اعضای هیات علمی اصلی اعضای هیات علمی اصلی

مسعود ربانی

مسعود ربانی

مسعود ربانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رضایی نیک ابراهیم تحلیل و طراحی سیستم توزیع بین شهری در صنایع لبنی( مطالعه موردی) کارشناسی ارشد
مردان احسان طراحی مدل موجودی در صنایع تعمیرات محصولات با فناوری پیشرفته در شرایط اختلال
میرعلی یاری احمد بهینه سازی دوهدفه سیستم های تولیدJIT در محیط تولید دسته ای حداقل هزینه موجودی حین فرایند و هزینه اضافه کاری منبع کارشناسی ارشد
نظری گوران ایدا Designing a closed - loop supply chain under uncertainty considering supply chain risks کارشناسی ارشد
قنبری آرش مدیریت ارتباط با مشتری بارویکرد تجزیه تحلیل ارزش دوره عمر مشتری کارشناسی ارشد
نصری آزاده حل مساله زمانبندی سیستم های تولید سلولی از طریق یک الگوریتم ابتکاری کارآمد کارشناسی ارشد
ابوطالبی الهام مساله مسیریابی و توزیع تجهیزات پزشکی در مواقع وقوع بحران با فرض چندین انبار مرکزی کارشناسی ارشد
جنگی امیرحسین ارائه یک متدولوژی برای تحلیل و طراحی شبکه استراتژیک صنعت خودروسازی ایران کارشناسی ارشد
قره گزلی امیرحسین ارائه یک ساختار سلسله مراتبی برای محیط‌های تولیدی ترکیبی ساخت برای سفارش و ساخت برای انبار (با تکیه بر سطح ورود سفارش) کارشناسی ارشد
زمانی فراهانی امیر عباس تدوین سیاست و ارانتی تعویض - تعمیر، در حالت دو بعدی کارشناسی ارشد
ابوطالب امیرمسعود بررسی نقش دوگانگی اقتصادی در شدت انرژی ایران و شبیه سازی تغییرات آن با رویکرد پویایی سیستم ها کارشناسی ارشد
ابوطالب امیرمسعود بررسی نقش دوگانگی اقتصادی در شدت انرژی ایران و شبیه سازی تغییرات آن با رویکرد پویایی سیستم ها کارشناسی ارشد
جوادی بابک مدل یکپارچه تشکیل سلول و چیدمان تسهیلات در سیستم های تولید سلولی پویا در شرایط تصادفی دکتری
ضیائی بهاره سادات مدل های مونتاژ ترکیبی در سیستم های تولید ترکیبی کارشناسی ارشد
هزارخوانی بهزاد ارتقاء عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مدل SCOR کارشناسی ارشد
بهشتی پور بهنام رویکردی یکپارچه در تحلیل و انتخاب پروژه ها در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
اکبری پریسا طراحی الگوی یک سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری ( DSS ) برای انتخاب تأمین کنندگان با توجه به اهمیت قطعات و عملکرد تأمین کنندگان کارشناسی ارشد
مصطفی زاده پریسا توسعه مدلی ریاضی برای شبکه زنجیره تولید/تامین هیدروژن با استفاده از زیست توده ها با توجه به مسائل زیست محیطی کارشناسی ارشد
حبیب نژاد لداری حامد کاربرد مدلی یکپارچه با در نظر گرفتن آموزش چندگانه و تخصیص نیروی کار در سیستم‌های سلامت کارشناسی ارشد
خادمی حامد مسیریابی حرکت وسایل نقلیه همراه با پنجره زمانی و هزینه وابسته به زمان به منظور کاهش میزان گازهای خروجی و مصرف سوخت کارشناسی ارشد
رفیعی حامد طراحی ساختار برنامه‌ریزی تولید سلسه‌مراتبی در محیط های ترکیبی ساخت بر مبنای انبارش/ ساخت بر مبنای سفارش کارشناسی ارشد
رفیعی حامد طراحی رویکردی بمنظور بهینه‌سازی قیمت‌گذاری بسته‌ای با تمرکز بر عدم‌قطعیت‌ها و ریسک‌های بازار دکتری
