اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیامک حاجی یخچالی

سیامک حاجی یخچالی

سیامک حاجی یخچالی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علی اکبر آبشار طرح ریزی ساختار مدیریت ناب در یک سازمان تولیدی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/03
رضائیان دلوئی آیدین ارائه یک مدل جهت انتخاب پروژه‌ها با توجه به روش‌های تأمین مالی کارشناسی ارشد
حامد ایرانشاهی ایجاد مرکز ارزشیابی و توسعه شایستگی مدیران پروژه با استفاده از رهنمود پروژه النا کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/18
آزاده ارجمند داورانی متعادل‌سازی و انتخاب پورتفولیوی پروژه‌ها با هدف حداقل‌سازی میزان تاسف تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/04
آل هاشمی ارسلان Proposing a model for selecting appropriate approach for organizational structure and delivery system of oil, gas and petrochemical projects based on ELENA project model کارشناسی ارشد
ارجمند داورانی آزاده متعادل‌سازی و انتخاب پورتفولیوی پروژه‌ها با هدف حداقل‌سازی میزان تاسف تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
بشیرزاده یاشار شناسایی شایستگی های کلیدی مدیران پروژه های موفق کارشناسی ارشد
محمدحسین افرازه ارائه مدل سنجش بلوغ طرح‌ها بر اساس رهنمود النا کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/06
مهدی آقامحمدی Designing A Model for Implementation of Sustainability Aspects in Project Management Process Groups کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
پور رحیمیان الیار ارائه یک مدل بهینه‌سازی برای انتخاب استراتژی‌های پاسخگویی به ریسک‌های پروژه کارشناسی ارشد
ارسلان آل هاشمی Proposing a model for selecting appropriate approach for organizational structure and delivery system of oil, gas and petrochemical projects based on ELENA project model کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/13
فرشادی الهه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش یزد کارشناسی ارشد
وحید آهنچیان ارزیابی و ارائه مدل برای تناسب سبک های رهبری با روش های استخدام از دید استراتژیک : مطالعه موردی در چند شرکت ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/8
حاجی محمدرضا تبریزی بابک برنامه ریزی هم زمان زمان بندی و تدارکات سبز پروژه در شرایط عدم قطعیت دکتری
مهراد باستانی انتخاب پورتفولیوی پروژه‌ها در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/20
میثم براجعه انتخاب و متعادل سازی پرتفولیوی پروژه ها در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/24
یاشار بشیرزاده شناسایی شایستگی های کلیدی مدیران پروژه های موفق کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
مهدی بیکی پور ارزیابی و توسعه‌ی مهارت‌های تشکیل تیم برای مدیران پروژه کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/04
دوازده امامی بهروز بررسی و توسعه شاخص‌ها و مدل جامع ارزیابی عملکرد پروژه‌های فناوری اطلاعات در سازمان‌ها کارشناسی ارشد
الیار پور رحیمیان ارائه یک مدل بهینه‌سازی برای انتخاب استراتژی‌های پاسخگویی به ریسک‌های پروژه کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
ستاره تراب زاده ارائه رویکردی جامع برای زمانبندی طرح کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/18
غزاله توجه Project/Program portfolio selection and balancing considering interactions among projects/programs and evaluation criteria کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/24
زهرا جلیلی بال Selecting, prioritizing and rebalancing project portfolio under uncertainty کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/18
میثم جنتی پور ارزیابی اقتصادی پروژه‌های بالادستی نفت و گاز با رویکرد اختیارات حقیقی کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/26
محمد رضا حاجی کریمی ارزیابی توان مدیریتی پیمان کاران بر اساس رهنمود النا کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
ایرانشاهی حامد ایجاد مرکز ارزشیابی و توسعه شایستگی مدیران پروژه با استفاده از رهنمود پروژه النا کارشناسی ارشد
حیدری فارسانی حامد برقراری ارتباط بین سبکهای رهبری مدیران پروژه و انواع پروژه کارشناسی ارشد
سلیمانی حامد ارائه یک مدل چند هدفه انتخاب پروژه و اجرای آن به روش BOT (مطالعه موردی توسعه شبکه بزرگراهی کشور) کارشناسی ارشد
زهرا حامدی انتخاب پورتفولیو با توسعه مدل میانگین- واریانس مارکویتز با متغیر بازده فازی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
حامد حیدری فارسانی برقراری ارتباط بین سبکهای رهبری مدیران پروژه و انواع پروژه کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/10
سعید حیدری فارسانی زمانبندی پروژه با توجه به حداقل نمودن جریمه دیرکرد / زودکرد فعالیت ها در شرایط عدم قطعیت مبتنی بر رهنمود النا کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
