نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


جلسه دفاع از رساله دکتری آقای رضا بابازاده

1394/10/12

 

جلسه دفاع از رساله دکتری

 

دانشکده مهندسی صنایع

 

عنوان :

طراحی شبکه زنجیره تامین سوخت زیستی مایع از گیاه جاتروفا در ایران در شرایط عدم قطعیت

 

ارائه دهنده : رضا بابازاده     

                                     

اساتید راهنما : دکتر جعفر رزمی، دکتر عباس کرامتی    

 

      اساتید مشاور: دکتر مسعود ربانی، دکتر میرسامان پیشوایی

 

     داوران خارجی: دکتر احمد ماکویی، دکتر محمدجعفر تارخ    

 

تاریخ: 1394/10/14(دوشنبه )    ساعت : 11:00  الی  13:00    مکان : اتاق 203

 

دفتر تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی – دانشگاه تهران