اخبار دانشکده

اطلاعیه برگزاری کارگاه تیمی مجازی 1

اطلاعیه برگزاری کارگاه تیمی مجازی 1


کارگاه کار تیمی مجازی 1" در روز یکشنبه 99/02/14 ساعت 16-14 برگزار خواهد شد. این کارگاه برای دانشجویان دانشگاه تهران رایگان است و از طریق سیستم آنلاین دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.