محسن حسنی انزابی تحلیل ریسک مدیریت ذی نفعان در مدیریت پروژه کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/31
مصیب حسنوند Decision Making Approaches upon home buying versus home renting for individual households کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/06
فاطمه خدابخش زمان بندی پروژه با کارکنان چند مهارته کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
مهدی خدامی مقایسه ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی و خصوصی (مطالعه موردی : طراحی مجدد ساختار شرکت پالایش نفت اصفهان هنگام ورود به بخش خصوصی) کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/22
محمد رضا رحیمیان Establishing The Relationship Between The Organizational Structure In Elena Guideline With Delivery System کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
آیدین رضائیان دلوئی ارائه یک مدل جهت انتخاب پروژه‌ها با توجه به روش‌های تأمین مالی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/30
طاهره زارعی اولویت‏ بندی سبد پروژه ‏ها به کمک روش‏های تصمیم ‏گیری چند معیاره در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/05
حامدی زهرا انتخاب پورتفولیو با توسعه مدل میانگین- واریانس مارکویتز با متغیر بازده فازی کارشناسی ارشد
مجتبی سادات رسول Resource constrained multi project scheduling problem with multi skills staff کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
علیاری کرده ده ساناز مدلسازی ریاضی شبکه زنجیره تأمین یکپارچه با محصولات بازگشتی تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
تراب زاده ستاره ارائه رویکردی جامع برای زمانبندی طرح کارشناسی ارشد
سحابی راد سجاد ارائه چارچوب شایستگی مدیران پروژه جهت مدیریت موثر پروژه‌‌ها کارشناسی ارشد
محمد سخایی مدیریت عملکرد در سازمانهای دانش بنیان شامل اندازه گیری، ارزیابی و برنامه ریزی بهبود کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
کیانی سرمد طراحی مدل یکپارچه سنجش بلوغ مدیریت پروژه، طرح و پورتفولیو دکتری
حیدری فارسانی سعید زمانبندی پروژه با توجه به حداقل نمودن جریمه دیرکرد / زودکرد فعالیت ها در شرایط عدم قطعیت مبتنی بر رهنمود النا کارشناسی ارشد
حامد سلیمانی ارائه یک مدل چند هدفه انتخاب پروژه و اجرای آن به روش BOT (مطالعه موردی توسعه شبکه بزرگراهی کشور) کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/24
قانعی زارع شیما انتخاب پورتفولیوی پروژه‌ها در شرایط عدم قطعیت عوامل محیطی کارشناسی ارشد
نیکخوی مکمل شیما طراحی مدل بلوغ سبد پروژه ها (بر اساس رهنمود سبد النا) کارشناسی ارشد
مهدوی صبا بررسی کیفی آموزش در مهندسی صنایع کارشناسی ارشد
مهدوی صبا بررسی کیفی آموزش در مهندسی صنایع کارشناسی ارشد
وحید صداقت آهنگری حسین زاده بررسی نقش هوش فرهنگی و هوش هیجانی در هدایت و رهبری موثر تیم آموزشی تحت وب کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
زارعی طاهره اولویت‏ بندی سبد پروژه ‏ها به کمک روش‏های تصمیم ‏گیری چند معیاره در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
مصطفی عاملی Development of an infill criterion for constrained multi objective optimization assisted by surrogate models based on Expected Hypervolume Improvement کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/03
نیک پی عطیه انتخاب سبد مناسبی از پروژه‏ها با استفاده از روش‏های تصمیم‏گیری چندمعیاره و ابزارهای استراتژیک کارشناسی ارشد
رستمی علی ارائه یک رویکرد استراتژیک جهت افزایش موفقیت پیاده سازی تولید ناب براساس مدل کارت امتیازی متوازن در یک صنعت منتخب کارشناسی ارشد
ساناز علیاری کرده ده مدلسازی ریاضی شبکه زنجیره تأمین یکپارچه با محصولات بازگشتی تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/10
آبشار علی اکبر طرح ریزی ساختار مدیریت ناب در یک سازمان تولیدی کارشناسی ارشد
مهدی علی نژاد ارائه ابزارهای مناسب به منظور ایجاد مراکز ارزیابی و توسعه شایستگی های مدیران پروژه بر اساس رهنمود پروژه النا کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/27
خدابخش فاطمه زمان بندی پروژه با کارکنان چند مهارته کارشناسی ارشد
الهه فرشادی بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش یزد کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/05
شیما قانعی زارع انتخاب پورتفولیوی پروژه‌ها در شرایط عدم قطعیت عوامل محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/17
محمدحسین قریشی بررسی روش‌های ارزیابی و توسعه مهارت تیم سازی مدیران پروژه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
محمد کاشکی Providing a model for integrated measurement of overall risk of portfolio کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
سرمد کیانی طراحی مدل یکپارچه سنجش بلوغ مدیریت پروژه، طرح و پورتفولیو دکتری دانلود 1394/10/02
یوسف زاده ماجده متدولوژی مدیریت پروژه چابک و رهنمود پروژه النا کارشناسی ارشد
براجعه میثم انتخاب و متعادل سازی پرتفولیوی پروژه ها در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
