اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سید حسین ایرانمنش

سید حسین ایرانمنش

سید حسین ایرانمنش    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: طبقه سوم
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عسگری الهام چارچوبی برای جبران خدمت کارکنان در سازمان‏های تحقیقاتی کارشناسی ارشد
فرج پور الهام بررسی و پیشنهاد سبک مناسب رهبری در سازمانهای پروژه محور در محیط آشوبناک کارشناسی ارشد
محمد صادق پاک نهاد رویکردی کمی گرا در اندازه گیری و تحلیل پیچیدگی پروژه(ها) مبتنی بر ابزارهای هوش مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
مسعود پیران ارزیابی و پیش بینی موفقیت پروژه با استفاده از شاخص های فضای کسب وکار و مدل تعالی پروژه (PEM) کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/27
سلیمانی حامد ارائه یک مدل چند هدفه انتخاب پروژه و اجرای آن به روش BOT (مطالعه موردی توسعه شبکه بزرگراهی کشور) کارشناسی ارشد
گنجی حامد ارائه چارچوبی برای افزایش اعتبار نتایج در سیستمهای استنتاج مورد پایه(CBR) کارشناسی ارشد
امیر حیدرنیا کلانی توسعه شاخص های پس نگر برای موفقیت پروژه کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
نظری حسن بررسی دلایل خروج نخبگان از سازمان و راه‌های مقابله با آن (مطالعه موردی در شرکت ملی نفت ایران) کارشناسی ارشد
رستگار حمید بررسی مفهوم و ارائه ی مدل اندازه گیری پیچیدگی در پروژه (ها) کارشناسی ارشد
حمید رستگار بررسی مفهوم و ارائه ی مدل اندازه گیری پیچیدگی در پروژه (ها) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/03
فاطمه سبحانی تحلیل فاکتورهای ارزیابی وانتخاب پیمانکاران به منظور ارتقای کیفیت انجام پروژه های پژوهشی با استفاده از شبکه های عصبی فازی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/13
حامد سلیمانی ارائه یک مدل چند هدفه انتخاب پروژه و اجرای آن به روش BOT (مطالعه موردی توسعه شبکه بزرگراهی کشور) کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/24
محسن صفائی ارائه چارچوبی برای انتخاب سبد پروژه پایدار با در نظر گرفتن ملاحظات توسعه پایدار (مطالعه موردی) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
الهام عسگری چارچوبی برای جبران خدمت کارکنان در سازمان‏های تحقیقاتی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
سبحانی فاطمه تحلیل فاکتورهای ارزیابی وانتخاب پیمانکاران به منظور ارتقای کیفیت انجام پروژه های پژوهشی با استفاده از شبکه های عصبی فازی کارشناسی ارشد
عسگریان فریبا شمدل سازی و حل مسئله انتخاب تأمین کنندگان در شرایط امکان بروز اختلال در شبکه تأمین کارشناسی ارشد
الهام فرج پور بررسی و پیشنهاد سبک مناسب رهبری در سازمانهای پروژه محور در محیط آشوبناک کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
سروش گل افشانی Designing an intelligence system for project portfolio selection under uncertainty کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/17
حامد گنجی ارائه چارچوبی برای افزایش اعتبار نتایج در سیستمهای استنتاج مورد پایه(CBR) کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/12
شخصی نیائی مجید توسعه مدل مناسب مدیریت پورتفولیوی پروژه‌های توسعه و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز کشور دکتری
دوراندیش یزدی محمد امین مدل سازی عوامل کلیدی موفقیت پروژه از منظر ذی‌نفعان مختلف با درنظر گرفتن تیپ شخصیتی و منابع موجود کارشناسی ارشد
پیران مسعود ارزیابی و پیش بینی موفقیت پروژه با استفاده از شاخص های فضای کسب وکار و مدل تعالی پروژه (PEM) کارشناسی ارشد
حسن نظری بررسی دلایل خروج نخبگان از سازمان و راه‌های مقابله با آن (مطالعه موردی در شرکت ملی نفت ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
هانیه هادیان اولویت بندی پروژه‌های کاهش انتشار کربن بر اساس یک مدل مدیریت سبد پروژه‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/15
هادیان هانیه اولویت بندی پروژه‌های کاهش انتشار کربن بر اساس یک مدل مدیریت سبد پروژه‌ها کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 8109249 1 01 نامشخص نامشخص 3963
مدیریت قراردادهای پروژه 8109334 3 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1397/04/06 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
سیستم های خبره و هوش مصنوعی 8109233 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
اصول مذاکرات و مدیریت قراردادها 8109117 2 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 11:00) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سمینار 8109041 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
تحقیق درعملیات 2 8109080 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1396/10/27 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
سمینار 8109041 2 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
سیستم های خبره و هوش مصنوعی 8109233 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:45) 1396/03/31(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مدیریت هزینه و مهندسی مالی پروژه ها 8109085 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/20(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
سمینار 8109041 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/03/22(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
ارزیابی فنی ، اقتصادی و اجتماعی پروژه های بالا دستی - مطالعه موردی 8109086 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 11:00) 1396/03/24(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
تحقیق درعملیات 2 8109080 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1395/10/19(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
سمینار 8109041 2 02 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/21(14:00 - 16:00) ترم اول 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1