نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


ورود به ارشد بدون آزمون

1393/06/31

بر اساس بخشنامه شماره 21/114374 مورخ 93/6/30 معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (پیرو ابلاغ آئین نامه شماره 21/77948 مورخ 93/5/5 )، ملاک بررسی و پذیرش درخواست دانشجویان ورودی 1390 کارشناسی که داوطلب ورود به دوره ارشد بدون آزمون (10% برتر) برای ورودی 1394 می باشند گذراندن حداقل 100 واحد درسی در پایان نیمسال ششم (پایان نیمسال دوم 93-92) است.