نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای


اخلاق حرفه ای واژه ای است که امروزه در حوزه های مختلفی به گوش می خورد اما به ندرت تعریف درستی از آن و مصادیق آن ارایه می شود.
این واژه از دو رکن اخلاق و حرفه تشکیل شده است که لازم است ابتدا تعریف مختصری از اخلاق ارایه شود.
اخلاق به معنی "مسوولیت پذیری در قبال حقوق افراد" می باشد که خود به سه نوع اخلاق فردی (personal ethics)، اخلاق حرفه ای (work ethics) و مسایل اخلاقی سازمانها (organizational ethics) دسته بندی می شود.

در ادامه مهم ترین مصادیق عملی برای اخلاق حرفه ای که می توانند به دانشجویان محترم در انجام هرچه بهتر دوره کارآموزی کمک نمایند؛ ارایه می گردد:
 

- رعایت اصول محرمانه و عدم انتشار اسناد، مدارک و ارقام آماری سازمان بدون کسب اجازه کتبی
- برخورد شایسته و حفظ حریم ارتباط کاری با تمامی پرسنل سازمان
- رعایت قوانین و روال های کاری سازمان (خروج با اطلاع/ مجوز، تردد وسایل نقلیه و ...)
- حفظ بی غرضی در ارایه نظرات حرفه ای، قضاوت و تصمیم گیری ها
- رعایت تمامی مسایل ایمنی
- انجام هماهنگی پیش از استفاده از تجهیزات و امکانات
- تحویل یک نسخه مکتوب یا دیجیتال از گزارش کارآموزی پس از پایان این دوره (این مساله بی اندازه در معرفی دانشجویان به عنوان افرادی متعهد و ایجاد ذهنیت مناسب در مسوولین سازمان برای جذب کارآموزان آتی تاثیرگذار است)