فرخی اصل حامد حل مسئله مکان‌یابی مسیریابی چندهدفه در شبکه ی جمع آوری ضایعات و بازیافت آنها با در نظر گرفتن معیارهای زیست محیطی و مسیرهای جمع آوری سبز کارشناسی ارشد
نعمتیان حامد بررسی چالش های بکارگیری شش سیگما در بخش خدمات و ارائه راهکارهای اجرای کارشناسی ارشد
وفا آرانی حامد Designing a novel coordination mechanism for contract parties considering their risk کارشناسی ارشد
عیوضی حسام الدین ارائه مدلهای برنامه ریزی و کنترل تولید در سیستمهای تولیدی ترکیبی ساخت برای انبارش و ساخت طبق سفارش کارشناسی ارشد
قاسمی حسن ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین با رویکرد کارت امتیازی متوازن کارشناسی ارشد
ملانوری شمسی حسنی مدل‌سازی و حل مسأله حمل و نقل با هزینه ثابت تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
پارسا حسین طراحی شبکه زنجیره توزیع با استفاده از الگوریتم شبیه سازی آنیلینگ کارشناسی ارشد
قربانی حمیدرضا یک مدل جامع برای انتخاب سبد پروژه های تحقیق و توسعه با برنامه ریزی هدف صفر - یک خطی کارشناسی ارشد
قربانزاده کریمی حمیدرضا حل مسئله فروشنده دوره گرد با استفاده از یک الگوریتم بهبود یافته ACO کارشناسی ارشد
مشتاقی داود توسعه مدل تامین انرژی سازمان، با توجه به سیستم تولیدی، ارزش زمانی پول و خصوصیات بازار انرژی کارشناسی ارشد
بابازاده رضا طراحی شبکه زنجیره تامین سوخت زیستی مایع از گیاه جاتروفا در ایران در شرایط عدم قطعیت
جلالی رعنا توسعه یک مدل تابع ترجیح در انتخاب پروژه های انرژی کارشناسی ارشد
شهنی میدانی روزبه ارائه الگوریتم ابتکاری برای مساله زمان بندی پروژه کارشناسی ارشد
پیرمرادی ژیلا طرح‌ریزی چارچوبی برای خودارزیابی در زمینه نحوه حصول نتایج مشتری در سازمان و میزان درک جایگاه مشتری کارشناسی ارشد
رضایزدی سارا برنامه ریزی عملیات یک سیستم JIT با استفاده از کانبان چند مرحله ای در حالت چند محصولی کارشناسی ارشد
قربانی سارا ارائه یک مسئله جریان کارگاهی انعطاف پذیر چند معیاره با ملاحظات قابلیت اطمینان و حل آن توسط الگوریتم انبوه ذرات چند معیاره کارشناسی ارشد
مینائیان سـارا طراحی مدل و حل مسأله چند‌هدفه تشکیل سلول تولیدی در شرایط پویای فازی از طریق یک الگوریتم فرا‌ابتکاری کارآمد کارشناسی ارشد
تسلیمی ساسان ارائه مدلی یکپارچه برای برآورده‌سازی سفارشات کالاهای نوآورانه در سیستم تولید مونتاژ بر مبنای سفارش کارشناسی ارشد
محمدی دهقی ستاره بهینه سازی برنامه ریزی عملیات سیستم تولید همزمان برق، حرارت و سرمایش با در نظر گرفتن خرید و فروش برق در شبکه کارشناسی ارشد
رحمانی سجاد ارائه یک مدل حمل و نقل جهت تعیین مسیر بهینه با توجه به پارامترهای اقتصادی و زیست محیطی و استفاده از حداکثر ظرفیت ناوگان کارشناسی ارشد
سحابی راد سجاد ارائه چارچوب شایستگی مدیران پروژه جهت مدیریت موثر پروژه‌‌ها کارشناسی ارشد
شهاب الدین میرقربانی سیدمحمد الگوریتم انبوه ذرات برای یکپارچه سازی زمان بندی و جایابی در یک زنجیره تأمین با الگوی flowshop کارشناسی ارشد
غلامی زنجانی سید محمد ارائه یک رویکرد یکپارچه برای مسئله مسیریابی-موجودی در زنجیره تأمین با در نظر گرفتن عدم قطعیت کارشناسی ارشد
