اعضای هیات علمی اصلی اعضای هیات علمی اصلی

جعفر رزمی

جعفر رزمی

جعفر رزمی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

تحصیلاتفعالیت های اجراییجوایز و افتخارات بین المللیعضویت در مجامع ملی و بین المللیکتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
هندالیان پور ایاد توسعه مدل ریاضی برای شبکه زنجیره تامین سبز تحت شرایط عدم قطعیت جهت استفاده از زیست توده ها کارشناسی ارشد
رضایی طالشی ابوالفضل طراحی مدلی برای ارزیابی زنجیره تامین پایدار با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد
مظاهری احسان بررسی و بهینه سازی مدل زنجیره تامین حمل ونقل باردرحوزه لجستیک شهری کارشناسی ارشد
قنبری زاده آراد مطالعه عوامل مختلف پیش روی اجرای بحث شبکه های هوشمند برق در ایران و ارائه یک سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS) برای آن کارشناسی ارشد
کاظمی ایراندخت تعیین عوامل تاثیر گذار بر تبلیغات و برندینگ NGO ها با گرایش خیریه ها در ایران دکتری
محرمخانی آرزو ارائه یک مدل شبیه سازی برای یک زنجیره تامین تحت اختلال با درنظرگرفتن فاکتورهای کشسانی کارشناسی ارشد
اپرناک آرش مدل سازی مساله توسعه خدمات جدید با استفاده از مدل کانو، گسترش عملکرد کیفیت و کارشناسی ارشد
قنبری آرش مدیریت ارتباط با مشتری بارویکرد تجزیه تحلیل ارزش دوره عمر مشتری کارشناسی ارشد
چراغی اسماعیل مدل‌سازی مسئله مکان‌یابی هاب چندمحصوله با درنظر گرفتن روش‌های تأمین مالی ایجاد هاب کارشناسی ارشد
منطقی تبریزی یاشار طراحی مدل نوین برای پیکربندی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته و انتخاب تامین کنندگان با توجه به پارامتر غیرقطعی کارشناسی ارشد
علیزاده اشکان چالشها و مشکلات پیاده سازی سیستم تولید ناب در بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط کارشناسی ارشد
مرادی اعظم طراحی شبکه زنجیره تامین چابک چند دوره ای چند محصولی کارشناسی ارشد
معقول الهام ارائه مدل ارزیابی, انتخاب و برنامه ریزی تامین کنندگان در حالت تخفبف کارشناسی ارشد
صادقی الوند Proposing a Model for Multi-Period Green Supply Chain Network in Agile Manufacturing کارشناسی ارشد
مساعدی ایمان بررسی تاثیر برند بر گام های خرید مصرف کنندگان: مطالعه ی موردی در شرکت های تولیدکننده ی البسه کارشناسی ارشد
تهرانیان امید تحلیل و طراحی سیستم های Cross-Dock درمحیط تامین- تولید کارشناسی ارشد
موسی خانی امیر ارایه مدلی برای مدیریت پرتفلیوی پروژه در سازمان‌های چند کسب و کاره درشرایط ریسک(مطالعه موردی سازمان منطقه آزاد کیش) کارشناسی ارشد
نخعی امیراحمد ارائه مدلی برای طراحی زنجیره تامین با در نظر گرفتن هزینه کیفیت کارشناسی ارشد
زاهدی انارکی امیرحسین بازطراحی شبکه انبارها تحت عدم قطعیت دسترسی به انبارها وکنترل سطح سرویس دهی کارشناسی ارشد
قره گزلی امیرحسین ارائه یک ساختار سلسله مراتبی برای محیط‌های تولیدی ترکیبی ساخت برای سفارش و ساخت برای انبار (با تکیه بر سطح ورود سفارش) کارشناسی ارشد
امامی کورعباسلو امیرعباس بررسی کارایی شاخص های تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد
‌امامی �ورعباسلو امیرعباس بررسی �ارایی شاخص‌های تحلیل ت�نی�ی در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد
