نمایش دانشجویان دکترا

« بازگشت

شمیم خان محمدی اطاقسرا

شمیم خان محمدی اطاقسرا

شمیم خان محمدی اطاقسرا

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
سال ورود: 1402