میرقربانی سید محمد شهاب الدین الگوریتم انبوه ذرات برای یک پارچه سازی زمان بندی و جایابی در یک زنجیره تامین با الگویFlowshop کارشناسی ارشد
کاظمی سید محمود Developing an integrated decentralized energy planning model with consideration of demand side management and environmental measures کارشناسی ارشد
کاظمی سید محمود برنامه‌ریزی همزمان موجودی – مسیریابی در زنجیره تامین بیمارستان با در نظر گرفتن عدم قطعیت
علوی سیدهاشم ارائه یک سیستم مدیریت استراتژیک مبتنی بر BSC با تمرکز بر اصول تولید ناب کارشناسی ارشد
الهی سعید ارائه یک رویکرد سلسله مراتبی در سیستم‌های تولید سلولی و خط مونتاژ ترکیبی برای تشکیل سلول، بالانس خط مونتاژ و چیدمان یکپارچه سلول‌ها و خط مونتاژ کارشناسی ارشد
داود آبادی فراهانی سعید ارائه روشی جدید برای محاسبه مشخصه های روش پرت کارشناسی ارشد
تاجعلی نامیله سیما ارائه‌ی رویکردی برای انتخاب سبد بهینه و زمان‌بندی پروژه‌ها از میان مجموعه پروژه‌های در دسترس با در نظر گرفتن وابستگی پروژه‌ها و ارزش در معرض ریسک کارشناسی ارشد
بلالی سمانه ارائـه یک مدل ریـاضی برای تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه در حالت غیرقطعی با هدف حداکثر کردن قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد
همتی قره بلاغ سمیرا ارائه یک ساختار برنامه ریزی تولید برای محیط های تولیدی ترکیبی ساخت برای سفارش و ساخت برای انبارش (با تکیه بر سطح اول و دوم) کارشناسی ارشد
کیهانیان سینا برنامه‌ریزی یکپارچه تولید و قیمت‌گذاری با سیاست فروش لیزینگ کارشناسی ارشد
توکلی شایان ارائه یک الگوی بهینه‏ سازی برای پاکسازی آوار در شرایط پاسخ به بحران کارشناسی ارشد
صدری شادی ارائه رویکردی نوین بمنظور بهینه سازی مسئله جمع آوری و حمل پسماند با در نظر گرفتن ملاحظات ناب برای نیروی انسانی کارشناسی ارشد
عباس زاده شاهین حل مساله ماشین تولید انباشته ای با معیار میانگین زمان در جریان کارها برای کارهای با اندازه غیریکسان کارشناسی ارشد
رضاپور شهرام بررسی چالشهای موجود در استقرار سیستم مدیریت ارتباطات با مشتریان با تمرکز بر روش امتیاز دهی مشتریان در یک سازمان خدماتی کارشناسی ارشد
اسماعیلی شورا ارائه یک مدل برنامه ریزی لجستیکی برای بهینه سازی زنجیره تامین گاز طبیعی کارشناسی ارشد
حسنی گودرزی عاصفه مسئله ی مسیریابی وسایل نقلیه در انبارهای متقاطع با فرض جداسازی محصولات در گره ها و محدودیت پنجره ی زمانی کارشناسی ارشد
دلورانی عباس بررسی مقایسه ای سیتولوژی مخاط دهان در حالت طبیعی و غیر طبیعی (در بیماران مبتلا به دیابت)
شکوری گرکانی عباس تشخیص و درمان عوارض آپاندیسیت حاد در دوره حاملگی
رستمی علی ارائه یک رویکرد استراتژیک جهت افزایش موفقیت پیاده سازی تولید ناب براساس مدل کارت امتیازی متوازن در یک صنعت منتخب کارشناسی ارشد
علی نژاد علی ارایه الگوریتم ابتکاری درزمانبندی پروژه ها با استفاده اززنجیره بحرانی کارشناسی ارشد
آبشار علی اکبر طرح ریزی ساختار مدیریت ناب در یک سازمان تولیدی کارشناسی ارشد
رحیمی واحد علیرضا تعیین توالی های تولید بهینه به صورت چند معیاره برای یک خط مونتاژ چند محصولی در سیستم تولیدی بهنگام (Just-in-Time) کارشناسی ارشد
سلیمانی علی محمد تشخیص و درمان زخمهای مزمن شریانی اقدام تحتانی