پورمددکار امین عوامل تاثیرگذار در پیاده سازی ERP در شرکت های ایرانی مطالعه موردی شرکت های ایران خودرو، سایپا و پارس خزر کارشناسی ارشد
ذکایی آشتیانی امین تعیین و ارزیابی کمی و کیفی شاخص¬های بازار برق در صنعت برق ایران در حالت تجدید ساختار شده کارشناسی ارشد
میرکوئی امین ارائه یک مدل انتخاب تأمین‌کنندگان برای خرید اقلام استراتژیک با لحاظ کردن عدم قطعیت ها کارشناسی ارشد
نوروزی امین استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی برای ارزیابی عملکرد واحد فن‌آوری اطلاعات بر اساس کارت امتیازی متوازن فن‌آوری اطلاعات کارشناسی ارشد
حسانی انسیه زنجیره تامین گاز طبیعی در شرایط رقابتی- همکاری شبکه توزیع تحت عدم قطعیت کارشناسی ارشد
یاری بابک طراحی سیستم اطلاعاتی ردیابی مواد در زنجیره تامین کارشناسی ارشد
حاجی محمدرضا تبریزی بابک ارائه مدل مکان یابی – تخصیص چند محصوله، چند سطحی، چند منبعی، چند ظرفیته و تک دوره ای در طراحی شبکه های زنجیره تأمین تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
سلطانی لرگانی بابک طراحی مدلی نوآورانه مبتنی بر مفاهیم مدیریت زنجیره تامین جهت انتخاب پیمانکار در پروژه های عمرانی کارشناسی ارشد
نظری دوست بابک برنامه ریزی احیا و تولید یکپارچه در زنجیره تأمین معکوس با استفاده از رویکرد تکنولوژی گروهی کارشناسی ارشد
استادی بختیار مدیریت هزینه ها در یک FMS با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت Activity - Based Costing) ABC) کارشناسی ارشد
خیرخواه بهداد ارائه یک سیستم خبره جهت طبقه‌بندی اتلاف‌های یک سازمان و حل چالش‌ها با استفاده از تکنیک‌های تولید ناب کارشناسی ارشد
آیرملو بهرام الگویی برای تعیین ارزش چرخه عمر مشتری (CLV) و دسته بندی مشتریان در کلینیک پوست و زیبایی کارشناسی ارشد
عزتی بهزاد ارائه مدلهای جدید برای مسائل "مسیریابی وسائل حمل ونقل" و " مکان یابی-مسیریابی" و حل آنها به کمک الگوریتم vehicle routing problem, location routing problem, AntNet کارشناسی ارشد
عزتی بهزاد ارائه مدل های جدید برای مسائل "مسیریابی وسائل حمل ونقل" و " مکان یابی-مسیریابی"و حل آنها به کمک الگوریتم AntNet کارشناسی ارشد
هزارخوانی بهزاد ارتقاء عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مدل SCOR کارشناسی ارشد
جوادپور بهمن Minimizing the Lead-Time Of Perishable Goods Including Marine Transportation: Case Of Shipping Goods From Tehran To Kish Island کارشناسی ارشد
صهبا پدرام ارائه مدل و توسعه الگوریتم حل یک مساله کنترل موجودی با در نظر گرفتن هــزینــه حمـل و نقــل کارشناسی ارشد
اکبری پریسا طراحی الگوی یک سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری ( DSS ) برای انتخاب تأمین کنندگان با توجه به اهمیت قطعات و عملکرد تأمین کنندگان کارشناسی ارشد
مصطفی زاده پریسا توسعه مدلی ریاضی برای شبکه زنجیره تولید/تامین هیدروژن با استفاده از زیست توده ها با توجه به مسائل زیست محیطی کارشناسی ارشد
نیکزاد پویان مدل بازطراحی زنجیره تامین با در نظر گرفتن ملاحظات موجودی کارشناسی ارشد
تاجور حامد تعیین مدل بهینه افزایش قیمت حامل های انرژی (برق) با استفاده از متد سیستم داینامیک کارشناسی ارشد
