اخبار دانشکده

آقایان دکتر توکلی مقدم و مرحوم دکتر آزاده در فهرست دانشمندان با اچ ایندکس بالا

آقایان دکتر توکلی مقدم و مرحوم دکتر آزاده در فهرست دانشمندان با اچ ایندکس بالا


قرار گرفتن آقایان دکتر رضا توکلی مقدم و مرحوم دکتر علی آزاده در جمع دانشمندان ایرانی پراستناد طبق آمار منتشره توسط سایت معتبر guide2research را به ایشان و خانواده دانشکده مهندسی صنایع پردیس فنی تبریک عرض می کنیم. به امید موفقیتهای روز افزون همکاران دانشکده در عرصه های مختلف علمی و پژوهشی.

https://www.guide2research.com/scientists/by-country