نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه امتحان جامع

اطلاعیه امتحان جامع


اطلاعیه آزمون جامع دکتری

1392/08/04

از کلیه دانشجویانی که 18 واحد درسی خود را گذارنده‌اند دعوت به عمل می‌آید جهت تحویل مدارک خود به آموزش دانشکده فنی جهت صدور مجوز امتحان جامع دکتری اقدام نمایند. همچنین برابر مقررات تنها دانشجویان مجاز به شرکت در آزمون جامع دکتری می‌باشند که مجوز مربوطه از طرف آموزش دانشکده فنی صادر گردیده باشد.