خادمی حامد مسیریابی حرکت وسایل نقلیه همراه با پنجره زمانی و هزینه وابسته به زمان به منظور کاهش میزان گازهای خروجی و مصرف سوخت کارشناسی ارشد
رفیعی حامد طراحی رویکردی بمنظور بهینه‌سازی قیمت‌گذاری بسته‌ای با تمرکز بر عدم‌قطعیت‌ها و ریسک‌های بازار دکتری
شیرپور حامد برنامه ریزی استراتژیک تولید انرژی الکتریکی کشور با استفاده از منابع فسیلی کارشناسی ارشد
قاسمی حسن ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین با رویکرد کارت امتیازی متوازن کارشناسی ارشد
میری موسوی حسین مدیریت ریسک زنجیره تامین برای توسعه محصول جدید کارشناسی ارشد
حمیدی پور حمید بررسی، مقایسه و توسعه مدل های ریاضی مسیریابی وسیله حمل و نقل با رویکرد لجستیک معکوس کارشناسی ارشد
فرجی الموتی حمیدرضا مکان‌یابی بیمارستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و انتخاب مکان بهینه با استفاده از روش تاپسیس فازی (مطالعه موردی: منطقه 18 تهران) کارشناسی ارشد
حسین نژاد داود طراحی زنجیره بحران برای قبل و بعد از وقوع بحران و مکان‌یابی بهینه تسهیلات کارشناسی ارشد
حسین نژاد داود طراحی زنجیره بحران برای قبل و بعد از وقوع بحران و مکان‌یابی بهینه تسهیلات کارشناسی ارشد
حقیقی داود ارائه روشی نظام یافته برای شناسایی، فرمول بندی و حل تناقضات زنجیره‏تامین بر اساس رویکرد شبکه جریان مساله های OTSM-TRIZ کارشناسی ارشد
نیکو سخن رامین توسعه مدل کنترل موجودی با طول دوره تصادفی برای کالاهای فساد پذیر کارشناسی ارشد
بابازاده رضا طراحی شبکه زنجیره تامین چابک با در نظر گرفتن عدم قطعیت کارشناسی ارشد
بابازاده رضا طراحی شبکه زنجیره تامین سوخت زیستی مایع از گیاه جاتروفا در ایران در شرایط عدم قطعیت
حسینی راد رضا ارائه یک مدل ریاضی دوسطحی برای حل مسائل مدیریت موجودی توسط فروشنده کارشناسی ارشد
محمد ابراهیم رضا انتخاب نوع تخفیف وتامین کنندگان در شرایط تخفیف در یک سیستم زنجیره تامین با استفاده از مدل‌های تصمیم سازی چند معیاره کارشناسی ارشد
ازقندی رعنا هماهنگ سازی زنجیره تأمین با استفاده از دو رویکرد مدیریت موجودی توسط فروشنده و تنظیم قراردادها کارشناسی ارشد
میرعبداله یانی روزبه بهینه سازی چند هدفه سبد انتخاب مشتریان توسط تامین کنندگان در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
فرض پور ماچیانی زهرا برنامه¬ریزی خرید و تخصیص سفارشات در حوزه¬ی بهداشت ودرمان با حفظ شاخص صلاحیت سبز کارشناسی ارشد
کاویان پور اصفهانی سارا بررسی شرایط بحران در زنجیره‌‌ تامین و ارائه یک مدل لجستیک برای رساندن مواد اولیه در شرایط بعد از بروز بحران (زلزله) کارشناسی ارشد
رادخواه ساقی هماهنگ سازی زنجیره تأمین دو سطحی با در نظر گرفتن قابلیت بازگشت کالا از سمت مشتریان کارشناسی ارشد
پیشوایی سامان Sustainable integrated forward/reverse supply chain network design under uncertainty
بائی سیامک توسعه مدل لجستیک معکوس برای بازیافت باتری‌های لیتیوم-یون کارشناسی ارشد
خورسندی آملی سیاوش ارایه مدلی برای زنجیره تأمین در حالت چابک و انعطاف پذیر براساس متغیر های عدم قطعیت کارشناسی ارشد
شفیعی سپیده طراحی سیستم خبره برای شناسایی و اولویت بندی آلودگی های آب در زنجیره تأمین سبز کارشناسی ارشد
رحمانی سجاد ارائه یک مدل حمل و نقل جهت تعیین مسیر بهینه با توجه به پارامترهای اقتصادی و زیست محیطی و استفاده از حداکثر ظرفیت ناوگان کارشناسی ارشد
