اخبار دانشکده اخبار دانشکده

اطلاعیه دفاع کارشناسی در ترم 971

اطلاعیه مهم مقطع کارشناسی مهندسی صنایع

 

زمان دفاع پروژه های کارشناسی مهندسی صنایع در نیمسال اول 98-97 در روز شنبه 06/11/1397 می باشد. (غیرقابل تمدید)

لطفا تمام دانشجویان در شرف دفاع که فرم گواهی کفایت و فرم صورتجلسه دفاع خود را بهمراه 3 نسخه گزارش پروژه تحویل  دفتر آموزش داده اند؛ ساعت 9:30  صبح جهت برگزاری جلسات دفاع در محل دانشکده حضور داشته باشند.

ضروری است دانشجویان فرمهای صورتجلسه دفاع و کفایت و 3نسخه گزارش نهایی پروژه خود را که به تایید استاد محترم راهنمای پروژه خود رسانیده اند صورتجلسه دفاع را حداکثر تا 12/10/97 به آموزش دانشکده  تحویل نمایند.

جهت دانلود فرم خام از منوی : آموزش (وب سایت دانشکده به آدرس ذیل) گزینه "پروژه کارشناسی" را از تب "آموزش" انتخاب نمایید.  

Indeng.ut.ac.ir