جنتی پور میثم ارزیابی اقتصادی پروژه‌های بالادستی نفت و گاز با رویکرد اختیارات حقیقی کارشناسی ارشد
سادات رسول مجتبی Resource constrained multi project scheduling problem with multi skills staff کارشناسی ارشد
حسنی انزابی محسن تحلیل ریسک مدیریت ذی نفعان در مدیریت پروژه کارشناسی ارشد
سخایی محمد مدیریت عملکرد در سازمانهای دانش بنیان شامل اندازه گیری، ارزیابی و برنامه ریزی بهبود کارشناسی ارشد
قریشی محمدحسین بررسی روش‌های ارزیابی و توسعه مهارت تیم سازی مدیران پروژه کارشناسی ارشد
حاجی کریمی محمد رضا ارزیابی توان مدیریتی پیمان کاران بر اساس رهنمود النا کارشناسی ارشد
رحیمیان محمد رضا Establishing The Relationship Between The Organizational Structure In Elena Guideline With Delivery System کارشناسی ارشد
رضا میر باقری ارائه یک مدل جدید انتخاب سبد پروژه با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/01
عاملی مصطفی Development of an infill criterion for constrained multi objective optimization assisted by surrogate models based on Expected Hypervolume Improvement کارشناسی ارشد
بیکی پور مهدی ارزیابی و توسعه‌ی مهارت‌های تشکیل تیم برای مدیران پروژه کارشناسی ارشد
خدامی مهدی مقایسه ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی و خصوصی (مطالعه موردی : طراحی مجدد ساختار شرکت پالایش نفت اصفهان هنگام ورود به بخش خصوصی) کارشناسی ارشد
علی نژاد مهدی ارائه ابزارهای مناسب به منظور ایجاد مراکز ارزیابی و توسعه شایستگی های مدیران پروژه بر اساس رهنمود پروژه النا کارشناسی ارشد
صبا مهدوی بررسی کیفی آموزش در مهندسی صنایع کارشناسی ارشد دانلود 1394
باستانی مهراد انتخاب پورتفولیوی پروژه‌ها در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
جان محمدی مهرداد تبلیغات و اثر آن بر رفتار مصرف کننده در خرید محصولات لوازم خانگی کارشناسی ارشد
افتخار نیره Motivation in Virtual and Face-to-Face Teams with Cross-Cultural Approach کارشناسی ارشد
عطیه نیک پی انتخاب سبد مناسبی از پروژه‏ها با استفاده از روش‏های تصمیم‏گیری چندمعیاره و ابزارهای استراتژیک کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/05
شیما نیکخوی مکمل طراحی مدل بلوغ سبد پروژه ها (بر اساس رهنمود سبد النا) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
آهنچیان وحید ارزیابی و ارائه مدل برای تناسب سبک های رهبری با روش های استخدام از دید استراتژیک : مطالعه موردی در چند شرکت ایرانی کارشناسی ارشد
صداقت آهنگری حسین زاده وحید بررسی نقش هوش فرهنگی و هوش هیجانی در هدایت و رهبری موثر تیم آموزشی تحت وب کارشناسی ارشد
وحیدرضا یوسفی انتخاب پورتفولیوی پروژه ها و طرح ها به روش بهینه سازی ریسک و بازدهی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 8109249 1 07 نامشخص نامشخص 3963
برنامه ریزی و کنترل پروژه در مدیریت تسهیلات 8109354 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1397/03/29 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
برنامه ریزی و زمان بندی پروژه 8109317 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1397/03/29 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
اصول مدیریت و تئوری سازمان 8109088 2 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
استانداردهای مدیریت پروژه 8109326 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اصول مدیریت تسهیلات 8109344 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مدیریت پروژه 8109213 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مدیریت استراتژیک 8109153 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1396/11/02 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
نظریه های سازمان و مدیریت 8109158 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1396/03/29(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مدیریت رفتار سازمانی 8109155 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1396/03/27(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
اصول و نظریه های سازمان و مدیریت 8109096 2 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 13:00) 1396/03/29(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
اصول مدیریت و تئوری سازمان 8109088 2 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) 1396/04/03(09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مدیریت پروژه 8109213 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/22(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
روش شناسی و استانداردهای مدیریت پروژه 8109118 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1395/10/18(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
مدیریت استراتژیک 8109153 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/25(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1