نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


جلسه دفاع از رساله دکترا آقای مهرداد محمدی

1394/07/18

                               به نام خدا                                           

 

( جلسه دفاع از رساله دکترا )

موضوع:

مسأله مکان­یابی هاب چندهدفه با تئوری صف، ازدحام و اختلال تحت شرایط عدم قطعیت

 

توسط: مهرداد محمدی                                      دانشکده: مهندسی صنایع

استاد راهنما: دکتر رضا توکلی مقدم

استاد مشاور: دکتر علی سیادت و دکتر ژان- ایو دانتان

داوران داخلی: دکتر فریبرز جولای و دکتر مسعود ربانی

داوران خارجی: دکتر کوروش عشقی و دکتر مهدی بشیری

 

تاریخ: 28/07/1394                                  ساعت: 7:30                                      مکان اتاق: 203

دفتر تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی - دانشگاه تهران