نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه مربوط به ارزشیابی الکترونیکی نیمسال 96-95

اطلاعیه مربوط به ارزشیابی الکترونیکی نیمسال 96-95


اطلاعیه مربوط به ارزشیابی الکترونیکی نیمسال 96-95

1395/09/17

 

اطلاعیه مهم در خصوص بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اساتید دانشکده در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

 

قابل توجه کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی 96- 95

 

 به آگاهی می رساند کلیه دانشجویان دانشکده می توانند از روز یک شنبه مورخ 28/09/95 لغایت روز

 

چهارشنبه مورخ 08/10/95 با مراجعه به سامانه آموزشی گلستان نسبت به ارزشیابی الکترونیکی اساتید خود

 

اقدام نمایند.

بدیهی است در صورت عدم انجام ارزشیابی الکترونیکی، امکان انتخاب واحد در نیمسال دوم 96-95 و همچنین

 

رویت نمرات نیمسال اول 96-95 به هیچ وجه برای دانشجویان محترم وجود نخواهد داشت.

 

 دانشجویان می توانند در صورت هرگونه مشکل یا سوال در این خصوص به کارشناس آموزش دانشکده خود

مراجعه نمایند.