نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


جلسه سمینار دانشجویان دکتری

1393/09/25

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع ارشد و دکتری می رساند جلسه سمینار دانشجویان دکتری طبق زمانبندی انجام شده به شرح ذیل در روز سه شنبه مورخ 09/10/93 برگزار می گردد. شایان ذکر است شرکت کلیه دانشجویان ارشد و دکتری در سمینار فوق بلامانع می باشد.

 

 

ردیف

استاد راهنما

داور داخلی

نام دانشجو

ساعت ارائه

مکان

1

دکتر ربانی

دکتر ترابی

آقای محمود کاظمی

9-8

203

2

دکتر ترابی

دکتر ربانی

آقای محمد موسی زاده

10-9

"

3

دکتر قادری

دکتر جولای

 آقای تبریزی

11-10

"

4

دکتر ترابی

دکتر حیدری

خانم شمسی گمچی

12-11

"

5

دکتر رزمی

دکترقادری

آقای نصرالهی

15-14

"

6

دکتر عمل نیک

دکتر قادری

خانم نوروزی

16-15

"

7

دکتر عمل نیک

دکتر رزمی

آقای مردان

17-16

"

 

 

                                                                            آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده صنایع