نمایش دانشجویان دکترا

« بازگشت

بهاره رحمانی منشادی

بهاره رحمانی منشادی

بهاره رحمانی منشادی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
سال ورود: 1402