اخبار دانشکده

اطلاعیه دفاع پروژه کارشناسی

اطلاعیه دفاع پروژه کارشناسی


 

اطلاعیه مهم دفاع پروژه کارشناسی مهندسی صنایع

 

زمان دفاع پروژه های کارشناسی مهندسی صنایع در نیمسال دوم 97-96 در روز دوشنبه 11/04/7139 می باشد. (غیرقابل تمدید)

لطفا تمام دانشجویان در شرف دفاع که فرم گواهی کفایت و فرم صورتجلسه دفاع خود را بهمراه 3 نسخه گزارش پروژه تحویل  دفتر آموزش داده اند؛ ساعت009:  صبح جهت برگزاری جلسات دفاع در محل دانشکده حضور داشته باشند.

ضروری است دانشجویان فرمهای صورتجلسه دفاع و کفایت و 3نسخه گزارش پروژه خود را که به تایید استاد محترم راهنمای پروژه خود رسانیده اند را حداکثر تا 06/03/97 به آموزش دانشکده  تحویل نمایند.

جهت دانلود فرم خام از منوی : آموزش (وب سایت دانشکده به آدرس ذیل) گزینه "پروژه کارشناسی" را از تب "آموزش" انتخاب نمایید. 

                            Indeng.ut.ac.ir