نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


eMBA کوتاه مدت دانشکده مهندسی صنایع

1394/02/19

پذیرش تعداد محدود دانشجو در دوره

 

 eMBAکوتاه مدت دانشکده مهندسی صنایع پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

 

تاریخ ثبت نام حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 94/02/30 

 

تاریخ اعلام پذیرفته‌شدگان برای مصاحبه: 94/03/06

 

 

اطلاعات تکمیلی

فرم ثبت نام

 

 فرم تکمیل شده را به آدرس پست الکترونیکی

 

 eMBA@ut.ac.ir

 

 ارسال فرمائید.

 

تلفن : 61114491- 61114159