سعیدنیا سجاد تبیین الگوی کارآفرینی دانشگاهی در ایران، بر اساس نقش دانشگاه در اقتصاد دانش محور کارشناسی ارشد
سمیعی بناب سجاد بررسی تاثیر طرح پرونده الکترونیک سلامت بر چابکی سازمانی کارشناسی ارشد
پاداشت سحر طراحی روش کاربردی برای تحلیل تمایل و ارتباط خطی در سیستمهای اندازه گیری بسیار دقیق کارشناسی ارشد
میرمحمودی سحر تحلیل نقاط شکست و موفقیت CRM و تبیین استراتژی پیاده سازی CRM در سازمانهای ایرانی کارشناسی ارشد
خدادادی سید بهروز طراحی و شبیه‌سازی یک سیستم تولید توزیع برای مدیریت زنجیره تامین کارشناسی ارشد
میری موسوی سید حسین مدیریت ریسک زنجیره تامین برای توسعه محصول جدید کارشناسی ارشد
شهمیری سعید ارائه یک مدل ریاضی برای مکانیابی تسهیلات نامطلوب کارشناسی ارشد
ضامنی سعید پیکره بندی و مکان یابی شبکه زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن چندین مد حمل و نقل کارشناسی ارشد
ضامنی سعید پیکره بندی و مکان یابی شبکه زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن چندین مد حمل و نقل کارشناسی ارشد
علی نژاد سعید طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با ملاحظات زیست‌محیطی تحت شرایط عدم قطعیت پارامترها کارشناسی ارشد
کرباسیان سعید کاربرد مدیریت سیستم های اطلاعاتی و سیستم های تصمیم گیری در ارزیابی، انتخاب و برنامه ریزی اعضاء زنجیره تامین کارشناسی ارشد
کرباسیان سعید ارائه مدل مکان یابی و تعیین ظرفیت عناصر زنجیره تامین حلقه بسته دکتری
موسوی سعید Optimization of integrated supply chain including supply-manufacturing-distribution operations کارشناسی ارشد
بلالی سمانه ارائـه یک مدل ریـاضی برای تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه در حالت غیرقطعی با هدف حداکثر کردن قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد
کشه فراهانی سمیه بررسی و ارزیابی رویکردهای انتقال از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیک در ایران و ارائه یک رویکرد مناسب کارشناسی ارشد
علیزاده بذرافشان شایان تحلیل شاخص‎های عملکردی پروژه برای تصمیم‌گیری و تأثیر آن در بهبود تصمیم‌گیری با تمرکز بر پروژه‌های ساختمانی کارشناسی ارشد
قلیزاده طیار شادان مدل سازی ریاضی دو هدفه برای مسئله مکان یابی تسهیلات در یک شبکه ی زنجیر تأمین با در نظر گرفتن معیارهای اقتصادی، محیط زیستی و رضایت اجتماعی و حل آن با استفاده از الگوریتم MODE کارشناسی ارشد
شاه پروری شهروز مدل سازی یک زنجیره تأمین چند محصوله با وجود اختلال در تأمین قطعات در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
شاه‌پروری شهروز مدل سازی یک زنجیره تأمین چند محصوله با وجود اختلالدر تأمین قطعات در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
مینائی شیوا بررسی تاثیرهای تغییرات فرهنگی، تکنولوژی و ساختاری در اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری کارشناسی ارشد
محمدی عبدالله بهینه سازی یک مسأله زمان بندی دوهدفه برای کامیون ها در انبار متقاطع با درنظرگرفتن ظرفیت محدود برای انبارش کارشناسی ارشد
فیضیان تاری عیسی طراحی شبکه زنجیره تامین رقابتی یکپارچه با استفاده از تئوری بازیها کارشناسی ارشد
