نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


انتخاب دانشجویان صاحب استعداد برتر جهت استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

1394/05/19

دانشجویان متقاضی، ضمن مطالعه اطلاعیه زیر حداکثر تا 28 مردادماه مدارک لازم را به خانم کاسب تحویل نمایند.

معاونت آموزشی دانشگاه تهران

                 اطلاعیه  انتخاب دانشجویان صاحب استعداد برتر جهت استفاده از تسهیلات  بنیاد ملی نخبگان سال تحصیلی95-94 دانشگاه تهران

در اجرای تفاهم نامه بنیاد ملی نخبگان با دانشگاه مبنی بر اعطای تسهیلات به دانشجویان صاحب استعداد برتر، دانشگاه تهران نیز در نظر دارد مطابق با آیین نامه بنیاد ملی نخبگان برای سال تحصیلی 95-94 دانشجویان مستعد را بر اساس شرایط مندرج در جدول امتیازات، شناسایی و انتخاب نماید.

دانشجویان صاحب استعداد برتر متقاضی استفاده از جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان، با مراجعه به پایگاه اینترنتیwww.bmn.ir (سایت بنیاد ملی نخبگان ) چنانچه شرایط لازم طبق آیین نامه مذکور را دارا باشند می‌توانند فرم خود ارزیابی پیوست را  تکمیل و به همراه مستندات حداکثر تا تاریخ28/5/1394 به رئیس اداره خدمات آموزشی یا کارشناس معین استعداد درخشان  پردیس/ دانشکده ذیربط تحویل نماید. پردیس/ دانشکده ها نیز تا تاریخ 7/6/94 فرصت دارند تا اسامی واجدین شرایط استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان را به اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه اعلام نمایند.

تذکرات مهم :

1.    بررسی مدارک و مستندات دانشجوی متقاضی، توسط گروه مربوطه در پردیس/ دانشکده انجام می‌پذیرد که پس ازتعیین امتیازات مربوط به هر متقاضی، اعلام دانشجوی منتخب بر اساس کسب بالاترین امتیاز خواهد بود.

2.    قطعی شدن دانشجوی نامزد دریافت جوایز، منوط به تایید بنیاد ملی نخبگان می باشد.

3.    داشتن شرایط و مدارک به منزله تایید دانشجوی صاحب استعداد برتر نمی باشد بلکه کسب بالاترین امتیاز حاصل از فعالیت نخبگانی، براساس ظرفیت تخصیص یافته به دانشگاه تهران تعیین کننده خواهد بود.

4.    به مدارکی که خارج از مهلت تعیین شده  ارائه گردد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

5.    ظرفیت تخصیص یافته برای سال تحصیلی 95-94 منهای 25% دانشجویان جدید الورود خواهد بود.

6.    با عنایت به اینکه جایزه های تحصیلی بنیاد یکساله می باشد کلیه متقاضیان موظف به تحویل مدارک و فرم تکمیلی شده خود ارزیابی می باشند.