نمایش دانشجویان دکترا

« بازگشت

امیر سلیمانی

امیر سلیمانی

امیر سلیمانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
سال ورود: 1402