نمایش دانشجویان دکترا

« بازگشت

حسام بخشی خانیکی

حسام بخشی خانیکی

حسام بخشی خانیکی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
سال ورود: 1402