معدنی فاطمه تدوین استراتژیهای مرتبط با کیفیت ارائه خدمات در جهت افزایش منافع مالی: مطالعه موردی خطوط هوایی ایران کارشناسی ارشد
منشی فاطمه طراحی و اجرای مکانیزم میزان محصول قابل تعهد (ATP) در سیستم های تولیدی پیش بینی محور (MTF) کارشناسی ارشد
ظاهری فایق طراحی یک سیستم چرخه برنامه ریزی و کنترل تولید درشرکت خودروسازی ( شرکت زامیاد) کارشناسی ارشد
فروتن فریبرز کنترل موجودیها در مساله مدیریت زنجیره عرضه در حالت احتمالی کارشناسی ارشد
مداح فرخ محاسبه تابع قابلیت دسترسی و تابع نوسازی مدلهای خرابی دو بعدی در مسائل نگهداری و تعمیرات احتمالی کارشناسی ارشد
رادمهر فرزاد یک روش جدید در انتخاب سبد پروژه با محدودیت منابع چندگانه کارشناسی ارشد
ملکی فرزاد حل مساله زمانبندی دو معیار ماشین ها در محیط open shop از طریق الگوریتم فراابتکاری کارشناسی ارشد
مُلکی فرزاد حل مسالة زمانبندی دو معیاره ماشین‌ها در محیط open shop کارشناسی ارشد
مهرپور فرزاد بهینه‌سازی دو مرحله‌ای پویای شبکه زنجیره تأمین ناب/چابک با در نظرگیری نقطه نفوذ سفارش مشتریان کارشناسی ارشد
عوض آبادیان فرشید ارائه یک مدل طراحی شبکه زنجیره تامین بیواتانول کارشناسی ارشد
توکلی لیلا بهینه سازی یک مساله چند هدفه مکان یابی و تخصیص هاب با چند سطح ظرفیت کارشناسی ارشد
مرعشی مانی ارائه رویکردی فرا ابتکاری برای حل مسئله مدیریت تاخیرات در حمل و نقل ریلی با تابع هدف دوگانه بر اساس الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد
بیک ویردی مجید مدیریت بحران و ریسک اختلالات در زنجیره تامین کارشناسی ارشد
شخص نیایی مجید ارزیابی عملکرد محیط زیستی با بهره گیری از روش کارت امتیازی متوازن کارشناسی ارشد
ضیایی محسن تعیین سیاست بهینه تخصیص منابع در شرایط بحران کارشناسی ارشد
تابش محمد تخصیص منابع محدود در زنجیره بحرانی با استفاده از الگوریتم شبکه مورچگان کارشناسی ارشد
دل آسای سرخاب محمد برنامه ریزی چند معیاره پروژه با محدودیت منابع در شرایط فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد
رنجبر محمد یک الگوریتم کارا برای حل مساله Job Shop Scheduling دو هدفه در حالت فازی به کمک الگوریتم ژنتیک و داده کاوی اطلاعات کارشناسی ارشد
روانبخش محمد طراحی بهینه شبکه توزیع در ارتباطات فیبر نوری با ساختار سلسله مراتبی سه سطحی: مطالعه موردی کرج کارشناسی ارشد
زمانیان محمد برنامه‌ریزی ریاضی چندهدفه تحت شرایط عدم‌قطعیت برای انتخاب ترکیبی از رویکردهای بهبود برنامه‌ریزی انرژی در مراکز درمانی کارشناسی ارشد
زینلی محمد مکانیابی مراکز اورژانس در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
غلامی محمد ارائه یک رویکرد یکپارچه برای مسئله مسیریابی-موجودی در زنجیره تأمین با در نظر گرفتن عدم قطعیت کارشناسی ارشد
زرگرآزاد محمدرضا استفاده از روش AHP برای طراحی استراتژی بازاریابی بنگاه های صادر کننده محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
سادین محمدرضا ترومبوآمبولی بعد از عمل جراحی و روشهای نوین پیش گیری
شرافت محمدرضا طراحی یک شبکه زنجیره تأمین چند هدفه برای صنعت نفت کارشناسی ارشد
