توسعه مهارتهای مهندسی صنایع

محصولات

  •  دوره های تخصصی مهندسی صنایع: این دوره ها خاص دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته مهندسی صنایع طراحی گردیده اند.
  • دوره های میان رشته ای: در این دوره ها دانش پذیران علاوه بر کسب دانش و مهارت های مهندسی صنایع، حسب مورد دانش/مهارت هایی در حوزه هایی نظیر علم داده، فناوری اطلاعات، کامپیوتر، مکانیک و ...کسب خواهند کرد و توانمندی استفاده از مجموعه دانش/مهارت های کسب شده به طور یکپارچه را خواهند یافت. مخاطبین این دوره ها به دانشجویان/فارغ التحصیلان رشته مهندسی صنایع محدود نخواهند بود.
  • دوره های مهارتی: این دوره ها با تمرکز بر مهارت اندوزی و کسب گواهی نامه های حرفه ای طراحی شده اند. مخاطبین این دوره ها به دانشجویان/فارغ التحصیلان رشته مهندسی صنایع محدود نخواهند بود.
  • برنامه ریزی و برگزاری همایش ها و سمینار های علمی-آموزشی در حوزه مهندسی صنایع.

شایان ذکر است که دوره ها به شکل مجازی، نیمه حضوری و حضوری و حسب مورد در قالب دوره های کوتاه مدت و بلندمدت  برگزار می گردند.