اخبار دانشکده

اخذ جریمه دیرکرد تسویه حساب دانش آموختگان از پایان2-98

اخذ جریمه دیرکرد تسویه حساب دانش آموختگان از پایان2-98


قابل توجه دانشجویان گرامی:

کلیه دانشجویانی  که در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 دانش آموخته می شوند ،در صورت  تاخیر در انجام  فرایند تسویه حساب دانش آموختگی  مشمول پرداخت جریمه  مطابق با بندهای 6و7 هزینه های دوره دانشجویی (جدول پیوست) خواهند شد.

اخذ جریمه دیرکرد تسویه حساب دانش آموختگان از پایان2-98