اعضای هیات علمی اصلی اعضای هیات علمی اصلی

کامران رضائی

کامران رضائی

کامران رضائی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ده آفرین ابراهیم نگرش نوین در تجزیه و تحلیل و طراحی ساخت یافته سیستم های اطلاعات کارشناسی ارشد
گرئی ابوطالب تجزیه و تحلیل پروژه‌های بزرگ ساخت بر مبنای مدیریت ریسک مطالعه موردی در پروژه‌های پتروشیمی کارشناسی ارشد
گوئی ابوطالب تجزیه و تحلیل پروژه های بزرگ ساخت بر مبنای مدیریت ریسک, مطالعه موردی در پروژه های پتروشیمی کارشناسی ارشد
تیموری احمد پدید آوری الگویی برای ممیزی پروژه ها در شرکت های پیمانکاری عمومی با در نظر گرفتن استانداردهای رایج بین المللی مطالعه موردی در پروژه های پیمانکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران کارشناسی ارشد
فلاح رستمی اسماعیل به کارگیری تکنولوژی گروهی در صنعت فورج کارشناسی ارشد
ملک لی اشکان ارایه یک مدل ریاضی برای مسیر یابی وسایل نقلیه با رویکرد کاهش مصارف انرژی کارشناسی ارشد
اسلامی میاندهی امیر بکارگیری روش DFMEA در طراحی و توسعه سیستم پرتاب هواپیمای بدون سرنشین با بهره گیری از روش های متفاوت محاسبه RPN کارشناسی ارشد
شکاری امیر ارایه مدل دانیامیک برای مدیریت انرژی در چارچوب مدل تعالی کیفیت اروپا EFQM کارشناسی ارشد
شاکرین امیرحسین طراحی و استقرار سیستم شناسایی وردیابی محصول در یک واحد ساخت قطعات تزئینی خودرو کارشناسی ارشد
جعفری امیرمسعود معرفی روش QFD وبکارگیری آن در صنایع تبریدی (کارخانه تولید یخچال خانگی) کارشناسی ارشد
استادی بختیار مدیریت هزینه ها در یک FMS با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت Activity - Based Costing) ABC) کارشناسی ارشد
نوری بهروز کاربرد الگوریتم Simulated anneling در حل مساله موازنه خطوط تولید موتور و ارائه نرم افزار مرتبط کارشناسی ارشد
درویشی پریا Study of possible removal of two heavy metals of Copper and Arsenic by montmorillonite media in polluted water کارشناسی ارشد
نعمتیان حامد بررسی چالش های بکارگیری شش سیگما در بخش خدمات و ارائه راهکارهای اجرای کارشناسی ارشد
اکبری حسین طراحی و استقرار نظام مدیریت ایمنی برای حمل و نقل گاز مایع و ی�پارچه سازی آن با نظام �یفیت موجود کارشناسی ارشد
مفاخریان حسین طراحی و مدلسازی سیستم خبره تشخیص خرابی با رویکرد تعمیر و نگهداری سیستمهای صنعتی کارشناسی ارشد
میرمحمدی حمید مدیریت تغییر و بارگیری آن در چارچوب مدیریت فرآیند سازمان کارشناسی ارشد
جعفری یرکی حمیدرضا طراحی و مدلسازی فراگیر سیستماتیک بر اساس اصول ماکروارگونومی در یک شبکه رادیویی کارشناسی ارشد
کبیری رضا ارزیابی اثرات محیط زیستی چرخه حیات محصول خودرو مطالعه موردی:خـودروی سمنـد کارشناسی ارشد
کریمی روزبه ارزیابی ریسک در سیستم مدیریت یکپارچگی خطوط لوله انتقال گاز کارشناسی ارشد
خالقی رخنه زهرا ارائه چارچوبی با تلفیق تکنیک های Swot,GFD و Bsc جهت تدوین استراتژی های سازمانی در یک شرکت خدماتی کارشناسی ارشد
داودی سارا بکارگیری روشDFMEA در طراحی بدنه خودرو کارشناسی ارشد
تدین سحر تشخیص فاکتورهای بحرانی مؤثر بر عملکرد فرآیند و بهبود فرآیند و بکارگیری استاندارد راهنمای 10017 ISO به منظور مدیریت آنها کارشناسی ارشد
لاجوردی سروش طراحی سیستم مکانیزه خود ارزیابی بر پایه ‎1S0 9004:2000 با بهره گیری از رویکرد سیستم های خبره کارشناسی ارشد
نظری شیرکوهی سلمان ارائه چهارچوب جامع جهت بکارگیری تئوری محدودیت ها در سازمان های تولیدی با رویکرد انتخاب بهینه ترکیب محصول کارشناسی ارشد
شکروی سمانه ارزیابی و تحلیل ریسک در ساخت تونل با تکیه به روش FMEA کارشناسی ارشد
شکروی سمانه ارزیابی و تحلیل ریسک در ساخت تونل با تکیه به روش FMEA کارشناسی ارشد
