اخبار دانشکده

اطلاعیه بنیاد نخبگان

اطلاعیه بنیاد نخبگان


 
     
 

تاریخ

11/04/1397

     
 

شماره

93682/125

     

 

 

 
     

موضوع نامه

بخشنامه/شناسایی و انتخاب دانشجوی صاحب استعداد برتر/بنیاد نخبگان سال تحصیلی98-97

   

با سلام واحترام،

ضمن ارسال نامه شماره 98058/۱۵ مورخ  5/4/1397   بنیاد ملی نخبگان به استحضار می رساند سامانه بنیاد نخبگان (سینا) جهت ثبت و ارائه درخواست دانشجویان صاحب استعداد برتر برای بهره مندی از جوایز سال تحصیلی98-97  فعال گردیده است. لذا ضروری است دانشجویان شاغل به تحصیل حائز شرایط (کلیه مقاطع تحصیلی) که در سنوات مجاز تحصیل می‌باشند به منظور مشاهده فراخوان و کسب اطلاعات تکمیلی به سایت معاونت آموزشی دانشگاه Academics.ut.ac.ir مراجعه و در صورت داشتن شرایط لازم، حداکثر تا پانزدهم مردادماه 1397  نسبت به بارگذاری و به روز رسانی مدارک خود در سامانه سینا به آدرس: http://sina.bmn.ir اقدام نمایند و تا حصول نتیجه فقط به سایت مزبور مراجعه فرمایند.

 
 

امضا کننده : احسان سیدجعفری اولیائی نژاد - سرپرست دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تهران

   

 

 

   
 

Bottom of Form