اخبار دانشکده

اطلاعیه ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 - 1399

اطلاعیه ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 - 1399


دانشجویان محترم کلیه مقاطع تحصیلی و  کلیه ورودی ها می توانند به صورت online از ساعت 8صبح روز شنبه مورخ 1399/11/11  لغایت  ساعت 23:59 روز چهارشنبه مورخ 1399/11/15 به آدرسhttp://ems.ut.ac.ir مراجعه و با توجه به اولویت بندی انجام شده و برنامه زمانی ارائه شده در سامانه جامع آموزش  اقدام به ثبت نام دروس نمایند.

زمان شروع کلاس ها: شنبه  1399/12/2

 

(قابل توجه کلیه دانشجویانی که مشمول پرداخت شهریه می باشند)

  •  در صورت عدم پرداخت شهریه نیمسال 1-1400 – 1399 مجاز به انتخاب  واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 – 1399  نمی باشید .  خواهشمند است صرفاً بصورت الکترونیکی نسبت به پرداخت شهریه خود قبل از شروع ثبت نام ( روز شنبه مورخ 1399/11/11) هر چه سریعتر اقدام نمایید.