
صالحی مجتبی طراحی مدل انتقال ت�نولوژی با استفاده از روشهای آماری و مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه (مطالعه موردی ت�نولوژی ساخت پهپاد جت) کارشناسی ارشد
جعفری‌سنقری محسن ایجاد یک مدل جامع اندازه‌گیری میزان تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر سازمان‌ها با استفاده از روشهای تحلیل چندگانه کارشناسی ارشد
اسدزاده محمد طراحی و تحلیل سیستم اطلاع رسانی عملکرد واحدهای تولیدی مصرف کننده انرژی کارشناسی ارشد
شیخ علیشاهی محمد A dynamic hierarchical Approach for Maintenance Planning Considering Combinatorial Machine Dependencies and Human Factors
عبداللهی محمد مدل سازی و بهینه سازی همزمان قابلیت اطمینان، هزینه، و خطای انسانی کارشناسی ارشد
عبداللهی محمد مدل سازی و بهینه سازی همزمان قابلیت اطمینان، هزینه، و خطای انسانی کارشناسی ارشد
مرتضی محمدی ارباطی تحلیل سرمایه گذاری در نیروگاه های مقیاس کوچک با استفاده از انرژی های قابل بازیافت در صنایع پتروشیمی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/03
نصراللهی محمدرضا مکان یابی نیروگاههای بادی با استفاده از روشهای تحلیل چند گانه کارشناسی ارشد
جمشیدیان محمد رضا ارزیابی رژیم قیمت گذاری بهینه در بازار برق ایران کارشناسی ارشد
شیما محمدزاده طراحی مدل رشد تقاضای اثرژی الکتریکی در بخشهای صنعت و کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1384
ذاکری نیا محمدصالح بررسی وتحلیل تولید انرزی های تجدید پذیر در محیط تجدید ساختار یافته کارشناسی ارشد
برزگر محمد مهدی Review and Appraisal of Luhmann’s Systems Theory and its Relevance to Iran کارشناسی ارشد
لطفی محمد مهدی برنامه ریزی تولید مبتنی بر بازار در شرایط عدم قطعیت برای یک تولیدکننده انرژی الکتریکی
محمدی ارباطی مرتضی تحلیل سرمایه گذاری در نیروگاه های مقیاس کوچک با استفاده از انرژی های قابل بازیافت در صنایع پتروشیمی کارشناسی ارشد
مریم میرجلیلی ارائه الگوریتم یکپارچه بر اساس روش های تحلیل چندگانه و DEA فازی برای شناسایی و بهبود بهره وری کارکنان بانک کارشناسی ارشد دانلود 1385
سیدمحمدعلی میرعمادی طراحی سایز بهینه ادوات انرژی یک شهرک هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
میرجلیلی مریم ارائه الگوریتم یکپارچه بر اساس روش های تحلیل چندگانه و DEA فازی برای شناسایی و بهبود بهره وری کارکنان بانک کارشناسی ارشد
میرجلیلی مریم ارائه الگوریتم ی�پارچه براساس روشهای تحلیل چندگانه و DEA فازی برای شناسایی و بهبود بهره وری کارکنان بانک کارشناسی ارشد
طاهرخانی مسعود مدیریت ریسک در بازارهای انرژی با استفاده از ابزارهای مالی کارشناسی ارشد
طباطبایی مسعود طراحی یک نرم افزار شبیه سازی با توانایی بهینه سازی سیستم به صورت خودکار کارشناسی ارشد
نیک‌افروز مسعود طراحی و پیاده سازی یک سیستم جامع اطلاعاتی ارزیابی عملکرد مدیریت و سازمان در یک پالایشگاه گاز کارشناسی ارشد
واهبی مسعود مدل سازی برخی از شاخص های امنیت انرژی در ایران با رویکرد سیستمی کارشناسی ارشد
سوگل مقدم ارائه ساختار یک مدل سیستمی جهت تأمین اقتصادی سوخت خودروها از منابع زیست‌توده کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
امیر مقصودی مکان یابی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از روش های تحلیل چندگانه کارشناسی ارشد دانلود 1385
انوری منا طراحی نرم‌افزار یکپارچه برای ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر شرکتهای تولید برق با استفاده از روشهای تحلیل چندگانه. استانداردهای بین‌المللی و ابزارهای هوشمند کارشناسی ارشد
حسن مینا تحلیل عوامل کلیدی و ارائه¬ی یک مدل یکپارچه جهت انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین سبز کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/15
مونا منتظری چهارده پیش‌بینی بیماری‌های قلبی با استفاده از تکنیک‌های تلفیقی:داده‌کاوی-تجزیه و تحلیل چند متغیره کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
جلیلی منیره حصول منافع مالی و اقتصادی از طریق جاری‌سازی استراتژیک اصول کیفیت در سازمان با تمرکز روی کارت امتیازی متوازن و ایزو 10014 کارشناسی ارشد
زارع زاده منصوره مدل سازی سیستم های اقتصادی اجتماعی و انرژی: یک مورد مطالعاتی از مدل سازی یارانه انرژی کارشناسی ارشد
