اخبار دانشکده

اطلاعیه دفاع کارشناسی در ترم 981

اطلاعیه دفاع کارشناسی در ترم 981


زمان دفاع پروژه های کارشناسی مهندسی صنایع در نیمسال اول 99-98 در روز سه شنبه 15/11/1398 می باشد. (غیرقابل تمدید)

لطفا تمام دانشجویان در شرف دفاع که فرم گواهی کفایت و فرم صورتجلسه دفاع خود را بهمراه 3 نسخه گزارش پروژه تحویل  دفتر آموزش داده اند؛ ساعت 9:30  صبح جهت برگزاری جلسات دفاع در محل دانشکده حضور داشته باشند.

  • ضروری است دانشجویان فرمهای صورتجلسه دفاع و کفایت و 3نسخه گزارش نهایی پروژه خود را که به تایید استاد محترم راهنمای پروژه خود رسانیده اند را حداکثر تا 98/11/05 به آموزش دانشکده  تحویل نمایند.  
  • دقت نمایید فقط طبق تمپلیت موجود در سایت دانشکده ( از مسیر آموزش/پروژه کارشناسی/ شیوه نامه نگارش) اقدام به تهیه و چاپ گزارش پروژه خود نمایید.

جهت دانلود فرم خام از منوی : آموزش (وب سایت دانشکده به آدرس ذیل) گزینه "پروژه کارشناسی" را از تب "آموزش" انتخاب نمایید.   Indeng.ut.ac.ir

  • با توجه به شروع امتحانات 98/10/21   لذا مستدعی است تاریخهای اعلام شده را دقیقا رعایت فرمایید تا هم اساتید گرامی فرصت مطالعه داشته و هم آموزش فرصت پرداختن به همه امور  مربوطه را داشته باشد.
  • یادآور می شود که پروژه کارشناسی فقط یک ترم قابل تمدید است و در غیر اینصورت نمره صفر توسط دانشگاه/پردیس در کارنامه شما درج می گردد.