اخبار دانشکده

اطلاعیه

اطلاعیه


مجله سیستمهای فازی و کاربردها، مجله فارسی انجمن سیستمهای فازی ایران است و در حال حاضر، در همه حوزه های مهندسی صنایع و مدیریت آمادگی دریافت و بررسی مقالات فارسی با بهره گیری از سیستمهای فازی و سیستمهای هوشمند را دارد. لذا از کلیه همکاران عضو هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت به ارسال مقاله به این مجله می‌شود. در ضمن،  فرمت مقاله های قابل چاپ در سایت این مجله قابل مشاهده است.