اعضای هیات علمی اصلی اعضای هیات علمی اصلی

جعفر حیدری

جعفر حیدری

جعفر حیدری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حمیدرضا ابراهیمی نسب Optimizing production and ordering policies under quantity flexibility contract کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/10
علیرضا احمدی ارائه مدل مکان یابی تسهیلات در طراحی و پیکره بندی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/02
چراغی اسماعیل مدل‌سازی مسئله مکان‌یابی هاب چندمحصوله با درنظر گرفتن روش‌های تأمین مالی ایجاد هاب کارشناسی ارشد
جواد اصل نجفی هماهنگ سازی تصمیمات بازپرسازی در زنجیره تأمین غیرمتمرکز براساس قرارداد پاداش فروش کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/06
صادقی الوند Proposing a Model for Multi-Period Green Supply Chain Network in Agile Manufacturing کارشناسی ارشد
معماریان امیر هماهنگی در زنجیره‌تامین سبز با در نظر گرفتن سطح آگاهی زیست محیطی مصرف‌کننده و تلاش های زیست محیطی کارشناسی ارشد
جعفری امین هماهنگی تصمیمات دوباره پرسازی در زنجیره تامین معکوس و حلقه بسته با استفاده از قراردا و با در نظر گرفتن نقش دولت کارشناسی ارشد
زهرا بصیری دهکردی Coordination of environmental decisions in a two-stage supply chain by considering consumers environmental awareness(CEA) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/10
سحر پاداشت طراحی روش کاربردی برای تحلیل تمایل و ارتباط خطی در سیستمهای اندازه گیری بسیار دقیق کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
زعابی احمدی پیام کنترل زمان تحویل به عنوان انگیزش برای هماهنگ سازی توام اندازه سفارش و نقطه سفارش مجدد در زنجیره تامین غیرمتمرکز کارشناسی ارشد
امین جعفری هماهنگی تصمیمات دوباره پرسازی در زنجیره تامین معکوس و حلقه بسته با استفاده از قراردا و با در نظر گرفتن نقش دولت کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
حسین جنتی فر طراحی شبکه زنجیره تامین پایدار مبتنی بر اختلالات تصادفی تسهیلات و عدم قطعیت در پارامترها دکتری دانلود 1395/11/26
اصل نجفی جواد هماهنگ سازی تصمیمات بازپرسازی در زنجیره تأمین غیرمتمرکز براساس قرارداد پاداش فروش کارشناسی ارشد
علی حیدرپوراشرفی Mathematical modeling of sales promotion techniques in supply chain coordination کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
میری موسوی حسین مدیریت ریسک زنجیره تامین برای توسعه محصول جدید کارشناسی ارشد
سهیل حسینی هماهنگی تصمیمات در زنجیره تامین تحت قرارداد مدیریت موجودی توسط تامین کننده کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/04
ابراهیمی نسب حمیدرضا Optimizing production and ordering policies under quantity flexibility contract کارشناسی ارشد
علی ریاحی سامانی بررسی تاثیر ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه مند بر رضایتمندی مشتری در پوشاک دستر کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/07
زارعیان مزرعه خسرو رحمان بررسی تأثیر افزایش قیمت بنزین بر تقاضای بنزین از دیدگاه سیستمی با لحاظ اثرات تورمی ناشی از این افزایش (مطالعه موردی: استان تهران) کارشناسی ارشد
پیام زعابی احمدی کنترل زمان تحویل به عنوان انگیزش برای هماهنگ سازی توام اندازه سفارش و نقطه سفارش مجدد در زنجیره تامین غیرمتمرکز کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/06
بصیری دهکردی زهرا Coordination of environmental decisions in a two-stage supply chain by considering consumers environmental awareness(CEA) کارشناسی ارشد
رادخواه ساقی هماهنگ سازی زنجیره تأمین دو سطحی با در نظر گرفتن قابلیت بازگشت کالا از سمت مشتریان کارشناسی ارشد
پاداشت سحر طراحی روش کاربردی برای تحلیل تمایل و ارتباط خطی در سیستمهای اندازه گیری بسیار دقیق کارشناسی ارشد
میری موسوی سید حسین مدیریت ریسک زنجیره تامین برای توسعه محصول جدید کارشناسی ارشد
فریده شفیعی ارائه ی مدلی برای یکپارچه سازی سطوح بالادستی و میان دستی زنجیره ی تأمین نفت خام در شرایط عدم قطعیت: مطالعه ی موردی شرکت مدیریت اکتشاف ملی نفت ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
مینائی شیوا بررسی تاثیرهای تغییرات فرهنگی، تکنولوژی و ساختاری در اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری کارشناسی ارشد
ریاحی سامانی علی بررسی تاثیر ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه مند بر رضایتمندی مشتری در پوشاک دستر کارشناسی ارشد
احمدی علیرضا ارائه مدل مکان یابی تسهیلات در طراحی و پیکره بندی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
شفیعی فریده ارائه ی مدلی برای یکپارچه سازی سطوح بالادستی و میان دستی زنجیره ی تأمین نفت خام در شرایط عدم قطعیت: مطالعه ی موردی شرکت مدیریت اکتشاف ملی نفت ایران کارشناسی ارشد
علی پور میثم ارایه مدلی برای طراحی شبکه‌ تامین سبز پویای یکپارچه (مستقیم معکوس) در شرایط عدم قطعیت تقاضا کارشناسی ارشد
حسین میری موسوی مدیریت ریسک زنجیره تامین برای توسعه محصول جدید کارشناسی ارشد دانلود 1393
امیر معماریان هماهنگی در زنجیره‌تامین سبز با در نظر گرفتن سطح آگاهی زیست محیطی مصرف‌کننده و تلاش های زیست محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
محمودی منصور سیاست های کنترل موجودی در زنجیره تأمین سه سطحی با وجود زمان های تحویل احتمالی کارشناسی ارشد
رستگار مهدی Supply chain coordination with delay in payments contract by considering credit-dependent demand کارشناسی ارشد
خسروی مهسا تشخیص سرطان سینه با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی کارشناسی ارشد
معرب نازنین بررسی تاثیرات پیاده‌سازی سیستم ERP بر روی بهره‌وری سازمان کارشناسی ارشد
یوسف نوروزی نسب هماهنگ سازی زنجیره تامین دو سطحی غیرمتمرکز با در نظر گرفتن تقاضای وابسته به قیمت کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
نوروزی نسب یوسف هماهنگ سازی زنجیره تامین دو سطحی غیرمتمرکز با در نظر گرفتن تقاضای وابسته به قیمت کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصادمهندسی 8109036 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1396/03/29(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
تحلیل سیستم ها 8109056 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1396/04/01(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مدیریت زنجیره تامین 8109161 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1396/03/22(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
روش تحقیق 8109106 2 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) 1395/10/26(14:00 - 16:00) ترم اول 1395
زنجیره تامین تحلیلی 8109034 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/29(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
سمینار 8109041 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) نامشخص ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1