نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


بازدید هیات فرانسوی از پردیس دانشکده‌های فنی - دانشگاه تهران

1394/02/02

به اطلاع می رساند که یک هیات پنج نفره (به شرح زیر) از دانشگاه های فرانسه وابسته به ParisTech به همراه مسوول محترم علمی سفارت فرانسه در تهران از پردیس دانشکدههای فنی و دانشکدههای وابسته به این پردیس در روز شنبه مورخ 04/02/1394 بعمل میآورند. این جلسه به دعوت ریاست محترم پردیس دانشکده های فنی صورت گرفته است و در قالب یک سمینار 2 ساعته (ساعت 10 در سالن شهید چمران پردیس مرکزی) موضوعات مختلفی جهت همکاری مشترک آموزشی و تحقیقاتی بین دو دانشگاه مطرح خواهد شد. در صورت تمایل اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می توانند در این جلسه شرکت نمایند.

1) Frank PACARD, Mathematics, Ecole Polytechnique

2) Pierre MICHAUX, Civil Engineering and Architecture, Ecole des Pont

3) Jean-François NAVINER, Electric and Computer Engineering, Mathematics and Computer Science, Ecole Telecom Paris

4) Jean-Baptiste d'ESPINOSE, Chemistry and Physics, Ecole Physique Chimie

5) Ali SIADAT, Industrial and Mechanical Engineering, Ecole Arts et Métiers