فراحی محمد رضا استفاده از شبکه‌های پتری تصادفی جهت بهبود روش پیش بینی عیب در تعمیرات پیش‌گیرانه کارشناسی ارشد
لطفی محمدآبادی محمدمهدی ایجاد یک روش تقریبی جدید برای محاسبه تابع توزیع زمان تکمیل شبکه های پرت احتمالی کارشناسی ارشد
قطب الدینی محمد مهدی طراحی مدل پویای تشکیل سلولهای تولیدی با رویکرد بهینه سازی استوار کارشناسی ارشد
مبینی دهکردی محمد مهدی زمانبندی پروژه با درنظر گرفتن محدودیت منابع تجدیدپذیر با استفاده از الگوریتم تقویت شده جستجوی پراکنده کارشناسی ارشد
عبادیان محمود توسعه سیستم برنامه ریزی تولید سلسله مراتبی در محیط های تولیدی ساخت برای سفارش (MTO) کارشناسی ارشد
شیری پور مرتضی ارائه یک مدل بهینه سازی جدید برای مسئله برنامه ریزی افزایش ظرفیت تولید برق تحت شرایط عدم قطعیت و ملاحظات زیست محیطی کارشناسی ارشد
علیمردانی مریم ارائه رویکرد نوین برای توسعه‌ی مدل موجودی‌های ‌سطح میانی زنجیره‌ی عرضه با تمرکز بر چابک‌سازی سیستم کارشناسی ارشد
محمدی پور مریم توسعه یک الگوریتم ابتکاری برای حل مساله زمانبندی کارگاهی با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
نوری روزبهانی مریم ترکیب مسئله طراحی کارخانه و سیستم حمل و نقل مواد در شرایط عدم قطعیت با استفاده از ترکیب شبیه ‌سازی و مدل‌سازی ریاضی کارشناسی ارشد
فکری مسعود انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با توجه به طراحی یک مدل پیش بینی روند بازده ها و ریسک های سهام کارشناسی ارشد
بهادرنیا مصطفی ارائه و حل یک مدل برنامه ریزی لجستیک جهت مدیریت اختلال در زنجیره تأمین نفت کارشناسی ارشد
دزفولی مصطفی ارایه مدل ریاضی استقرار پالت ها در خطوط تولیدی ترکیبی کارشناسی ارشد
دزفولی مصطفی ارایه مدل ریاضی استقرار پالت ها در خطوط تولیدی تر�یبی کارشناسی ارشد
سماک جلالی معین رویکردی جدید برای ارزیابی عملکرد سیستم های تولید ترکیبی انبار مبنا/سفارش مبنا کارشناسی ارشد
فردیس منیره Coordination of information sharing in a two-chelon supply chain with two-way information exchange کارشناسی ارشد
طاهری باویل علیائی مهیار Designing a new multi-objective dynamic cell formation problem under fuzzy condition by considering production planning by using an meta-heuristic method کارشناسی ارشد
کیان پور مهیار شناسایی و اندازه گیری اثر محرک های آسیب پذیری بر زنجیره تأمین سلامت با رویکرد مدیریت ریسک کارشناسی ارشد
اوجاقلو مهدی سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید ومواد در یک واحد صنعتی کارشناسی ارشد
جعفری اوزمچلویی مهدی ارایه یک مدل جدید در مساله زمانبندی پروژه با منابع محـدود و جـریان نقدیهای تنزلی مثبت و منفی با وجود روابط پیشنیازی عمومی و در حالت Multi mode با تابع هدف ترکیبی و حل آن از طریق روشهای بهینه و الگوریتم فوق ابتکاری SA کارشناسی ارشد
دیرانلو مهدی ارائه یک الگوریتم ژنتیک کارا جهت حل مسئله زمانبندی پروژه تحت شرایط محدودیت منابع کارشناسی ارشد
دولتخواه مهدی ارائه رویکردی نوین به منظور بهینه سازی پارامترهای موثر و قابل کنترل بر مصرف انرژی الکتریکی در مراکز خدمات درمانی کارشناسی ارشد
زمانی اشتی مهدی بررسی مقایسه ای سیتولوژی مخاط دهان در حالت طبیعی و حالت غیرطبیعی (در ضایعات خوش خیم حفره دهان)