صدیقی عسگر طراحی سیستم هدفمند یارانه انرژی با استفاده از سیستم داینامیک کارشناسی ارشد
ادیبی علی مسأله مکان یابی هاب با در نظرگرفتن ماهیت فازی و احتمالی زمان سفر و تقاضا کارشناسی ارشد
اسماعیلی علی Modeling of closed-loop supply chain with supplier selection and allocation order کارشناسی ارشد
ستوده علی Developing an Entropy model for Business Processes using BPR and MCD concepts کارشناسی ارشد
صباغ نیا علی کنترل کننده بهینه برای سیستم زنجیره تامین در راستای کاهش اثر شلاق چرمی کارشناسی ارشد
عباس ممتاز علی ارزیابی تاثیرات بکارگیری مدل تعادلی سازمانی (EFQM) در حوزه استراتژی در واحدهای تولیدی کارشناسی ارشد
عباس ممتاز علی ارزیابی تاثیرات بکار گیری مدل تعالی سازمانی (EFQM) در حوزه استراتژی در واحدهای تولیدی کارشناسی ارشد
نریمانی علی اکبر ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی شبکه توزیع بنزین از پالایشگاه تا پایانه های نفتی داخلی و بین المللی در شرایط عدم-قطعیت کارشناسی ارشد
احمدی علیرضا ارائه مدل مکان یابی تسهیلات در طراحی و پیکره بندی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
حکیمی اصل علیرضا ارایه مدلی برای برنامه‌ریزی ظرفیت و مکان‌یابی نیروگاه‌های انرژی پاک (انرژی خورشیدی، بادی و زمین‌گرمایی) در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
صانع زرنگ عماد طراحی قراردادهای زنجیره‌تامین معکوس با در نظر گرفتن اطلاعات ‌نامتقارن کارشناسی ارشد
اسدی پور غزال مدلسازی یک زنجیره تامین در شرایط وجود اختلال از سوی تامین کنندگان، با در نظر گرفتن بافر برای تولیدات کسری دار کارشناسی ارشد
رادمهر فرزاد یک روش جدید در انتخاب سبد پروژه با محدودیت منابع چندگانه کارشناسی ارشد
مسگری فرزاد طراحی یک سیستم خبره فازی برای پیاده‌سازی مدل کارت امتیازی متوازن کارشناسی ارشد
فرزین فرزانه ارائه مدل برنامه ریزی حمل و نقل برای اقلام فاسد نشدنی هنگام بحران کارشناسی ارشد
رحمن نیا فهیمه طراحی شبکه توزیع برای محصولات یک کارخانه با استفاده از روش مکان یابی مراکز فعالیت با حداقل سازی هزینه حمل و نقل و زمان تاخیردر فضای عدم قطعیت در محیط فازی کارشناسی ارشد
احمدی مقدم کامران تدوین مدلی باری ارزیابی پایداری روابط با تامین کنندگان در زنجیره تامین صنعت خودرو(مطالعه در زنجیره تامین شرکت سایپا کارشناسی ارشد
معلم ماریه بررسی عوامل تاثیرگذار بر کاهش نارضایتی کارکنان با استفاده از روش تحلیل یکپارچه کارشناسی ارشد
ابری لواسانی مانی ارایه یک سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری فازی برای ارزیابی بازارهای هدف مختلف کارشناسی ارشد
خدایاری میثم اولویت‎بندی سرمایه‎گذاری در طرح‎های دانش‎بنیان توسط صندوق‎های سرمایه‎گذاری خطر پذیر کارشناسی ارشد
علی پور میثم ارایه مدلی برای طراحی شبکه‌ تامین سبز پویای یکپارچه (مستقیم معکوس) در شرایط عدم قطعیت تقاضا کارشناسی ارشد
پناهی کازرونی مجاهد انتخاب تامین کننده ، استقرار تجهیزات و تخصیص مشتریان در شبکه زنجیره تامین فصلی چند دوره ای و چند محصولی کارشناسی ارشد
عبدالله زاده محسن The analysis of the problems facing the National Gas Company projects the province and the risk management projects کارشناسی ارشد
زینلی محمد مکانیابی مراکز اورژانس در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
