اخبار دانشکده

اطلاعیه شماره (3) آزمون دکتری تخصصی سال 1396

اطلاعیه شماره (3) آزمون دکتری تخصصی سال 1396


پیرو اطلاعیه شماره 3 آزمون دکتری تخصصی سال 1396 درخصوص ثبت نام معرفی شدگان آزمون دکتری، تاریخ ثبت نام 96/3/13 لغایت 96/3/25 می باشد. شایان ذکر است کلیه داوطلبان در تاریخ مقرر موظف به انجام ثبت نام الکترونیکی در سایت مذکور بوده و می بایست با در دست داشتن تائیدیه ثبت نام الکترونیکی برای انجام مصاحبه به پردیس / دانشکده مربوط مراجعه نماید. در غیر اینصورت از انجام مصاحبه محروم خواهند شد.