نوری سمیه بررسی قابلیت اطمینان در فرایند نگهداری وتعمیرات پالایشگاه نفت کارشناسی ارشد
خطابخش سهراب انتخاب پویای سبد اوراق بهادار و پروژه های سرمایه گذاری در سازمان های پروژه محور با استفاده ازروش های برنامه‌ریزی احتمالی و تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد
امیری شهرام FMEA وبکارگیری آن در یک واحد صنعتی کارشناسی ارشد
رضاپور شهرام بررسی چالشهای موجود در استقرار سیستم مدیریت ارتباطات با مشتریان با تمرکز بر روش امتیاز دهی مشتریان در یک سازمان خدماتی کارشناسی ارشد
غمامـی صمیـم بررسی رویکرد شش سیگما با تمرکز بر تحلیل شاخص های قابلیت و عملکرد فرآینـد کارشناسی ارشد
ابراهیمی عباس یکپارچه سازی طراحی وساخت روبات ها توسط CAD/CAE/CAM کارشناسی ارشد
یاری عباس یکپارچه سازی سیستم مدیریت کیفیت و مدیریت پروژه ها با بهره گیری از استاندارد ‎ISO10006 کارشناسی ارشد
مصطفی عبدالرضا بررسی ماهیت نور و ارزش آن در شناخت و درک فضا و احجام (نور حجم) کارشناسی
عاطفی علی تولید اتوماتیک G- CODE با استفاده از نقشه ترسیم شده قطعه در CAD کارشناسی ارشد
عباس ممتاز علی ارزیابی تاثیرات بکارگیری مدل تعادلی سازمانی (EFQM) در حوزه استراتژی در واحدهای تولیدی کارشناسی ارشد
عباس ممتاز علی ارزیابی تاثیرات بکار گیری مدل تعالی سازمانی (EFQM) در حوزه استراتژی در واحدهای تولیدی کارشناسی ارشد
نوربخش آهنگر علی بررسی شاخص های کلیدی انتخاب مدل کسب و کار در فضای وب مطالعه موردی در شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت در ایران کارشناسی ارشد
علی عسگری علیرضا �اربرد ت�رارپذیری ، ت�ثیرپذیری ، تخمینهای صحت و عدم قطعیت اندازه گیری درچارچوب تشخیص های وصفی در بخش خدمات کارشناسی ارشد
علی عسگری علیرضا کاربرد تکرار پذیری: تکثیر پذیری, تخمینهای صحت و عدم قطعیت اندازه گیری در چارچوب تشخیص های وصفی در بخش خدمات کارشناسی ارشد
مسگری علیرضا بررسی اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی برسری استانداردISO9000 درصنایع ایران باتمرکزبرمحورهای مدیریت وسازمان کارشناسی ارشد
نیکدل علیرضا طراحی و استقرار سیستم هزینه یابی کیفیت در یک واحد صنعت آهنگری کارشناسی ارشد
مشتری فاطمه اجرای برنامه ریزی استراتژیک بر پایه عملکرد فرآیند در بخش خدمات عمومی کارشناسی ارشد
اولیائی فرشید کاربرد روش QFD در برنامه ریزی کیفیت در یک واحد تولید ماشین آلات سنگین کارشناسی ارشد
عسکری راد کاوه شبیه سازی و بهینه سازی یک سیستم پیچیده و بزرگ ریخته گری کارشناسی ارشد
هوشمند آزاد کاوه الگویی برای مدیریت ضایعات در یک سیستم تضمین کیفیت به کمک کامپیوتر (Computer Aided Quality Assurance) در صنعت آهنگری کارشناسی ارشد
اخوان مجید ارزیابی اثر بخشی استقرار سیستم های مدیریت کیفیت مبتنی بر سری استاندارد IS09000 در ایران با تمرکز برفرآیندهای تجاری و عملیاتی کارشناسی ارشد
حسینی آشتیانی مجید ارزیابی اثرات و نتایج حاصل از بکارگیری ابزار هزینه های کیفیت ( بررسی موردی در سازمانهای تامین کننده قطعات خودرو) کارشناسی ارشد
سیدی مجید طراحی و استقرار سیستم تضمین کیفیت به کمک کامپیوتر (CAQ) در یک کارخانه آهنگری کارشناسی ارشد
شخص نیایی مجید ارزیابی عملکرد محیط زیستی با بهره گیری از روش کارت امتیازی متوازن کارشناسی ارشد
پور سعیدی محسن بکارگیری FMEA در فرآیند عملیات حرارتی کارشناسی ارشد
افشار ونگینی محمد PFMEA در فرآوری سازه های موشکی کارشناسی ارشد
هوشیار محمد ارتباط و تاثیر متقابل بین QFD و سایر روشهای مدیریت کیفیت کارشناسی ارشد
زهره وند محمدجلال بکارگیری روش مهندسی مجدد فرآیند برای دگرگون سازی گردش اطلاعات در دانشگاه تهران Business Process Reengineering کارشناسی ارشد
