اخبار دانشکده

اطلاعیه ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی

اطلاعیه ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی


بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند زمان ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیات علمی در نیمسال تحصیلی اول 99-98 روز شنبه مورخ 98/10/14 لغایت جمعه مورخ 98/10/20 به مدت یک هفته خواهد بود.