پیلتن مهدی پیش بینی و تحلیل تقاضای انرژی ایران و ارائه مدلی جدید با استفاده از روشهای محاسبات نرم کارشناسی ارشد
شهریاری مهدی برنامه ریزی عرضه و تقاضای انرژی در بخش صنعت با استفاده از سیستمهای خبره کارشناسی ارشد
وحدتی مهدی بررسی مقررات گذاری مبتنی بر ایجاد انگیزه در شرکت های توزیع برق منطقه ای با روش یارداستیک کارشناسی ارشد
فرهمند مهناز Multi objective optimization for sustainable energy system based on economic and environmental analysis and adequate resource کارشناسی ارشد
رضا موسوی مدلسازی کیفیت خدمات برای ارائه دهندگان خدمات اینترنتی کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/04
پریسا موسوی اهرنجانی بررسی متغیرهای مؤثر بر تقاضای برق در بخش صنعت و تحلیل سیستمی آن کارشناسی ارشد دانلود 1384
صادقی ندا اصلاح الگوی مصرف گازطبیعی در بخش صنعت (با روشهای محاسبات نرم) کارشناسی ارشد
صادقی ندا بررسی بازار عرضه انرژی الکتریکی کارشناسی ارشد
رضا ندیمی مطالعه مقایسه ای انواع روش های رگرسیون فازی و تعیین کاربرد آنها در مدل سازی سیستم تقاضای انرژی الکتریکی کارشناسی ارشد دانلود 1386/08/21
پریسا نقابادی پراکندگی عدم قطعیت در تحلیل تلرانس کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
آرش نقوی تحلیل و ارزیابی عملکرد بازار برق و رفتار بازیگران کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/12
مسعود نیک‌افروز طراحی و پیاده سازی یک سیستم جامع اطلاعاتی ارزیابی عملکرد مدیریت و سازمان در یک پالایشگاه گاز کارشناسی ارشد دانلود 1384
احمدی مبارکه نگار روش بهینه ی پیش بینی تقاضا در زنجیره ی تامین قطعات یدکی در صنعت هواپیماهای تجاری کارشناسی ارشد
عمرانی هاشم طراحی و تحلیل سیستم ارزیابی عملکرد واحدهای توزیع برق کارشناسی ارشد
شیری هیوا برنامه ریزی کوتاه مدت زنجیره تامین گاز طبیعی، با تاکید بر مصرف کنندگان بخش صنعت کارشناسی ارشد
احسان واعظی تحلیل سیاستهای عرضه انرژی الکتریکی از منابع بادی و خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1390/02/19
مسعود واهبی مدل سازی برخی از شاخص های امنیت انرژی در ایران با رویکرد سیستمی کارشناسی ارشد دانلود 1394/01/26
مهدی وحدتی بررسی مقررات گذاری مبتنی بر ایجاد انگیزه در شرکت های توزیع برق منطقه ای با روش یارداستیک کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
اصغر وظیفه ارزیابی و تحلیل یکپارچه صنایع خودروسازی براساس شاخص های معتبر و استاندارد کارشناسی ارشد دانلود 1383
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 8109249 1 15 نامشخص نامشخص 3963
اقتصادعمومی 2 8109064 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) 1397/04/03 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
کارآموزی 8109249 1 15 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه تحلیل سیستم ها 8109227 1 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه تحلیل سیستم ها 8109227 1 01 هرهفته یک شنبه (16:30 - 18:30) نامشخص ترم دوم 1396
اقتصادسنجی 8109095 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اقتصادعمومی 1 8109063 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه تحلیل سیستم ها 8109227 1 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) نامشخص ترم اول 1396
اقتصادخردپیشرفته 1 8109052 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1396/03/27(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
اقتصادعمومی 2 8109064 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) 1396/03/27(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
ارزیابی کار و زمان 8109062 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه تحلیل سیستم ها 8109227 1 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1395
اقتصادسنجی 8109095 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/28(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
اقتصادعمومی 1 8109063 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) 1395/10/18(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1