تقی‌زاده محمدرضا پیاده‌سازی کنترل آماری فرآیند و بررسی مطالعات قابلیت فرآیند در فرآیندهای مونتاژ اتوماتیک انعطاف پذیری در شرکت ایران خودرو کارشناسی ارشد
نامجو محمدرضا ارائه یک روش ابتکاری (Heuristic) برای حل مسائل جانمایی ماشین آلات (MLP) وکاربرد آن در سیستم های تولید سلولی (CMS) کارشناسی ارشد
محمودی محمود به کارگیری روش های خطاناپذیر سازی در سیستم نگهداری و تعمیرات سایت های کوچک و بزرگ صنعتی کارشناسی ارشد
بیات مریم ارائه مدل پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت کارشناسی ارشد
باقری مریم استقرار یکپارچگی در سازمان‌ها بر مبنای معماری سازمانی کارشناسی ارشد
دهقان باغی مریم به کارگیری روشهای تصمیم گیری و ارزیابی در تعیین استراتژی مناسب در استقرار سیستم مدیریت قابلیت اعتماد ( مطالعه موردی: صنایع تولید محصولات شیمیایی) کارشناسی ارشد
دهقان باقی مریم به کارگیری روشهای تصمیم گیری و ارزیابی در تعیین استراتژی مناسب در استقرار سیستم مدیریت قابلیت اعتماد( مطالعه موردی: صنایع تولید محصولات شیمیایی) کارشناسی ارشد
میرجلیلی مریم ارائه الگوریتم ی�پارچه براساس روشهای تحلیل چندگانه و DEA فازی برای شناسایی و بهبود بهره وری کارکنان بانک کارشناسی ارشد
میرجلیلی مریم ارائه الگوریتم یکپارچه بر اساس روش های تحلیل چندگانه و DEA فازی برای شناسایی و بهبود بهره وری کارکنان بانک کارشناسی ارشد
جلیلی منیره حصول منافع مالی و اقتصادی از طریق جاری‌سازی استراتژیک اصول کیفیت در سازمان با تمرکز روی کارت امتیازی متوازن و ایزو 10014 کارشناسی ارشد
محمدی مهدی بهره گیری از رویکردهای سازمان های یادگیرنده، ترویج استراتژی و مدیریت تغییر در پروژه های مهندسی مجدد فرآیندهای کسب وکار کارشناسی ارشد
واله مهدی مطالعه و بکارگیری روش PFMEA در فرآیند تولید رنگ با استفاده از روش ابتکاری امتیازدهی کارشناسی ارشد
خوشنود مهسا طراحی و تدوین یک سیستم خبره فازی تشخیص و تحلیل عملکرد سیستم های ایمنی, بهداشت, محیط زیست ( HSE) و ارگونومی در یک پالایشگاه گاز کارشناسی ارشد
عدل مهسا تدوین شاخص های اصلی تشکیل دهنده سند جامع مدیریت محیط زیست در صنعت خودرو- مطالعه موردی : گروه خودرو سازی سایپا کارشناسی ارشد
معنوی زاده ندا ارائه یک سیستم اندازه گیری عملکرد در زنجیره تامین به منظور استقرار تولید ناب کارشناسی ارشد
محمدی فکورزاده نغمه موضوع نظری: فضا در مجسمه. موضوع عملی: تأمل مجرد فضا کارشناسی
نظیف کار نیکو بررسی رفتارهای ناایمن در بین کارکنان ناحیه فولادسازی شرکت فولاد مبارکه اصفهان کارشناسی ارشد
افراسیابی هادی بررسی راهکارهای استقرار سیستم RCM در صنایع نفت, گاز و پتروشیمی و ارائة الگوی اجرایی کارشناسی ارشد
افراسیابی هادی بررسی راه�ارهای استقرار سیستم RCM در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ارائه الگوی اجرایی کارشناسی ارشد
طباطبائی هاشم طراحی و استقرار سیستم شناسایی و ردیابی محصول در یک واحد صنعتی نظامی مبتنی بر بارکد کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیستم های تولید اتوماتیک انعطاف پذیر 8109262 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1396/03/30(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مدیریت کیفیت و بهره وری 8109014 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1396/03/27(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
روش های تولید 8109243 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1395/10/25(14:00 - 16:00) ترم اول 1395
مهندسی کیفیت 8109044 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/27(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه