اخبار دانشکده

اطلاعیه دفاع کارشناسی صنایع درتابستان97

اطلاعیه دفاع کارشناسی صنایع درتابستان97


 

اطلاعیه مهم مقطع کارشناسی مهندسی صنایع

زمان دفاع پروژه های کارشناسی مهندسی صنایع در نیمسال سوم 96- 97( تابستان 97) در روز شنبه 1397/06/31 می باشد. (غیرقابل تمدید)

 تمام دانشجویان در شرف دفاع که فرم گواهی کفایت و فرم صورتجلسه دفاع خود را بهمراه 3 نسخه گزارش پروژه تحویل  دفتر آموزش داده اند؛ ساعت 9:30 صبح جهت برگزاری جلسات دفاع در محل دانشکده حضور داشته باشند. ضروری است دانشجویان فرمهای صورتجلسه دفاع و کفایت و 3نسخه گزارش نهایی پروژه خود را که به تایید استاد محترم راهنمای پروژه خود رسانیده اند حداکثر تا 97/06/24 به آموزش دانشکده  تحویل نمایند.

جهت دانلود فرم خام از منوی : آموزش (وب سایت دانشکده به آدرس ذیل) گزینه "پروژه کارشناسی" را از تب "آموزش" انتخاب نمایید. 

                                                         Indeng.ut.ac.ir