اخبار دانشکده

اطلاعیه دفاع کارشناسی در ترم 971

اطلاعیه دفاع کارشناسی در ترم 971


اطلاعیه مهم مقطع کارشناسی مهندسی صنایع

 

زمان دفاع پروژه های کارشناسی مهندسی صنایع در نیمسال اول 98-97 در روز شنبه 06/11/1397 می باشد. (غیرقابل تمدید)

لطفا تمام دانشجویان در شرف دفاع که فرم گواهی کفایت و فرم صورتجلسه دفاع خود را بهمراه 3 نسخه گزارش پروژه تحویل  دفتر آموزش داده اند؛ ساعت 9:30  صبح جهت برگزاری جلسات دفاع در محل دانشکده حضور داشته باشند.

ضروری است دانشجویان فرمهای صورتجلسه دفاع و کفایت و 3نسخه گزارش نهایی پروژه خود را که به تایید استاد محترم راهنمای پروژه خود رسانیده اند صورتجلسه دفاع را حداکثر تا 12/10/97 به آموزش دانشکده  تحویل نمایند.

جهت دانلود فرم خام از منوی : آموزش (وب سایت دانشکده به آدرس ذیل) گزینه "پروژه کارشناسی" را از تب "آموزش" انتخاب نمایید.  

Indeng.ut.ac.ir