اخبار دانشکده

ارتباط با مشاورین فرهنگی و علمی دانشکده مهندسی صنایع

ارتباط با مشاورین فرهنگی و علمی دانشکده مهندسی صنایع


در جهت تعامل بهتر بین اعضای هیات علمی و دانشجویان، ظرفیت جدیدی تحت عنوان اساتید مشاور فرهنگی و علمی در دانشگاه ایجاد شده است تا دانشجویان را در زمینه های علمی فرهنگی و اجتماعی راهنمایی نمایند. در این خصوص زمان‌ها و روش‌های ارتباط با اساتید مشاور فرهنگی و علمی دانشکده سرکار خانم دکتر سازور و جناب آقای دکتر علیشاهی به شرح ذیل اعلام می گردد.

 

مشاورین فرهنگی و علمی

زمان های پیشنهادی برای جلسات

راه ارتباطی جهت هماهنگی

خانم دکتر سازور

یکشنبه و سه شنبه ساعت 17 الی 19

sazvar@ut.ac.ir

آقای دکتر علیشاهی

شنبه و دوشنبه ساعت 12.30 الی 14

m.alishahi@ut.ac.ir

 

 لازم به ذکر است که زمان جلسات گروهی از روش‌های مختلف به اطلاع دانشجویان می‌رسد و هماهنگی جلسات فردی از طریق ایمیل‌های اعلام شده امکان‌پذیر است.

آیین_نامه_استاد_مشاور_علمی_و_فرهنگی