نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب محل مناسب

انتخاب محل مناسب


انتخاب محل کارآموزی به یکی از سه شیوه زیر میسر است که هر کدام در ادامه شرح داده شده اند:
1. انتخاب از طریق سامانه ملی کارآموزی
2. انتخاب از فهرست پیشنهادی دفتر ارتباط با صنعت پردیس فنی
3. انتخاب توسط شخص دانشجو


- سامانه ملی کارآموزی توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران (زیر نظر وزارت علوم) طراحی شده است. پس از ارسال فراخوان به صنایع مختلف توسط دفتر مربوطه، صنایع در این سامانه اعلام نیاز می کنند و دانشجویان با ثبت نام و ورود در آن، واحد صنعتی مورد نظر خود را انتخاب می کنند. سپس دانشگاه درخواست دانشجو را تایید کرده و در نهایت در صورت تایید توسط واحد صنعتی، دانشجو به مرکز صنعتی مورد نظر معرفی می شود. نشانی اینترنتی این سامانه karamouzi.irost.org می باشد و ذکر این نکته نیز ضروری است که متاسفانه این سامانه به حد کافی به حالت اجرایی در نیامده به طوری که در سال 1391 از 1000 نفر کارآموز دانشگاه تهران تنها 7 نفر از طریق این سامانه جذب شده بودند. البته شاید این موضوع به سبب عدم آگاهی دانشجویان از این سامانه و یا عدم اقدام به موقع از طرف آنها نیز بوده باشد.

- راهکار دوم، استفاده از فهرست اعلامی توسط دفتر ارتباط با صنعت پردیس دانشکده های فنی است که پس از اعلام به دانشکده در بورد نصب می گردد. در سال 1391، از 1000 نفر کارآموز دانشگاه تهران حدودا 200 نفر از طریق این فهرست جذب شده اند.

- راهکار سوم که ریسک کمتری در خصوص احتمال جذب دارد؛ انتخاب محل مناسب توسط شخص دانشجو است. در این حالت دانشجو با مراجعه و پیگیری راسا واحد صنعتی/ خدماتی مورد نظر خود را انتخاب می کند. در اینجا از همین فرصت استفاده شده و به دانشجویان محترم تاکید می گردد؛ در صورت انتخاب حالت سوم، از انتخاب محلهایی که به سبب وجود آشنایی یا رابطه دوستی و یا خانوادگی انتظاری از شما برای انجام فعالیتی جدی ندارند؛ بپرهیزید و نهایت تلاش خود را برای استفاده هرچه بهتر از فرصت کارآموزی به کار گیرید.