صفاری محمد حل مسئله فلوشاپ احتمالی و غیر قطعی به کمک تئوری امکان و منطق فازی با یک روش ابتکاری کارشناسی ارشد
قائینی حصاروئیه محمد مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با تخصیص چندین درب خروجی متفاوت برای انبارهای متقاطع کارشناسی ارشد
سن قوری محمد حسن مکان یابی مراکز توزیع در زنجیره ی تأمین چابک تحت شرایط عدم قطعیت برای افزایش پاسخ دهی و انعطاف پذیری کارشناسی ارشد
کبیر محمد حسین ارائه یک مدل چندهدفه زنجیره تامین با مکان یابی و طراحی رقابتی همراه با بهینهسازی اتلافات کارشناسی ارشد
غلامی محمدرضا ارایه مدلی ریاضی برای درنظر گرفتن عدم قطعیت هزینه های توزیع دربرنامه ریزی زنجیره تامین مواد غذایی وکشاورزی باریسک عرضه وتقاضا کارشناسی ارشد
شهبازی محمد رضا مدیریت ریسک اعتباری و اثر آن بر بهبود تصمیم گیری در بانک آینده کارشناسی ارشد
سنگری محمدصادق طراحی یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری (DSS) جهت انتخاب بهترین راه حل برایسیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) کارشناسی ارشد
سنگری محمدصادق توسعه مدل ارزیابی و بهبود چابکی زنجیره تأمین با استفاده از هوش تجاری (BI) دکتری
سنگری محمدصادق توسعه مدل ارزیابی و بهبود چابکی زنجیره تأمین با استفاده از هوش تجاری (BI) دکتری
خالقی نسب محمدمهدی مدلسازی شبکه زنجیره تأمین چابک چند دورهای در حالت کارشناسی ارشد
حکیمی فر محمد مهدی توسعه مساله موجودی- مسیریابی در طراحی شبکه توزیع لجستیک امداد درشرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
صفار محمد مهدی یک مدل بهینه سازی چندهدفه جدید برای زنجیره تأمین با در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی کارشناسی ارشد
مبینی دهکردی محمد مهدی زمانبندی پروژه با درنظر گرفتن محدودیت منابع تجدیدپذیر با استفاده از الگوریتم تقویت شده جستجوی پراکنده کارشناسی ارشد
سیاح منش محمد هادی بررسی تاثیر مراکز هزینه در زنجیره تامین بر نسبت های سودآوری صنایع لوازم خانگی (مطالعه موردی شرکت گلدیران) کارشناسی ارشد
محمودی محمود به کارگیری روش های خطاناپذیر سازی در سیستم نگهداری و تعمیرات سایت های کوچک و بزرگ صنعتی کارشناسی ارشد
مهرور محمود طراحی مدل بلوغ فرآیندی سازمانی با توجه به مفاهیم مهندسی مجدد و با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی:شرکت پالایش گاز پارس جنوبی) کارشناسی ارشد
سخندان درابی مرتضی حل مسئله چند هدفه مسیریابی سبز با وسایل نقلیه ظرفیت متفاوت، با توجه به پنجره‌های زمانی کارشناسی ارشد
جوکار مرضیه ارائه مدلی جهت تخمین هزینه تولید نرم افزار با استفاده از الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد
صیفوری مریم تدوین سیستم خبره تصمیم گیری برای انتخاب روش بهینه(تولید ناب,چابک و ناب چابک) بر اساس فضای تولیدی موجود کارشناسی ارشد
نعمتی پور مریم بکارگیری متدلوژی مبتنی بر تئوری محدودیت ها جهت شناسایی، مدیریت و رفع محدودیت های موجود در زنجیره تامین بیمارستانی کارشناسی ارشد
ملبوس باف اصفهانی مژده بررسی جایگاه و نقش شبکه های اجتماعی مجازی در مدیریت ارتباط با مشتری در ایران کارشناسی ارشد
میرعربشاهی مسعود برنامه‌ریزی یکپارچه تولید و توزیع برای کالاهای مصرفی پرگردش کارشناسی ارشد
