نمایش دانشجویان دکترا

« بازگشت

آیدا رضایی

آیدا رضایی

آیدا رضایی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
سال ورود: 1402