نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


جلسه دفاع از رساله دکترا خانم نرگس نوروزی

1394/07/20

                                                                      

جلسه دفاع از رساله دکترا

موضوع :

مدلسازی ریاضی چندهدفه برای مساله مسیریابی وسائط نقلیه سبز با نقاط برداشت وگذاشت در محیط رقابتی

 

توسط : نرگس نوروزی                               دانشکده : مهندسی صنایع

استاد راهنما: دکتر محسن صادق عمل نیک

استاد مشاور: دکتر رضا توکلی مقدم

داوران داخلی: دکتر سید فرید قادری و دکتر جعفر رزمی

داوران خارجی: دکتر محمد مدرس یزدی و دکتر محمدجعفر تارخ

 

تاریخ : 21/07/1394                                  ساعت : 15                               مکان اتاق : 201

دفتر تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی - دانشگاه تهران