رستمی نیاکان کلهری معصومه Heuristics and optimization algorithms for Integrated Production-Distribution operations کارشناسی ارشد
انوری منا طراحی نرم‌افزار یکپارچه برای ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر شرکتهای تولید برق با استفاده از روشهای تحلیل چندگانه. استانداردهای بین‌المللی و ابزارهای هوشمند کارشناسی ارشد
براتی مهدی برنامه ریزی اتاق عمل برای عمل های جراحی سرپایی با توجه به عدم قطعیت و محدودیت منابع مستقیم (تجهیزات اتاق عمل) و منابع پایین دست کارشناسی ارشد
بلخاری مهدی بهینه سازی قابلیت اطمینان در طراحی یک سیستم زنجیره تامین کارشناسی ارشد
رستگار مهدی Supply chain coordination with delay in payments contract by considering credit-dependent demand کارشناسی ارشد
فسنقری مهدی Proposing the assessment framework of egovernment realization plans in enterprises with regard to enterprise architecture, IT governance, and interoperability enhancement
هاشمی قربانلو مهدی طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری (DSS) برای مدیریت برون سپاری(Outsourcing) کارشناسی ارشد
هاشمی قربانلو مهدی طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری (DSS ) برای مدیریت برون سپاری ( Outsourcing) کارشناسی ارشد
رضایی صدر آبادی مهدیه برنامه ریزی توزیع انرژی در شرایط بحران: مطالعه موردی زلزله کارشناسی ارشد
امیری مهرداد یک مدل چند هدفه زمانبندی چرخش کار به منظورحداقل سازی هزینه های تخصیص کار و خستگی با در نظرگرفتن منحنی یادگیری کارشناسی ارشد
جان محمدی مهرداد تبلیغات و اثر آن بر رفتار مصرف کننده در خرید محصولات لوازم خانگی کارشناسی ارشد
نیازی شش نرمی مهرداد ارائه‌ی چارچوب ریاضی برای بهینه‌سازی تدارکات امدادرسانی و تخلیه‌ی مجروحان در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
یزدی نجم الدین ارایه مدلی نوآورانه جهت ارزیابی و انتخاب بازار بر مبنای تحلیل فازی SWOT و تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد
ناظمی نجمه السادات A novel mathematical model for healthcare facility location-allocation and distribution in emergencies کارشناسی ارشد
معنوی زاده ندا ارائه یک سیستم اندازه گیری عملکرد در زنجیره تامین به منظور استقرار تولید ناب کارشناسی ارشد
دستورنیکو نیکا طراحی روش کاربردی برای تجزیه و تحلیل آماری سیستم های اندازه گیری بسیار دقیق کارشناسی ارشد
ورناصری قندعلی نوید کاربرد نقشه شناختی در آموزش الکترونیک و راهکارهای توسعه آموزش از این طریق کارشناسی ارشد
اسدی پور هادی ارائه مدلی در بخش توزیع مدیریت زنجیره تامین کارشناسی ارشد
اسدی‌پور هادی ارائه مدلی در بخش توزیع مدیریت زنجیره تامین کارشناسی ارشد
شجاعی هانا سادات مدل سازی زنجیره تامین محصولات فسادپذیر با درنظر گرفتن قابلیت ارتجاعی سیستم کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارزیابی کار و زمان 8109062 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/29(14:00 - 16:00) ترم اول 1395
اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تامین 8109015 3 22 هرهفته شنبه (10:45 - 13:00) 1395/10/22(13:30 - 15:30) ترم اول 1395
نمایش 2 نتیجه