نمایش دانشجویان دکترا

« بازگشت

اسماعیل اخوندی باجگانی

اسماعیل اخوندی باجگانی

اسماعیل اخوندی باجگانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1399