کلانتری مهدخت ارائه یک ساختار برنامه ریزی تولید سلسله مراتبی جهت محیط های تولیدی ترکیبی انبار مبنا/ سفارش مبنا کارشناسی ارشد
حاجی علی اکبر مهدیه ارزیابی و ارتقاء سیستمهای مدیریت کیفیت مبتنی بر2000:ISO 9001 با استفاده از متدولوژی مهندسی ارزش کارشناسی ارشد
مختاری موغاری مهدیه تدوین استراتژی های بازاریابی مبتنی بر اصول مدیریت ریسک کارشناسی ارشد
سمواتی مهران برنامه ریزی و کنترل موجودی برای انبارهای امدادی در شرایط قبل و بعد از وقوع بحران کارشناسی ارشد
ضیایی نژاد مهرداد زمانبندی پروژه با هدف حداکثر سازی ارزش فعلی پول و محدودیت منابع کارشناسی ارشد
نیازی شش نرمی مهرداد ارائه‌ی چارچوب ریاضی برای بهینه‌سازی تدارکات امدادرسانی و تخلیه‌ی مجروحان در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
پورمحمد ضیا نادیا ارائۀ رویکردی یکپارچه برای قیمت گذاری پویا و کنترل موجودی محصولات زوال پذیر کارشناسی ارشد
هانی طبائی ناصر بحث زیبائی های لب و دندان
معنوی زاده ندا ارائه رویکردهای نوین بالانس و توالی در سیستم های مونتاژ ترکیبی سفارش مبنا
معنوی زاده ندا ارائه یک سیستم اندازه گیری عملکرد در زنجیره تامین به منظور استقرار تولید ناب کارشناسی ارشد
افتخار نیره Motivation in Virtual and Face-to-Face Teams with Cross-Cultural Approach کارشناسی ارشد
صیدفروش لاهیجی نسیم تخصیص منابع در شبکه های احتمالی به کمک کاربرد تئوری محدودیتها در مدیریت پروژه (زنجیره بحرانی) کارشناسی ارشد
اژدری نعیمه کمینه کردن مجموع زمان‌های دیرکرد کارها در یک ماشین تولید انباشته‌ای کارشناسی ارشد
حسینی اغوزی نیلوفر سادات ارائه رویکرد بهینه سازی استوار در مساله برنامه ریزی تولید چند دوره ای در زنجیره تامین با در نظر گرفتن عدم قطعیت در تقاضا و خرابی تصادفی ماشین ها کارشناسی ارشد
زائرپور نیما ارائه یک ساختار پشتیبان تصمیم گیری به منظور جداسازی اقلام تولیدی در محیط های ترکیبی ساخت برای سفارش و ساخت برای انبارش کارشناسی ارشد
افراسیابی هادی بررسی راه�ارهای استقرار سیستم RCM در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ارائه الگوی اجرایی کارشناسی ارشد
افراسیابی هادی بررسی راهکارهای استقرار سیستم RCM در صنایع نفت, گاز و پتروشیمی و ارائة الگوی اجرایی کارشناسی ارشد
یوسف نژاد هلیا ارائه رویکردی نوین جهت یافتن مکان بهینه نقطه نفوذ سفارش در یک زنجیره تأمین تحت سیستم تولید ترکیبی MTS/MTO کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصادمهندسی پیشرفته 8109025 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1396/03/29(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
تحقیق درعملیات 1 8109079 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1396/03/20(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
برنامه ریزی تولید پیشرفته 8109042 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1395/10/29(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
تئوری گراف 8109232 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1395/10/29(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه